Föreningen Unga Släktforskare

Kommentarer

Fredrik Mejster och Patric Sundell
Fredrik Mejster och Patric Sundell

Jag träffade Patric Sundell och Fredrik Mejster, två av initiativtagarna till föreningen under Släktforskardagarna i Norrköping. Jag tyckte att deras idé att startat en förening för unga släktforskare var häftig och ville självklart intervju dem till bloggen.

Vi utgör 2 av de 5 personer som har grundat Föreningen Unga Släktforskare. Vi är alla spridda på olika platser i Sverige – alltifrån Stockholm till Malmö.

Fredrik Mejster, 21 år. Född och uppvuxen i Gävle, men bor sedan ett år tillbaka i Uppsala där jag läser juristprogrammet på Uppsala Universitet. Har släktforskat sedan jag var 16 år. Släktforskning och historia är mina största intressen och utöver det spenderar jag mycket tid med vänner och familj. Jag började släktforska för att hitta mina släktingar på Hawaii och förra sommaren var jag och min flickvän där och hälsade på alla.

Patric Sundell, 29 årig kille från Stockholm som släktforskat sedan han var 16 år. Utöver släktforskningen som är ett av de stora intressena i livet så jobbar han på ett försäkringsbolag. Patric medverkade i somras i Sveriges Radios Tendens: Rötter.

I programmet berättar han att han har släktforskat sedan har var 16, då hans mamma visade honom en ask med gammal memoria. Hans strategi för sin släktforskning har varit att släktforska så långt tillbaka i tiden som det går för att sedan grotta in sig på detaljer om olika personer. Och långt tillbaka i tiden har han lyckats gå, ända tillbaka till 1696, berättar han i programmet.

Han beskriver släktforskning som ett sätt att lära känns sig själv och sin egen livshistoria, och förklarar vidare att man kan läsa så mycket historia i allmänhet men inget om sin egen släkts historia. Och då kan släktforskning vara ett sätt att lära känna den bättre.

Om verksamheten

I februari i år försökte Patric starta upp en gammal tråd på Rötters Anbytarforum om en förening för unga släktforskare. Några försök hade gjort tidigare av andra, utan resultat.  Ett par entusiastiska personer svarade och satte igång med att arbeta fram en förening och allt runtomkring.

Verksamheten är unik i sitt slag i Sverige. Det finns i dag ingen ungdomsinriktad verksamhet inom släktforskningen och dagens släktforskarföreningar har svårt att få unga att aktivera sig. Därför är vår förening extra viktig.

Vi tror också att en ungdomsförening ligger rätt i tiden: aldrig har det varit enklare att släktforska hemifrån, allt man behöver är en dator. Förr krävdes både tid och stora ansträngningar för att kunna släktforska, men nu har tekniken öppnat upp nya möjligheter som gör att alla kan ta del av Sveriges arkiv, vårt kulturarv.

Att vara ung släktforskare är i dag förknippat med en nördstämpel, vilket är konstigt eftersom alla borde vara intresserade av varifrån de kommer och vilka de är. Det finns inga fördelar med att börja släktforska sent. Många börjar när de har gått i pension och har mer tid över, men då är oftast de äldre släktleden borta såsom mormor och morfar och så vidare. Andra nackdelar med att bli äldre är att synen förändras och det kan vara svårt att förstå sig på den nya tekniken.

Föreningen är till för de som är upp till 35 år gamla, ganska hög ålder för att vara ung säger vissa men i släktforskarsammanhang är det fortfarande ganska ungt. Åldern ska givetvis inte vara helt avgörande i vår förening, och därför välkomnar vi alla som vill vara med.

Är man över 35 år gammal kan man bli medlem, men då bara som stödmedlem. I dagsläget är medlemskapet gratis fram till nyår, därefter får vi se vad det blir för avgift. Men det kommer bli en försumbar summa troligtvis speciellt med tanke på att vi riktar oss till yngre människor.

Tankar inför framtiden

Planerna inför framtiden är många och exakt hur de ser ut kommer vi få utarbeta när föreningen formar sig. Våra tankar med föreningen är flera.

Först och främst vill vi ge släktforskande ungdomar en mötesplats där man kan utbyta information och erfarenheter med jämnåriga, ett slags bollplank. Teknikens utveckling har gjort det möjligt för alla att släktforska hemifrån på datorn, och därför krävs det inte mycket för att man ska kunna sätta igång.

Vi vill också arbeta med att sprida kunskap om släktforskning till ungdomar, exempel till skolor, och hoppas att släktforskning ska bli en del av undervisningen i framtiden. Att hitta sätt att få yngre människor att öppna ögonen för släktforskning, för sin egen släkthistoria och det kulturarv som släktforskningen tar fram är väldigt viktigt för oss.

När jag (Fredrik) gick gymnasiet för några år sedan fanns en historiekurs som enligt skolverkets kursplan skulle innehålla släktforskning. För att få högsta betyg var man tvungen att ha gjort någon form av släktforskning under kursens gång. Trots detta vet jag att flera skolor helt väljer bort släktforskningsmomentet. Anledningen till detta är säkert flera, exempel en fråga om tid och pengar, men jag tycker ändå att det är konstigt att släktforskning inte får någon plats alls under hela den tid som vi faktiskt går i skolan.

En annan sak som vi tycker är väldigt viktig är att också försöka få in fler ungdomar i alla de andra släktforskarföreningarna i Sverige. Vi tror att föreningarna behöver bestå av både unga och äldre och att utbytet mellan generationerna i en förening är viktigt inför framtiden.

Skillnader mellan unga och gamla släktforskare?

Skillnaderna mellan gamla och unga släktforskare är egentligen inte så många ur ett rent släktforskarperspektiv. De äldre sitter självklart på bra mycket mer erfarenhet och kunskap medan de yngre sitter på mer tekniskt kunnande. Det som framförallt skiljer de unga från de gamla är att de unga gärna tyr sig till andra unga med samma intressen och kanske har det svårare att se att man har något gemensamt med någon som är lika gamla som ens pappa eller mormor. Det gäller helt enkelt att hitta någon brygga och där kommer vi förhoppningsvis att lyckas.

Släktforskning är till för alla. Det är något som vi vill framföra stenhårt. Det är kanske ett intresse som inte är lika stort som fotboll eller ridning men som ändå lockar många i alla åldrar. Det gäller bara att hitta en bra start, att kanske hitta vänner som gillar samma sak- mycket handlar ju om den sociala gemenskapen. Anledningen till att det från början varit mycket äldre är att det framförallt är de som tidigare haft tid att åka till arkiven, sätta sig och grotta i mikrokort och gamla böcker. Men med dagens teknik så kommer så många fler att kunna släktforska och de flesta sitter redan vid datorn dagligen.

Om du har funderat på att börja släktforska föreslår vi först att ta reda på vad du vill ha reda på, om det finns något speciellt eller någon speciell som du vill veta mer om. Ta reda på så mycket information du kan ifrån föräldrar och deras föräldrar och eventuellt andra äldre släktingar. Denna information kan vara avgörande i en del fall. Gå med i någon förening om man vill ha lite hjälp på traven, för det finns många där ute som kan väldigt mycket. Man kan också gå kurser i släktforskning för att lära sig grunderna på ett bra sätt. Mycket går också att läsa sig till på internet nu för tiden.

Föreningen Unga Släktforskare deltog som besökare på årets Släktforskardagar. Nästa år när mässan går av stapeln i Gävle, siktar de på att ha en egen monter. Vi på MyHeritage.com önskar dem all lycka inför framtiden och uppmanar alla att gå med i föreningen! Det är ju gratis!

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej