Berätta om skolavslutningar!

Kommentarer

Vi fortsätter på temat student. Dagens inlägg kommer från Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet (DAG). De arbetar aktivt för att på olika sätt förvalta immateriella kulturarv. En del av det arbetet går ut på att de samlar kunskap om dagens traditioner. Så här i studenttider samlar de på olika former av berättelser om skolavslutningar.

Foto: Lina Midholm
Foto: Lina Midholm

Det är juni och nu stundar tider av skolavslutningar och studenter; vita klänningar, kostymer, ”Den blomstertid nu kommer”, lastbilsflak, fester, ”Sjung om studentens…” och mössor i luften. Men så har det inte alltid varit.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Arkivets uppgift är att förvalta immateriella kulturarv, bland annat genom att samla, forska, bearbeta och förmedla kunskap om folkminnen, dialekter och ortnamn. Våra samlingar beskriver människors liv och leverne – från 1800-talets bonde- och fiskesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle.

Vi arbetar aktivt med att utöka vår kunskap om dagens traditioner. Genom att ställa frågor om utvalda teman hoppas vi kunna inspirera människor med olika bakgrund att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen. Som en del av fokusområdet ”Årets fester och livets högtider” vill vi nu dokumentera olika former av skolavslutningar.

Har du erfarenheter och tankar om skolavslutningar? Svara gärna på vårt internetupprop och låt din berättelse bli en värdefull del av våra samlingar.

Uppropet hittar du på www.sofi.se/skolavslutningar

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) bedriver forskning och förmedlar kunskap om dialekter, folkminnen, folkmusik, ort- och personnamn.

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej