Historiska dokumentsamlingar tillagda i juli 2020

Historiska dokumentsamlingar tillagda i juli 2020

Kommentarer

Förra månaden tilllades 19,4 miljoner poster, i nio samlingar på MyHeritage. De nya amerikanska samlingarna inkluderar passagerarlistor från Kalifornien och Washington (Seattle), ett index över marinutmärkelser och en äktenskapssamling från New York City. Vi har också lagt till en uppdatering till New York City dödsamling. De nya samlingarna från Spanien inkluderar ett dopindex, ett äktenskapindex och ett dödsindex, allt från Navarre, Spanien. Den sista samlingen är ett index över ledande schackspelare från hela världen. Den här uppdateringen summerar det totala antalet historiska poster på MyHeritage till 12 502 231 975.

Här är mer information om var och en av samlingarna:

SamlingBeskrivning Antal poster Exklusivt för MyHeritageLänk för sökning

Kaliforniens passagerarlistor, 1893–1957
Passagerardokument för fartyg som anlände till Kalifornien från 1893 till 1957.2,903,755 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Seattle, Washingtons passagerarlistor, 1890–1957
Passagerardokument för fartyg som anlände till Seattle, Washington från 1890 till 1957.2,852,242 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

New York Citys äktenskapsindex, 1866–1937
Index för äktenskap i New York City från 1866 to 1937.5,193,866 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Staten New Yorks dödsregister, 1957–1969, Update
Dödsindex för staten New York från 1957 till 1969706,329 nya poster som utgör ett totalt antal av 1,385,043 poster
Sök i samlingen nu

USA, index över marinkårutmärkelser, 1925–1994
Index över utmärkelser ufärdade av USAs marinkår från 1925 till 1994.1,760,085 posterSök i samlingen nu

Spanien, Navarre, dopregister, 1559–1910

Index över dopregister från Navarre, Spanien från 1559 till 1910.4,235,647 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Spanien, Navarre, äktenskapsregister, 1577–1940
Index över äktenskapsregister från Navarre, Spanien från 1577 till 1940.818,815 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Spanien, Navarre, dödsregister, 1592–1986
Index över dödsregister från Navarre, Spanien från 1592 till 198694,941 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Index över ledande schackspelare


Index över ledande schackspelare, registrerade i världsorganisationen i schack.925,214 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Passagerarlistor från Kalifornien, 1893–1957

Denna samling med 2,9 miljoner poster innehåller passagerarmanifester av fartyg som anlände till San Francisco, San Pedro, Wilmington eller Los Angeles, Kalifornien från 1893 till 1957.

Unikt för MyHeritage, har den sömmar av tvåsidiga manifester (som var vanliga från 1907 och framåt) till en enda bild för att se till att du inte missar kritisk information.

Posterna inkluderar passagerarens namn, ålder, kön, ankomstdatum och fartygets namn. Vissa poster kan innehålla ytterligare information som civilstånd, födelseplats, nationalitet, sista bostad, avgångshamn och destination samt namn och adress på familjemedlemmar både i USA och i passagerarens hemland.

Registret med passageraren John Lee, sett nedan, innehåller många detaljer om honom. På sidan 1 i den tvåsidiga ihopsatta bilden är Johns ockupation, hans ålder och namn och adress till hans släkting, samt information om fartyg och resor. Sidan 2 är en fysisk beskrivning av John som innehåller höjd, hud, hår och ögonfärg.

Passenger List record of John Lee, 1912 [Credit: MyHeritage California Passenger Lists, 1893–1957]
Passagerarlista över John Lee, 1912 [Kredit: MyHeritage California Passenger Lists, 1893–1957]

Sök i Kaliforniens passagerarlistor, 1893–1957

Seattle, Washington passagerarlistor, 1890–1957

De 2,8 miljoner posterna i denna samling innehåller bilder och ett index av passagerarmanifester av fartyg som anlände till Seattle, Washington från 1890 till 1957. Denna samling har också tvåsidiga bilder som är unika för MyHeritage. Posterna inkluderar passagerarens namn, ålder, kön, ankomstdatum och fartygets namn. Mer detaljerade passagerarmanifester inkluderar ytterligare information som civilstatus, födelseplats, nationalitet, sista bostad, avgångshamn och destination samt namnen och adresserna på familjemedlemmar både i USA och i passagerarens hemland.

Exemplet nedan är Stefao Baisonguroffs passagerarregister.

Passenger record of Stefao Baisonguroff, 1912 [Credit: MyHeritage Seattle, Washington Passenger Lists, 1890-1957]
Passagerarregister för Stefao Baisonguroff, 1912 [Kredit: MyHeritage Seattle, Washington Passenger Lists, 1890-1957]
Stefao reste till Seattle, Washington från Yokohama, Japan den 10 april 1912 ombord på ett skepp vid namn
Kamakura Maru. Han var då 31 år, från Uragi Kafkas, Ryssland, och jobbade som grovarbetare. Han var 5 fot, 8 tum lång (ca 1,75 m) och hade svart hår och bruna ögon. Stefaos bror och vän, Gabra Baisonguroff respektive San Karginoff, är också omnämnda, och deras adresser i Ryssland finns med.

Sök i Seattle, Washington passagerarlista, 1890–1957

New York Citys äktenskapsindex, 1866–1937

Detta index med 5,1 miljoner poster innehåller information om äktenskap som registrerats i New York City 1866–1937. Posterna innehåller information om bruden och brudgummen, äktenskapsdatum, certifikatnummer och stadsdel.

Amerikanska äktenskapsposter är en viktig släktregistrering eftersom de vanligtvis innehåller inte bara information om bruden, brudgummen och deras bostad när äktenskapet inträffade, utan ofta innehåller de ytterligare information såsom födelsedatum, födelseplatser, yrken och om individen var singel, änka/änkling eller skild vid äktenskapet. Ofta innehåller en äktenskapslicens också information om brudparets föräldrar inklusive föräldrarnas namn och födelseplatser. Kopior av de ursprungliga äktenskapsposterna i New York City är tillgängliga för beställning mot en avgift från www.nyc.gov/records. Äktenskapsposter från 50 år sedan eller tidigare klassificeras som offentliga handlingar och är tillgängliga för alla forskare.

I denna samling finns registreringen över Franklin D. Roosevelt och Eleanor Roosevelt, USAs 32:e president och USAs First Lady, som gifte sig i New York City den 17 mars 1905.

Marriage Record of Franklin D. Roosevelt and Eleanor Roosevelt [Credit: MyHeritage New York City Marriage Index, 1866–1937]
Äktenskapsregister för Franklin D. Roosevelt and Eleanor Roosevelt [Kredit: MyHeritage New York City Marriage Index, 1866–1937]

Sök i New York Citys äktenskapsindex, 1866–1937

Staten New York, dödsfall, 1957–1969 UPDATERAT

New York States dödsindex innehåller information om dödsfall registrerade i New York State exklusivt för New York City från 1957 och 1969. Samlingen innehåller information om plats och datum för dödsfall, kön, ålder vid döden och statens filnummer. Den här månaden har vi uppdaterat samlingen och lagt till nya poster, och det totala antalet poster i samlingen är nu 1,3 miljoner.

Dödscertifikat utgör en av de viktigaste primära källorna för familjeinformation. De utfärdas vanligtvis inom några dagar efter en död och innehåller många detaljer om en persons liv. Ofta innehåller de individens ålder, födelseplats, föräldrarnas namn och födelseplatser och dödsorsak. Kopior av ursprungliga dödscertifikat registrerade i detta index kan erhållas från New York State Department of Health mot en avgift.

Dödsregistret för John Coltrane, en inflytelserik amerikansk jazzsaxofonist och kompositör som är mest känd för sina bidrag till ”fri jazz”, finns i denna samling.

I posten nedan finns detaljer om Johns bostad, ålder vid tidpunkten för dödsfallet och det utsatta födelsedatumet och dödsdatum och plats.

Death record of John W. Coltrane [Credit: MyHeritage New York State Deaths, 1957–1969]
Dödsregister för John W. Coltrane [Kredit: MyHeritage New York State Deaths, 1957–1969]

Search New York State Deaths, 1957–1969

USA, Index över marinens kårutmärkelser 1925–1994

Denna samling med 1,7 miljoner poster är ett index av utmärkelser som utfärdats av den amerikanska marinen eller Marine Corps under 1900-talet. Majoriteten av uppgifterna avser tjänst under Vietnamkriget eller en senare tjänstgöringsperiod före sekelskiftet. Posterna kan innehålla förnamn och efternamn på servicepersonen, den godkända utmärkelsen, det datum då tilldelningen godkändes, tjänstens gren eller kår och individens rang.

Posterna kan också innehålla en mängd ytterligare information, till exempel datum för rekommendation och godkännande för utdelningen, enheten, ärendetypen, platsen där utmärkelsen tilldelades och individens pliktuppdrag.

Denna samling innehåller posten för Carl Brashear, den första afroamerikanska marindykaren. Carl tilldelades marinkårmedaljen efter att framgångsrikt ha apporterat en saknad kärnbomb utanför Palomares, Spanien.

Carl Brashear, the first African-American U.S. Navy Master Diver [Credit: U.S. Navy]
Carl Brashear, den första afroamerikanska marindykaren i USA, mästerdykare [Kredit: U.S. Navy]

Posten innehåller många detaljer om Carls service och hans utmärkelse.

Carl Brashear’s award from the U.S. Navy [Credit: MyHeritage United States, Index of Navy and Marine Corps Awards, 1925-1994]
Carl Brashears utmärkelse från amerikanska flottan [Kredit: MyHeritage United States, Index of Navy and Marine Corps Awards, 1925-1994]

Sök i USAs marinkårutmärkelser, index över flottans och marinens kårutmärkelser, 1925-1994

Spanien, Navarre-samlingar

Navarre är ett autonomt samhälle i norra Spanien, gränsar till den baskiska autonoma gemenskapen, La Rioja och Aragonien. Historiskt sett är Navarre ett självständigt kungarike som annekterades av Kastilien år 1515. Dess huvudstad, Pamplona, är berömd för tjurfäktningsevenemang som hölls varje juli månad under San Fermín-festivalen. Denna tradition började på 1300-talet genom ett behov av att transportera tjurar från fälten utanför staden till tjurfäktningen för tjurfäktningsevenemanget som skulle äga rum den dagen. Den moderna Navarras kultur är djupt knuten till den baskiska regionen, och baskiska är ett av de officiella språken i regionen.

Den här månaden har vi lagt till 3 samlingar från provinsen Navarre i Spanien samt ett valt antal poster från de baskiska provinserna Gipuzkoa och Biscay som går tillbaka till 1500-talet. Dessa samlingar är värdefulla för alla med baskiska eller Navarresiska rötter.

Spanien, Navarre, index över dop, 1559–1910

Denna samling av 4,2 miljoner poster består av ett index över dopregister från Navarre, Spanien. Posterna kan innehålla förnamn och efternamn på barnet, datum och plats för dopet, namnen på fadern och modern och namnen på barnets morföräldrar.

Vissa av uppgifterna innehåller information om församlingens namn, kommentarer och en hänvisning till platsen för de ursprungliga uppgifterna.

Exemplet nedan är dopregistret för Arturo Juan Estanislao Campion Jaymebon. Arturo som var en berömd baskisk politiker, författare och språkforskare.

Den innehåller detaljer om Arturos dop i Pamplona den 7 maj 1854. Dessutom ingår de fullständiga namnen på hans mor och far och far- och morföräldrar.

Baptism record of Arturo Juan Estanislao Campion Jaymebon [Credit: MyHeritage Spain, Navarre, Index of Baptisms, 1559–1910]
Dopregister för Arturo Juan Estanislao Campion Jaymebon [Kredit: MyHeritage Spain, Navarre, Index of Baptisms, 1559–1910]

Search Spain, Navarre, Index of Baptisms, 1559–1910

Spain, Navarre, Index of Marriages, 1577–1940

Denna samling är ett index över äktenskapsposter från Navarre, Spanien. Posterna kan innehålla för- och efternamnet på bruden och brudgummen, brudparets åldrar, datum och plats för äktenskapet och namnen på brudparets föräldrar.

Vissa av uppgifterna innehåller information om församlingens namn, vittnenas namn, kommentarer och en hänvisning till platsen för de ursprungliga uppgifterna.

Sök i Spanien, Navarre, äktenskapsindex, 1577–1940

Spain, Navarre, dödsindex, 1592–1986

Denna samling är ett index över dödsregister från Navarre, Spanien. Posterna kan innehålla den avlidnes för- och efternamn, födelseort, ålder vid döden, datum och dödsort samt namnen på personens far och mor.

Vissa poster innehåller namnen på begravningsvittnen, namn som finns i personens testamente, eventuella kommentarer och en hänvisning till platsen för de ursprungliga uppgifterna.

Sök i Spanien, Navarre, dödsindex, 1592–1986

Index of Leading Chess Players

Denna samling är ett index över ledande schackspelare registrerade i FIDE (Fédération Internationale des Échecs), världens schackförbund. Posterna inkluderar spelarens för- och efternamn, kön, födelseår och det land som spelaren representerar i internationella turneringar. FIDE schacktitlar och spelarbetyg från november 2019 i standard schack, snabb schack och blitz schack ingår också.

Posterna i denna samling tillhandahålls som en gratis tjänst för allmänheten, med tillstånd av FIDE.

I den här samlingen finns registret för Garry Kasparov, som vid 22 års ålder blev den yngsta som innehade titeln som världschackmästare. Han rankades konsekvent som en av de bästa schackspelarna under hela sin karriär.

From left, Garry Kasparov with Tibor Karolyi, at the Junior Chess World Championship 1980 in Dortmund [Credit: Gerhard Hund]
Från vänster, Garry Kasparov med Tibor Karolyi, på världsmästarturneringen i juniorschack, 1980 i Dortmund [Kredit: Gerhard Hund]
Garry Kasparov [Credit: MyHeritage Index of Leading Chess Players]
Garry Kasparov [Kredit: MyHeritage Index of Leading Chess Players]

Sök i indexet över ledande schackspelare

Sammanfattning

Att söka i de nya samlingarna på MyHeritage är gratis. Om du vill se dessa poster eller spara poster i ditt släktträd behöver du ett Data-abonnemang eller ett Komplett abonnemang.

Om du har ett släktträd på MyHeritage kommer vår Record Matching-teknik att meddela dig automatiskt om poster från dessa samlingar matchar dina släktingar. Du kommer då att kunna granska posten och bestämma om du vill lägga till den nya informationen i ditt träd.

Njut av de nya kollektionerna!

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej