Video: Hur kommer denna kärlekshistoria sluta?

Video: Hur kommer denna kärlekshistoria sluta?

Kommentarer

Som barn får vi veta att vi måste kämpa för de saker som vi vill ha och att vi inte ska ge upp så lätt.

Tydligen lärde sig den här pojken den lektionen snabbt! Hans iver att visa sin kärlek till sin flickvän är ett fint exempel på hans stridslystna anda!

Har du ett släktvideoklipp som du vill visa oss? Om så är fallet, skriv till stories@myheritage.com.

Taggar: , ,

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej