Historiska dokumentsamlingar tillagda under andra halvan av december

Kommentarer

Över 821,2 miljoner poster lades till MyHeritage under de sista två veckorna i december – så det totala antalet historiska poster i MyHeritage SuperSearch™ är nu över 11 miljarder poster! Den här uppdateringen innehåller över 600 miljoner poster om publicerade författare från USA och runt om i världen, ett Hesse födelseindex och Hesse äktenskapsindex, ett militärt dödsindex från Frankrike och 9 amerikanska statliga tidningssamlingar.

Här är den fullständiga uppdelningen av poster:

SamlingBeskrivning Antal poster Exklusivt för MyHeritageLänk för sökning
Historiska böcker - Index över författare och omnämnda personer, 1811–2003Ett index över personer som nämns i olika engelskspråkiga böcker för allmän egendom samt namnen på författare till dessa publikationer.494 096,291 poster i 3 024 213 böckerEj exklusivtSök i samlingen nu
Författare av vetenskapliga artiklarNamn på författare av miljoner vetenskapliga artiklar.272 046 994 poster
Ej exklusivtSök i samlingen nu
Äktenskap och skilsmässor i TexasEtt index över ansökningar för äktenskapslicens från alla län i delstaten Texas för åren 1966 till 2016.26 591 435 posterEj exklusivtSök i samlingen nu
Frankrike, Militärt dödsindex, 1914–1961Ett index över dödsregister för individer som dog i strider i de franska väpnade styrkorna, medlemmar av utländska väpnade styrkor som dog i Frankrike och civila som dödades i Frankrike.5 332 260 poster

Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tyskland, Hesse, Äktenskapsindex, 1849–1931Ett index över äktenskapsposter från flera samhällen som befinner sig i dagens delstat Hesse, Tyskland.4 770 560 poster
Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tyskland, Hesse, Födelseindex, 1874–1911Ett index över födelseregister från flera samhällen som befinner sig i dagens delstat Hesse, Tyskland.3 784 938 poster
Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tidningar från Florida, 1901–2009Ett kompendium av tidningar publicerade i olika städer och byar i delstaten Florida från 1901 till 2009.8 084 846 sidor i 25 tidningsartiklar

Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tidningar från Wisconsin, 1884–2009Som ovan för Wisconsin, från 1884 to 2009.2 887 946 sidor i 3 tidningsartiklar

Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tidningar från Kansas, 1869–2009As above for Kansas, från 1869 to 2009.1 473 037 sidor i 39 tidningsartiklar

Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tidningar från Texas, 1848–2009Som ovan för Texas, från 1848 to 2009.1 254 230 sidor i 33 tidningsartiklar

Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tidningar från Oklahoma, 1927-2009Som ovan för Oklahoma, från 1927 to 2009.521 793 sidor i 14 tidningsartiklar

Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tidningar från Montana, 1890–2009Som ovan för Montana, från 1890 until 2009.155 210 sidor i 94 tidningsartiklar
Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tidningar från Minnesota, 1902–2009Som ovan för Minnesota, från 1902 until 2009.92 171 sidor i 26 tidningsartiklar
Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tidningar från Illinois, 1840–2009Som ovan för Illinois, från 1840 until 2009.83 452 sidor i 14 tidningsartiklar
Ej exklusivtSök i samlingen nu
Tidningar från Tennessee, 1870–2009Som ovan för Tennessee, från 1870 until 2009.66 994 sidor i 8 tidningsartiklar
Ej exklusivtSök i samlingen nu

Historiska böcker – Index över författare och omnämnda personer, 1811–2003

Denna samling med över 494 miljoner poster är ett index över personer som nämns i olika engelskspråkiga allmängods-böcker samt namnen på författare till dessa publikationer. Antalet digitaliserade böcker är över 3 miljoner. Följande sökbar information finns i de flesta poster i indexet: titeln och publiceringsåret, författarens namn, födelse- och dödsår för författaren, namnen på alla individer som nämns i publikation, förläggaren och publikationens ämne.

Data för denna samling erhölls med hjälp av GDELT-projektet.

Författare av vetenskapliga artiklar

Denna samling med över 272 miljoner poster innehåller namnen på författare till miljoner vetenskapliga artiklar. Författarnas namn har samlats in från över 50 000 tidskrifter och öppna lager från hela världen. Posterna innehåller vanligtvis det förnamn och efternamn på författare och medförfattare, artikelens titel och datum, tidskriftens namn och utgivarens namn. För några av artiklarna finns en länk för att se artikeln online.

Artiklarna är Open Access-innehåll. De härstammar från legitima källor, inklusive förvar som drivs av universitet, regeringar och vetenskapliga sällskap, såväl som öppet innehåll publicerat av utgivarna själva.

Äktenskap och skilsmässor i Texas 

Denna samling bestående av över 26 miljoner poster innehåller index för ansökningar om äktenskapslicenser från alla län i delstaten Texas för åren 1966 till 2016. Samlingen inkluderar också skilsmässor från 1968 till 2015. Indexen utarbetades av Texas Vital Statistics Unit of avdelningen för statlig hälsovård.

En äktenskapspost kan innehålla brudens ålder, brudgummens ålder, brudens förnamn och efternamn, brudgummens förnamn och efternamn, beräknat födelseår för bruden och brudgummen, äktenskapets datum och plats för äktenskap.

Skilsmässoposter är en sammanställning av rapporter om äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap av kommunala distriktskontoret i det län där domstolsdekretet lämnades in. En skilsmässoregistrering kan innehålla mannens och hustruns namn, åldrar, antal barn, datum för äktenskap, datum för skilsmässa och det land där skilsmässan inträffade. Rapporter om skilsmässor och ogiltigförklaringar rapporterades till Bureau of Vital Statistics från och med 1968. Innan den tiden kan länskontoret ha registrerat händelsen.

Frankrike, Index över militära dödsfall, 1914–1961

Denna kostnadsfria samling med över 5 miljoner poster är ett index över dödsregister för individer som dog i strider i de franska beväpnade styrkorna, medlemmar av utländska väpnade styrkor som dog i Frankrike och civila som dödades i Frankrike. Majoriteten av uppgifterna avser första världskriget, även om det också finns uppteckningar från andra världskriget, det Fransk-Preussiska kriget och olika andra konflikter som inträffade i Frankrike eller som involverade de franska väpnade styrkorna. Posterna kan innehålla följande sökbar information: För- och efternamn på individen, födelsedatum, plats och död, begravningsplats och för- och efternamn på individens föräldrar och make.

Följande information kan också hittas i de flesta poster: Rang och regement, företag, konflikt, militära medaljer ytterligare anteckningar om platser och individens familjesituation. Innehållet tillhandahålls gratis av MyHeritage som en fördelaktig, icke-kommersiell tjänst för släktforskare, med tillstånd av Mémorial Gen Web.

Tyskland, Hesse, äktenskapsindex, 1849–1931

Denna samling med över 4,77 miljoner poster inkluderar vigselregister från flera samhällen i dagens Hesse, Tyskland. Äktenskap registrerades vanligtvis i brudens hemort. När informationen finns tillgänglig kommer en post att innehålla brudgummens förnamn och efternamn, ålder eller födelsedatum, födelseplats, bostad, yrke, giftermål och information om brudgummen föräldrar. En post kommer också att innehålla brudens förnamn och efternamn eller flicknamn, ålder eller födelsedatum, födelseort, bostad, yrke och information om brudens föräldrar.

Från och med 1874 gav staten uppdrag att nya lokala civila registerkontor skulle ansvara för att skapa civila register över födelse-, äktenskap- och dödsregister i de tidigare preussiska provinserna, bland dem många samhällen i Hesse.

Tyskland, Hesse, födelseregister, 1874–1911

Den här samlingen med över 3,78 miljoner poster innehåller födelsedata från flera samhällen i dagens Hesse, Tyskland. När informationen är tillgänglig kommer en post att innehålla barnets förnamn, födelsedatum och kön. Information om modern inkluderar förnamn, flicknamn, efternamn, adress och make. Information ges också om informanten. En informant var ofta far till barnet eller en barnmorska.

Tidningssamlingar från Florida, Wisconsin, Kansas, Texas, Oklahoma, Montana, Minnesota, Illinois, och Tennessee

Detta är nästa del i våra amerikanska tidningssamlingar. Vi har lagt till över 14,6 miljoner sidor från nio stater: Florida, Wisconsin, Kansas, Texas, Montana, Minnesota, Illinois och Tennessee. Tidningarna i denna uppdatering sträcker sig från slutet av 1800-/ början av 1900-talet till 2009.

Tidningar är en viktig resurs för släktforskning och släkthistoria, eftersom de innehåller dödsrunor och andra viktiga register såsom födelse, äktenskap och dödsannonser. Dessutom innehåller kultursidor och berättelser av lokalt intresse rik information om aktiviteter och evenemang i samhället och ger ofta information om de involverade personerna.

Innan viktiga poster registrerades in av stad, län eller statliga regeringar, publicerade lokala tidningar ofta artiklar som listade eller detaljerade dessa händelser. Dödsrunor innehåller viktig och biografisk information om den avlidne samt om hens familj och släktingar.

Kultursidor började som ett sätt att locka läsare med skvaller och nyheter om de rika och berömda men utvecklade sig snart och började nämna ”genomsnittliga” medborgare. En otrolig mängd information kan upptäckas på dessa kultursidor eller sektioner från till synes vardagliga meddelanden och rapporter om händelser som fester, jobbförändringar, sjukhusvistelser och sociala besök av vänner eller släktingar. Dessa sidor är en källa till historiska händelser som troligtvis inte finns i någon annan post.

Täckning och fullständighet i denna samling varierar beroende på titel.

TIdningar från Florida, 1901–2009

Denna samling är ett kompendium av över 8 miljoner tidningssidor från 25 tidningstitlar publicerade i olika städer och byar i delstaten Florida från 1901 till 2009.

Tidningar från Wisconsin, 1884–2009

Denna samling på 2,8 miljoner tidningssidor är ett kompendium av tidningar som publicerades i olika städer och byar i delstaten Wisconsin från 1884 till 2009.

Tidningar från Kansas, 1869–2009

Denna samling på över 1,4 miljoner tidningssidor är ett kompendium av tidningar som publicerades i olika städer och byar i delstaten Kansas från 1869 till 2009.

Tidningar från Texas, 1848–2009

Denna samling med över 1,2 miljoner poster är ett kompendium av tidningar som publicerades i olika städer och byar i delstaten Texas från 1848 till 2009.

Tidningar från Oklahoma, 1927-2009

Denna samling är ett kompendium av tidningar publicerade i olika städer och byar i delstaten Oklahoma från 1927 till 2009.

Tidningar från Montana, 1890–2009

Denna samling är ett kompendium av tidningar som publicerades i olika städer och byar i delstaten Montana från 1890 till 2009.

Tidningar från Minnesota, 1902–2009

This collection is a compendium of newspapers published in various cities and towns in the state of Minnesota from 1902 until 2009.

Tidningar från Illinois, 1840–2009

Denna samling är ett kompendium av tidningar som publicerades i olika städer och byar i delstaten Illinois från 1840 till 2009.

Tidningar från Tennessee, 1870–2009

Denna samling är ett kompendium av tidningar publicerade i olika städer och byar i delstaten Tennessee från 1870 till 2009.

Sammanfattning

Att söka i alla dessa samlingar i MyHeritage SuperSearch™ är gratis, men ett data- eller komplett abonnemang krävs för att se alla poster, spara dem i ditt släktträd och få fullständig åtkomst till Record Matches. Vår Record Matching-teknik hittar automatiskt relevanta historiska poster som avslöjar ny information om alla förfäder som visas i dessa poster.

Vi hoppas att den senaste uppdateringen kommer att bidra till att förbättra din släktforskning under det nya året.
Lämna oss en kommentar nedan och låt oss veta vilka skatter du har upptäckt!

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej