Nya historiska dokument tillagda i januari 2019

Kommentarer

Vi är glada att meddela att vi har lagt till 7,291,329 nya historiska dokument till SuperSearch ™ under januari 2019. Tillagda samlingar är danmarks folkräkning 1940; Philadelphia, Pennsylvania Passagerarlistor 1883-1945; och New Yorks hamn, Index för avskedad eller övergiven besättning 1917-1957.

Här finns mer information om dessa samlingar:

SamlingBeskrivning Antal dokument Exklusivt för MyHeritageLänk för att söka

Danmarks folkräkning 1940
Den danska folkräkningen från 1940 genomfördes den 5 november 1940. Det är den första danska folkräkningen där majoriteten av informationen fylldes in av den familjeansvarige för varje hushåll och inte av statens folkräkningsarbetare.3,950,454 dokumentEj exklusivtSök i samlingen

Philadelphia, Pennsylvania passagerarlistor, 1883-1945
Passagerare från fartyg som anlände till Philadelphia, Pennsylvania, år 1883 till 1945.2,071,882 dokument
Ej exklusivtSök i samlingen

New Yorks hamn, Index över besättning som avskedats eller övergivit fartyget, 1917-1957
En kortkollektion över utländska besättningsmedlemmar som övergivit eller släppts av sitt fartyg i New York City, New York.1,268,993 dokumentEj exklusivtSök i samlingen

1940 Danmarks folkräkning

Med tillägget av denna samling, som innehåller 3,950,454 dokument, har vi slutfört vår samling av alla Danmarks 20 folkräkningskollektioner från 1787-1940 på SuperSearch!

I december 2014 samarbetade vi med Danmarks statsarkiv i syfte att indexera danska folkräknings- och kyrkouppgifter som sträcker sig över år 1640-1930. Sedan dess har vi gjort allt för att uppfylla denna uppgift och vi kan nu officiellt tillkännage att vi har uppfyllt vårt löfte att indexera alla tillgängliga danska folkräkningar, totalt 43,1 miljoner dokument!

Danmarks folkräkning från 1940 genomfördes den 5 november 1940 och ger en inblick i Danmarks medborgares liv i början av andra världskriget. Varje individ i hushållet vid tiden för folkräkningen, vare sig det var familj, besökare eller anställd, uppräknades. Varje dokument innehåller information om varje specifik persons namn, kön, bosättning, födelsedatum, födelseplats, civilstånd, äktenskapsdatum och deras förhållande till hushållets chef.

Ytterligare information finns på bilderna inklusive yrke, utbildningsnivå och funktionshinder (hörsel och synnedgång). Folkräkningen var den enda befolkningsregistrering som fördes i Danmark under andra världskriget. Den föregående folkräkningen var 1930 och följande folkräkning var 1950.

Efter den tyska invasionen den 9 april 1940 mötte Danmarks regering en omöjlig situation. Det gick inte att få ihop ett ordentligt försvar och efter vissa utplåningar av den tyska armén kapitulerade Danmark med väldigt lite motstånd. Som en följd av deras snabba kapitulation och Danmarks starka jordbruksindustri, ansåg Adolf Hitler Danmark ett protektorat och den danska regeringen fick behålla det mesta av sin autonomi. Polisen och rättsväsendet var kvar under dansk kontroll och kung Christian X satt kvar på tronen och blev en symbol för motstånd för det danska folket. Medan relationerna med den tyska regeringen var ansträngda, fortsatte lokala och nationella angelägenheter så normalt som möjligt och den danska regeringen fortsatte med den planerade folkräkningen i november.

Färöarna, som hade status som ett riktigt län i Danmark 1940 och Grönland, en välkontrollerad dansk koloni, tycks inte ha deltagit i Danmarks folkräkning från 1940 på grund av deras individuella krigstidsstatus. Båda områdena betraktades som högt strategiska och av militärt värde under andra världskriget. Britterna ockuperade Färöarna endast fyra dagar efter den tyska invasionen av Danmark i april 1940 för att förhindra att dessa viktiga nordatlantiska öar skulle bli tyska militära utposter. Efter den tyska invasionen av Danmark utövade USA ett enormt diplomatiskt tryck med kanadenserna och britterna för att hålla Grönland ett neutralt och amerikansk protektorat som varade tills USA gick in i kriget i december 1941.

Majoriteten av folkräkningsinformationen 1940 registrerades av enskilda husägare, inte statliga folkräkningsmedarbetare. Detta återspeglas i bilderna eftersom man ser att varje hushåll har slutfört sitt eget folkräkningspaket och räknar upp varje person som för närvarande bor i hemmet. Att husägare fyllde i folkräkningsformulär ledde till mer variation i hur informationen registrerades, särskilt i bostadsområden.

Folkräkning innehåller värdefull information som bara väntar på att upptäckas, vilket ger en unik inblick i dina förfäders liv vid den tiden. Familjer kan spåras från varje folkräkning till nästa och ofta från plats till plats i hela landet. En folkräkning kan också leda till upptäckten av nya släktingar. Du kan söka efter en förfader och upptäcka ytterligare tidigare okända familjemedlemmar eller vänner som bodde i samma hushåll.

Peter Vilhelm Glob, mer känd som P.V. Glob, är med i folkräkningen. Glob var en känd dansk arkeolog som var inblandad i Mellanöstern-arkeologin, där han ledde flera vetenskapliga expeditioner. Han var också direktör för Nationalmuseet i Köpenhamn och National Heritage Board.

I november 1940, när folkräkningen gjordes, hade Glob just blivit far till en pojke. Folkräkningen gjordes strax efter födseln, så hans son hade inte ens ett namn än. I folkräkningen var han endast listad som ”pojke”!

Sök i Danmarks folkräkning 1940

Philadelphia, Pennsylvania Passenger Lists, 1883-1945

Denna samling, med 2,071,882 dokument, innehåller passagerare från fartyg som anlände till Philadelphia, Pennsylvania, år 1883-1945. Tillgänglig information varierar på grund av betydande förändringar av invandringslagar under denna samling. Den vanligaste informationen som finns är passagerarens namn, kön, ålder, ankomstdatum och namn på fartyget. Mer detaljerade passageraruppgifter samlades i vissa räknngar, inklusive civilstånd, födelseinformation (datum och plats), nationalitet, senaste bostad, hemstad, avgångshamn samt namn och adress till familjemedlemmar i USA och i deras hemland.

Vid 1900-talets början var Philadelphia en av de viktigaste invandringshamnarna i USA, trots att den låg över 150 km inåt landet från Atlanten. Invandringen till Philadelphia började på allvar när Pennsylvania Railroad hjälpte till att bilda American Line-rederiet. Den amerikanska linjen transporterade passagerare från Liverpool, England, till Philadelphia. Under 1880-talet erbjöd den amerikanska linjen så många som tre seglingar per vecka från Liverpool till Philadelphia. Red Star Line, hade också band till Philadelphia, anslöt Antwerpen, Belgien, till Philadelphia men seglade inte så ofta som den amerikanska linjen.

Washington Avenue invandrings-station, byggd 1873 för att bearbeta vågen av nya invandrare till Philadelphia.

Philadelphia var ett blomstrande industrikomplex med efterfrågan på främst kvalificerade arbetare. Icke skolade arbetare som invandrade till Philadelphia från Östeuropa bosatte sig inte i Philadelphia utan fortsatte genast till andra städer i USA där det fanns ökad efterfrågan på okvalificerad arbetskraft. Den federala regeringen noterade vikten av Philadelphia, både som ett industricentrum och som hamn för invandring och öppnade den nationella karantänstationen, nära Lewes, Delaware, 1884. 1893 öppnade förbundsregeringen en annan station vid Reedy Island (cirka 90 km söderut från Philadelphia). Slutligen konsoliderades passagerarregistreringen till Marcus Hook 1913 (30 km från Philadelphia).

