Norska släktingar hittar varandra i USA

Norska släktingar hittar varandra i USA

Kommentarer1

I den amerikanska dagstidningen Miami Herald kunde man i förra veckan läsa en mycket inspirerande artikel. Ett lättsamt samtal på ett apotek ledde till en sensationell släktupptäckt.

Släktupptäckt

Kvinnorna Diane Crosman, 52, och Inger Copland, 74, var båda på jakt efter nya skoinlägg när de hamnade bredvid varandra på ett apotek i Miami. Diane säger då, utan baktanke, till Inger att det verkligen fanns många skoinlägg att välja mellan. Inger svarade och kunde inte mer än att hålla med och önskade Diane lycka till i hennes jakt efter de perfekta skoinläggen.

Diane tyckte sig urskilja en brytning och frågade om Ingers hemvist. Snabbt upptäckts det att de båda har anknytning till den lilla byn Hvittingfoss, ungefär en timme utanför Oslo. Hvittingfoss är en liten by som man inte känner till om man inte har någon anknytning till den, förklaras det i artikeln.

Det finns ett pappersbruk från 1800-talet i Hvittingfoss och i dag bor det inte fler än 1 000 personer där. Att de hade Hvittingfoss som en gemensam nämnare var en aning chockerande för dem båda och de fortsatte att samtala.

Snabbt kom de fram till att de inte bara hade Hvittingfoss gemensamt, utan de vara även släkt! Deras mammor är kusiner. Diane och Inger är alltså sysslingar.

Sysslingarnas gammelmorfar hette Abraham Foss. Lauritz Foss hette Abraham Foss yngsta son och var Coplands morfar. Han skapade en släktbok som han kallade för den ”bruna boken”, som innehöll släktinformation ända ner till 1400-talet. I boken finns även släktbilder, vissa så gamla som från 1900-talet. Boken fanns i Dianes ägor och hon har nu gett en kopia till Inger.

De både kvinnorna har båda bott i USA under stora delar av sina liv, och har bott 5 minuter ifrån varandra i Miami utan veta om detta i 25 år. Slumpen, eller kanske ödet, avgjorde att de faktiskt träffades.

Har du gjort en liknande upptäckt när du har släktforskat? Har du upptäckt okända levande släktingar när du har släktforskat? Dela med dig av dina erfarenheter här på bloggen eller på vår Facebooksida.

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej

  • Arve Rogn Jacobsen


    april 21, 2013

    Fantastisk fin historie, kom over den da jeg forsker på min
    familie i USA. Disse to damer er ikke i slekt med meg, men Hvittingfoss ligger kun 30 min kjøring fra oss.