När gifte man sig förr?

När gifte man sig förr?

Kommentarer

Under den här sommaren har jag varit på två bröllop och jag vet att nästa sommar kommer jag åtminstone att gå på ett.

Bröllop för mig är nästan helt förknippat med sommaren. Jag vet inte någon i min släkt som har gift sig på någon annan årstid än sommaren. Men så har det inte alltid varit. Detta har förändrats genom tiderna. Om sommaren är vår tids årstid att gifta sig på, vilken var det för 200 år sedan? Och när blev det populärt att gifta sig på sommaren?

Vinterbröllop

Siffror från statistiska centralbyrån visar att under 1700-talet och fram till 1900-talets mitt var det vanligare att gifta sig efter sommaren. Det var skörden som fick bestämma när det skulle bli bröllop. Under årets mer fruktbara månader var det ovanligt att man hade bröllop. Den typen av festligheter fick vänta till att det blev kallare och mörkare.

Före 1800-talet valde de flesta att gifta sig i oktober och under 1800-talet blev det en förskjutning mot december. Enligt statistiska centralbyrån finns det två möjliga förklaringar till förskjutningen. Den ena förklaringen kan ha att göra med att man började odla potatis vilket sköt upp skördetiden från augusti till september och oktober.

Den andra möjliga förklaringen kan ha att göra med att den dag då pigor och drängar bytte arbetsplats, den så kallade ”legostämman för tjenstehjon”, flyttades fram en månad från den 29 september till den 24 oktober år 1819. Dessa två förklaringar tros vara anledningarna till att man i högre utsträckning började gifta sig vid juletid.

Det var under 1950-talet som det blev mer vedertaget att man gifte sig under sommaren. Under 2000-talet har det varit populärt att gifta sig vid specifika datum och födelsedagar. Unika datum som 2012-12-12, 2008-08-08 och 2007-07-07 och så vidare har varit populära.

Det är intressant att se hur bröllopsstatistiken har förändrats över åren. Vad som vi i dag anser vara ”normalt” var det onormala för 200 år sedan. Det ska bli spännande att se vilka bröllopstrender som ligger framför oss.

Hur ser det ut i ditt släktträd? På vilken årstid har dina släktingar gift sig? Har de följt de generella trenderna eller gått sin egen väg? Dela med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet nedan eller på vår Facebooksida.

Källa: statistiska centralbyrån

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej