Nytt: Berika fler profiler med hjälp av en enda historisk post

Nytt: Berika fler profiler med hjälp av en enda historisk post

Kommentarer

Nu har vi utvecklat den populära extrahera poster-funktionen; från att extrahera information från en historisk post direkt till en relevant släktträdsprofil, till att extrahera information till flera profiler. Så när du har hittat en post med information om flera släktingar, kan du nu enkelt extrahera informationen till alla relevanta släktträdsprofiler.

Nytt: Extrahera information till flera profiler
Nytt: Extrahera information till flera profiler

Hur fungerar det?

Spara en post hittad i SuperSearch eller via en bekräftad Record Match, så att det skapas en association mellan posten och den individuella profilen i ditt träd. Det garanterar att du inte glömmer kopplingen och hjälper dig att skilja mellan poster som du redan har behandlat och nya fynd. När kopplingen har etablerats, kan du extrahera information från posten till släktträdsprofilen. Detta förbättrar ditt släktträd genom att mer information läggs till från varje post.

Många historiska poster innehåller information om flera släktingar och inte bara en släkting. Till exempel, ett vigselbevis kan innehålla information om mannen och hustrun, och ibland även deras föräldrar. De flesta folkräkningar täcker ett helt hushåll.

En folkräkningspost från 1900 på MyHeritage visar en hel familj (klicka för större bild)
En folkräkningspost från 1900 på MyHeritage visar en hel familj (klicka för större bild)

Nu kan du hämta information från en post som finns i SuperSearch eller från en Record Match till flera profiler i ditt släktträd på MyHeritage – allt på en gång.

Genomgång: Hur man når sidan där man extraherar information

1. Från SuperSearch:

När du upptäcker en post i SuperSearch om en släkting i ditt släktträd, är det första steget att spara posten till individen i trädet. Granska posten och klicka på den gröna ”spara post”-knappen. Klicka ”spara”. Att spara skapar en association mellan posten och släktträdsprofilen.

Spara en post från SuperSearch (klicka för större bild)
Spara en post från SuperSearch (klicka för större bild)

Därefter, klicka på ”extrahera info till ditt släktträd” för att komma till extrahera info-sidan.

Extrahera info från en post i SuperSearch (klicka för större bild)
Extrahera info från en post i SuperSearch (klicka för större bild)

Från Record Matches:

2. Granska din Record Matches och klicka på bock-knappen för att bekräfta en korrekt matchning. Felaktiga matchningar bör avvisas med hjälp av x-knappen. Du kan bekräfta en Record Match på sidan som listar flera matchningar eller på den lite mer detaljerade granskningssidan.

Bekräfta Record Matchningar (klicka för större bild)
Bekräfta Record Matchningar (klicka för större bild)

När du väl har bekräftat en Record Match, kommer en popupruta att meddela dig att matchningen framgångsrikt har bekräftats. Klicka ”fortsätt” för att fortsätta att bekräfta information.

Extrahera information från en bekräftad Record Match (klicka för större bild)
Extrahera information från en bekräftad Record Match (klicka för större bild)

Genomgång: extrahera information från en post till flera släktingar

1. På Extrahera info-sidan, klicka på [>>]-knappen för att extrahera den information du vill ha i ditt släktträd, eller [>>>]-knappen längst ner för att extrahera ALL information på en gång.

2. Scrolla ner – nedanför sektionen för huvudpersonen – för att se listan över alla släktingar som finns med i samma post. De kommer att vara i samma ordning som de är listade i posten.

Extrahera information för flera släktingar (klicka för större bild)
Extrahera information för flera släktingar (klicka för större bild)
Extrahera information för fler släktingar (Klicka för större bild)
Extrahera information för fler släktingar (klicka för större bild

3. Välj att extrahera information till ditt släktträd för varje aktuell individ eller välj att extrahera information för alla aktuella släktingar genom att klicka på ”extrahera alla info för alla individer ovan”-knappen.

Extrahera all information för alla individer (klicka för större bild)
Extrahera all information för alla individer (klicka för större bild)

4. Klar? Klicka på den gröna “spara till trädet”-knappen för att spara all information.

Ytterligare tips och förslag:

  • För att utnyttja extrahera info-funktionen till fullo, är ett dataabonnemang ett måste. Har du inte ett? Välj från vårt utbud av alternativ som inkluderar obegränsad tillgång till alla historiska poster i SuperSearch.
  • Om en post gällande en släkting föreslås, men är inkorrekt, ignorera förslaget. Hovra över det övre högra hörnet på släktingens post och klicka på x:et för att ignorera det.
Ignorera en föreslagen släkting (klicka för större bild)
Ignorera en föreslagen släkting (klicka för större bild)
  • Du kan titta på Record Matchningar som tidigare har bekräftats. Klicka på ”extrahera info till ditt träd” för att se extrahera info-sidan och för att extrahera info till alla släktingar som finns med i posten.

Sammandrag

Den här funktionen hjälper MyHeritages historiska poster att bli ännu mer värdefulla. Det är användbart för folkräkningsposter och andra poster som innefattar fler än en person. Det gör det möjligt för dig att extrahera information utan ansträngning och utan att behöva lägga till information till ditt släktträd manuellt. Vårt arbete är dock inte helt klart. Den nuvarande funktionen fungerar endast för släktingar som redan finns i ditt släktträd. Men i historiska poster kan man upptäcka släktingar som ännu inte finns i ditt släktträd. Vi arbetar med att färdigställa den funktionen som gör det möjligt för dig att lägga till dessa personer i ditt träd.

Så om en Record Match är en intressant tidningsartikel om en person i ditt släktträd som nämner en dotter som du inte kände till, kommer du snart att kunna lägga till henne i ditt träd medan du extraherar information från artikeln!

Vi hoppas att du kommer att ha nytta av denna funktion och använda den ofta i din släktforskning.

Vänligen,
MyHeritage-team

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej