Hur Personliga Är Personnummer?

Hur Personliga Är Personnummer?

Ett personnummer är kanske ett av de sakerna som så starkt kan förknippas med svensk identitet.

Men har du någonsin undrat hur ett personnummer byggs up eller vad som händer när de tar slut?

Ett personnummer är de 10 siffror som Skatteverket tilldelar personer folkbokförda i Sverige för att identifiera dem hos bland annat myndigheter. Det svenska systemet, var det första i världen som omfattade ett lands hela befolkning och infördes 1 januari 1947.

Redan år 1686 började svenska kyrkan föra register över medlemmarna i enskilda socknar men det var inte förrän 1749 som ett mer regelrätt befolkningsstatistik system påbörjades. Krig och religion drev fram behovet av registrering av Sveriges invånare. Kyrkan och den svenska staten behövde ett system som särskilde individer, för att kunna driva in skatter och få fram soldater.

Den tidigast födda person som haft personnummer är Johanna Charlotta Johansson f. Lundkvist, som föddes 6 maj 1840 och dog 2 november 1947. När hela svenska befolkningen tilldelades personnummer 1 november 1946, inför införandet 1 januari 1947, fick hon personnumret 400506+140. Plustecknet visar att hon passerat 100 års ålder och att de två första siffrorna därmed avsåg 1840 och inte 1940.

De 6 första siffrorna i ett personnummer hänvisar till datumet som personen är född. Det nästkommande 3 siffrorna kallas gemensamt för födelsenummer och består av ett löpnummer där tredje siffran anger personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för män. Med den konstant ökande svenska populationen har många förändringar gjorts till vad de olika siffrorna betyder men fram till 1990 visade födelsenumrets två första siffror var personen fötts.  1967 inffördes en kontrollsiffra i samband med att personnumren datoriserades. Om födelsenumren har tagit slut för ett visst datum ges ett personnummer med datum för efterföljande dag.

Sedan år 2000 har det blivit vanligt att århundradet skrivs ut i fullt, så att personnummret blir tolv siffror. Detta infördes för att lätt kunna tyda folks åldrar

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Problemet med personnummer är att siffer kombitionerna är begränsade. Med en växande befolking börjar personnummrena att ta slut. Redan i februari 2007 meddelade Skatteverket varnade i 2007 att personnumren riskerar att ta för vissa datum.

Vi avråder andra länder från att införa ett sådant system, säger verksamhetsutvecklaren Ingegerd Widell på Skatteverket till Dagens Nyheter.

Det  finns 999 kombinationer för varje dag, 499 för kvinnor och 500 för män. Eftersom det om snitt föds 500 barn per dag i Sverige så borde detta inte vara ett problem, men ovanpå de barn som föds i Sverige måste man tillräkna antalet invandrare. I länder där folkbokföringen inte är så utvecklad och födelsedatum kan vara okända tilldelas ofta  den 1 januari eller 1 juli. Detta betyder att dessa datum är överrepresenterade. Även den 21 mars, som kopplas till det persiska nyåret, har varit en vanlig födelsetid för personer från Afghanistan och Iran.

Om det är slut på ett vist föddelsedatum så tilldelas nästa lediga datum. Detta betyder att man kan få ett personnummer, man eftersom det inte stämmer med ens persondetaljer så blir det mindre pålitligt. För släktforskning kan dessa avvikelser också ha en påföljd. Ofta är ett bra sätt att börja sin sökning genom att följa den information man kan finna med hjälp av en släktnings personnummer. Om man inte kan ta det för givet at allas personnummer är uppbyggda på samma sätt eller stämmer med de persondetaljer man tror sig ha så kommer det bli allt svårare att använda sig av personnummer som ett pålitligt sätt för framtida generationer att påbörja sin forskning.

Börja din forskning nu på www.myheritage.se

Kommentarer

E-postadressen hålls privat och kommer inte att visas.

 • Bengt Georg Jonsson

  april 18, 2016

  Jag har en fråga till Skatteverket.
  Varför fick jag mina tre sista siffror utbytta
  1964? Jag är född Kristinstad den 9:e
  Mars 1941 och fick nummer 393 som
  Slutsiffror alltså var mitt nummer
  410309393 under hela min barndom och
  Militärtjänsten 393 Jonsson.
  När jag flyttade från Nynäshamn sommaren
  1964 och var på pastorsexpitonen och
  hämtade mitt flyttbestyg något man
  behövde på den tiden upptäckte jag att
  det stod ett annat nummer där
  nämligen 115.
  Jag gick tillbaka och frågade om dom
  flyttade en annan person men dom sa att
  det var ändrat folkbokföringsboken ingen
  Anteckning om varför.
  Jag har alltid undrat över detta och har aldrig
  hört talas om någon annan som fått
  numret ändrat. Varför???

  • Sara

   april 19, 2016

   Hej,

   Som du sa får du fråga sådana frågor till skatteverket. Hoppas du får de svar du söker!

 • Lars Ode

  april 19, 2016

  Jag antar att födelseplatsen varierar för varje år beroende på antal födslar. Hur är det uppbyggt?

  • Sara

   april 19, 2016

   Det finns säkert information om detta på nätet! Ta en titt!

 • PerEric Horn

  april 19, 2016

  Jag skulle vilja veta HUR man räknar fram den sista siffran (nr 10) som är just en ”kontrollsiffra”.
  Visste hur man gjorde när man fick lära sig det i grundskolan, men minnet hur man räknar fram det matematiskt har bleknat bort med åren.

 • PerEric Horn

  april 19, 2016

  Hej Bengt Georg Jonson!

  Detta klurande kanske kan vara en förklaring till dina ”nya” slutsiffror (115).

  Du föddes i Kristianstad Län och fick då länsnummer 39 och en trea för att du var en pojk.

  När du sedan flyttar till Södermanlands Län 1964 fick du förmodligen länsnumret 11 och en femma för att du var en man.

  Jag och mina två syskon är födda i Stockholms Län och har tilldelats länsnummer 10 och en etta för min bror och mig medan vår syster fick en fyra.
  Tionde siffran redovisar vi inte.

  Vi är födda -57, -59 och -64 och min bror och jag har än i dag våra personnummer intakta, han i Göteborgs Län och jag i Stockholms län.
  Medan vår syster mist sitt svenska personnummer då hon bott i Kanada i ca. 30 år, vid sjukvård i Sverige tilldelas hon ett tillfälligt ”reservnummer”. Vid nästa Sverigebesök och om hon måste uppsöka sjukvård tilldelas hon ett nytt tillfälligt reservnummer.

  Dock har hon sitt svenska medborgarskap kvar liksom hennes två söner som båda är födda i Kanada. Dock mister sönerna sina svenska medborgarskap runt 20 årsåldern om de inte lär sig prata svenska och visar intresse att fortsätta vara svenska medborgare.

 • PerEric Horn

  april 19, 2016

  Hej Bengt!

  Oj, jag läste fel ang. flytten ”från” Nynäshamn.

  Frågor
  1. Vad hade du för slutsiffror när du bodde i Nynäshamn? 393?
  2. Vart flyttade du när du lämnade Nynäshamn 1964?

  Verkar underligt att du fick nytt slutnummer när du flyttar FRÅN en ort, det förstår jag definitivt inte.

  Vg. återkom.

 • PerEric Horn

  april 19, 2016

  Källa: Wikipedia

  Beräkning av kontrollsiffra

  För att beräkna kontrollsiffran är förfarandet likvärdigt, med skillnaden att man multiplicerar ömsom med 2 och ömsom med 1
  (det vill säga att man börjar att multiplicera den sista siffran med 2, och inte med 1 som i fallet vid kontroll).
  Den erhållna summan dras därefter ifrån närmast större 10-tal, varvid kontrollsiffran erhålles.

  För att beräkna kontrollsiffran för det niosiffriga personnumret 811218-987 erhålles följande produkter:

  8 1 1 2 1 8 9 8 7
  * 2 1 2 1 2 1 2 1 2
  ————————-
  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
  16 1 2 2 2 8 18 8 14

  Tvåsiffriga produkter splittras upp i ensiffriga tal. Siffrorna summeras därefter:

  1+6+1+2+2+2+8+1+8+8+1+4 = 44

  Kontrollsiffran erhålls genom att detta tal subtraheras från närmast högre tiotal.

  50-44 = 6

  Den avslutande kontrollsiffran blir således en sexa. Det tiosiffriga personnumret blir 811218-9876.

 • PerEric Horn

  april 19, 2016

  Källa: Wikipedia

  Kontroll av nummer

  Vid kontroll av koden, inklusive kontrollsiffra, fungerar algoritmen på så sätt att med start från den sista siffran i koden
  (den minst signifikanta siffran), det vill säga kontrollsiffran, multipliceras siffrorna ömsom med 1 och ömsom med 2.
  Skulle något tal vid en sådan multiplikation bli större än 9 ersätts talet med dess siffersumma
  (eller, likvärdigt, med talet subtraherat med 9). Därefter summeras talen.
  Om den erhållna summan är jämnt delbar med 10 så är kontrollsiffran korrekt.

  Exempel på personnummer 811218-9876:

  8 1 1 2 1 8 9 8 7 6
  * 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
  ————————-
  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
  16 1 2 2 2 8 18 8 14 6

  Tvåsiffriga produkter splittras upp i ensiffriga tal. Siffrorna summeras därefter:

  1+6+1+2+2+2+8+1+8+8+1+4+6 = 50

  Denna summa är delbar med 10 och sålunda har vi inte upptäckt något fel i numret.

 • Lena Johansson

  april 20, 2016

  Bengt Georg Jonsson jag skulle verkligen också vilja få en förklaring på ditt förändrade personnr. Enligt Skatteverket visar de två första siffrorna i födelsenumret fram till 1990 var en person är född. Födelseort/BB ändras inte för att man flyttar så troligtvis har väl pastorsexpeditionen skrivit fel när de skrev in dig i nya församlingen.