DNA-grunder kapitel 7 – Vanliga missuppfattningar om DNA-testning

DNA-grunder kapitel 7 – Vanliga missuppfattningar om DNA-testning

Om du har följt vår bloggserie om DNA-grunder så vet du redan en hel del om DNA och DNA-testning – vad det innebär på molekylär nivå, hur det är strukturerat, hur det uttrycks, hur vi testar det för att berätta var din förfäder kom från samt hur det kan hjälpa dig att hitta nya släktingar som du inte visste fanns.

I detta kapitel vill vi prata om några vanliga missuppfattningar om DNA-testning.

Myt #1: DNA-testning kräver spott eller blod

Din individuella DNA-sekvens är ungefär densamma i nästan varje cell i din kropp. Detta är mycket praktiskt för DNA-testning: det betyder att vi inte är begränsade till att använda cellerna i blod eller spott. MyHeritage DNA-testet är en enkel kindpinne. När du försiktigt gnuggar topspinnen längs insidan av din kind i ca 30-60 sekunder, samlas epitelceller på topsen och vårt laboratorium kan extrahera ditt DNA från dessa celler.

DNA-testning

Myt #2: Då barn ärver DNA från sina föräldrar, borde helsyskon få samma resultat

Det är sant att du ärver 50% av dina etniciteter från varje förälder, men du ärver inte nödvändigtvis 50% av var och en av deras etniciteter. Till exempel, om din mamma är 50% irländsk och 50% skandinavisk, kommer du inte nödvändigtvis att vara 25% irländsk och 25% skandinavisk. Den etniska blandningen du ärver är slumpmässig. I det här exemplet kan du vara 10% irländska och 40% skandinavisk. De etniciteter du har ärvt från din mamma sammanfattar cirka 50% av din totala etnicitetsuppskattning, men det finns inget sätt att veta inom dessa 50%, hur mycket du har av var och en av hennes etniciteter utan att göra ett DNA-test.

Det är därför syskon får olika resultat! Av din mors 50% irländska och 50% skandinaviska etniciteter kan hon ha överlämnat 10% irländsk och 40% skandinavisk till ett barn; 20% irländska och 30% skandinaviska till ett annat barn.

DNA-testning

Myt #3: Din genetiska etnicitetsuppskattning kommer att matcha din släktforskning

Det finns ett antal anledningar till varför din etnicitetsberäkning kanske inte matchar förfädernas etniciteter i ditt släktträd.

Om en etnicitet har ärvts ner till dig genom många generationer, kanske du inte har fått en detekterbar mängd.

Du kanske har ärvt oväntade etniciteter från förfäder som du inte visste om. Även de mest robusta träd inkluderar inte alla.

Det finns också biologiska begränsningar för DNA-testning, som det faktum att vissa populationer har liknande DNA på grund av att de ligger geografiskt nära varandra, eller migrationsmönster som ledde til enl blandning av vad som tidigare var isolerade genpooler. Det är därför du till exempel kan få `engelsk` när du förväntade dig `skandinavisk`.

DNA-testning

Om du inte har gjort ett DNA-test och är nyfiken på hur dina resultat kommer att bli jämfört med vad du förväntade dig, kan du beställa ett MyHeritage DNA-kit eller ladda upp DNA-data från ett annat företag till MyHeritage gratis.

Lycka till!