Genogram – vad är det?

Genogram – vad är det?

Genogram

Hur stor inverkan tror du att din familj har på dig? Enligt familjeterapeuten Murray Bowen har din familj en större inverkan på dig än vad du tror. Han har utvecklat en hel teori kring detta. Med hjälp av ett genogram, även kallat familjediagram, kartlägger man sina familjeförhållanden för att se vilken inverkan dessa har haft på ens liv.

Bowens menade att oavsett hur långt bort vi än flyttar eller tappar kontakten med sin familj, är den ändå en del av vårt liv. Oavsett om vi vill det eller inte. Alla familjer är sammankopplade och påverkar varandra på ett eller annat sätt. Han menade att vi påverkas av vår familj på sätt som vi kanske inte ens är medvetna om. Även om man inte känner sig nära sin familj, så är man mer samhöriga med den än vad man tror.

Men hjälp av ett genogram kan man öka förståelsen om hur ens familjeförhållanden har påverkat en som person. Enligt Bowens teoori, är varje person infödd i ett system, alltså familjen, som redan har varit igång i flera generationer. Genogrammet hjälper en att se bakåt men även blicka framåt för att försöka se vart man är på väg. Det fungerar som ett verktyg för att försöka finna genomgående beteendemönster i famijen.

Att föddas in i detta system ger oss roller som: den allvarliga, syndabocken, lillasystern och så vidare, på grund av föreställningar och attityder i den existerande familjestrukturen. Mycket som vi upplever som tillfälligheter är faktiskt en följd av denna struktur, som vi tar med oss från vår ursprungsfamilj, in i nya relationer och när man själv väljer att skaffa familj.

Ju mer kontakt vi har med vår ursprungsfamilj och känner till om vårt släktband, desto mer klarsynt tar vi oss an nya relationer. Att skapa ett genogram hjälper en att på ett enkelt sätt se sig själv som en del av det här familjesystemet. Och kan hjälpa dig att se vart du är på väg.

Många tar även hjälp av genogram för att spåra genetiska sjukdomar. Vid skapandet av ett genogram, sätts det ofta fokus på de närmsta generationerna bakåt i tiden. Alltså våra föräldrar, mor- och farföräldrar samt deras föräldrar.

Det kanske bara är att acceptera att vår familj har inverkan på oss, oavsett om det är så vi vill ha det. Vad tycker du om Bowens teori att familjen är som ett system som man föds in i?

Har du själv gjort ett genogram och haft nytta av det? Det skulle vara kul att höra dina erfarenheter. Dela gärna med dig nedan i kommentarsfältet eller på Facebook, Twitter eller Google+.

Källa: Bowenföreningen och familjerådhusen