I och med framgången med den amerikanska linjen började större rederier erbjuda tjänster från Europa till Philadelphia. År 1898 utvidgade den enorma Hamburg-America-linjen sin Europa till Boston-service, vilket gav passagerare möjlighet att fortsätta till Philadelphia. Holland-Amerika, Italia och nordtyska Lloyd-linjer följde alla efter varandra och började erbjuda tjänster från Europa till Philadelphia.

Invandringen genom Philadelphia var som störst under åren före första världskriget, vilket gjorde Philadelphia till den tredje viktigaste invandringsporten i USA på grund av omfånget av passagerare och även en hamn av exceptionellt värde för judiska, polska och tyska invandrare. Efter första världskriget sattes invandringslagen in från 1924 och invandringsrestriktioner gjorde att Philadelphias ”Golden Era” av invandring upphörde.

Sök i Philadelphias, Pennsylvanias Passagerarlistor

New Yorks hamn, Index på avskedad eller övergiven besättning, 1917-1957

Den här kortsamlingen av utländska besättningsmedlemmar som övergivit eller släppts ut från sitt fartyg i New York City, New York, innehåller 1,268,993 dokument med över 100,000 skrivna kort med bilder.  Dessa kort innehåller information som namn på besättningsmedlemmar, deras skepp, kön, ålder och datum för utsläpp eller desertion.
Besättningslistor är en värdefull informationskälla för släktforskare som inte kan hitta invandrare på passagerarfartyg. Emellertid stannade inte alla besättningsmedlemmar som släpptes i New York City i USA. Många besättningsmedlemmar tömdes från ett fartyg och gick omedelbart till ett annat fartyg som lämnade New York City.

Även om det är uppenbart att vissa kort har namn på både fram- och baksidan, blev tyvärr bara en sida fångad i mikrofilmen. De ursprungliga korten förstördes efter att mikrofilmen överfördes till National Archives vilket resulterade i förlust av all information på baksidan av vissa kort.

Funnet i denna samling är ett register på John Coffey, en brandman ombord på många transatlantiska passagerarfartyg, inklusive RMS Olympic, RMS Lusitania och RMS Mauretania.

Register på John Coffey i New Yorks hamn, Index på utsläppt eller försvunnen besättning, 1917-1957 (Klicka för zoom).

Han uppnådde världsomspännande beröm år 1912 som ”den lyckligaste mannen som lever” efter att ha lämnat RMS Titanic i sin sista hamn i Irland. Han bordade en mindre båt som användes för att lasta/ lossa skeppet och gömde sig bland postsäckarna som var avsedda för land. Hade Coffey stannat, skulle han troligen ha dött när Titanic kraschade mot ett isberg och sjönk fyra dagar senare. Han sa efteråt att anledningen till att han gick av skeppet var att han hade en dålig känsla inför resan.

Sök i New Yorks hamns index över besättning som blev avskedad eller som övergav fartyget

Sammanfattning

Alla dessa nyligen uppdaterade samlingar är nu tillgängliga via MyHeritage SuperSearch ™. Det är gratis att söka i dokumenten, även om ett MyHeritage Data-abonnemang krävs för att kunna se dokument och spara dem i ditt släktträd.

Våra matchningstekniker har släppts ut på dessa dokument och MyHeritage-användare kommer snart att få Record Matches genom vår teknik som automatiskt hittar relevanta historiska dokument för personer i deras släktträd. Användare kan då spara dessa matchningar och extrahera ny information direkt till sitt eget träd.

Vår Record Detective-teknik säkerställer att dokument leder till ännu fler dokument. Varje enskild upptäckt öppnar dörren för nya upptäckter och leder dig till nya register som innehåller dina släktingar. Alla dokument visar en lista över ytterligare register och personer i familjeträd som är kopplade till personen du forskar på, liksom andra personer som är listade i dokumentet.

Vi hoppas att du kommer att ha glädje av att söka i de nya dokumenten!

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej