Vi lanserar färgkodning för släktträd

Vi lanserar färgkodning för släktträd

Om du lägger till färgkodning till ditt släktträd kan det bli enklare att navigera. MyHeritage har tidigare infört färgkodning i solfjädervyn för släktträd, samt i tidslinjen för släktträdet. Idag har vi nöjet att presentera att vi lägger till färgkodning för släktträd i de två huvudvyerna i trädet: Familjevy och Släkttavlevy. Detta tillägg är både visuellt tilltalande och gör det otroligt enkelt att förstå ditt släktträd på en gång.

Vi har också flera nya produktförbättringar som hjälper dig att förstå relationerna i ett släktträd bättre. Det omfattar tillägget av en ikon som anger blodsband i den vänstra profilpanelen, och möjligheten att se relation och relationsdiagram i släktträd där du inte är medlem. Vi har också lagt till färgkodning i släktträdet för en Smart Match eller DNA-matchning för att du bättre ska förstå hur du kan vara släkt med webbplatsadministratören eller DNA-matchningen.

Så här fungerar färgkodning

Färgkodning visar alla grenar av släktträdet i olika färger genom att färga alla direkta förfäder i en viss gren i en särskild färg. Direkta förfäder på din farfars sida är blå, din farmors sida är grön, din morfars sida är röd och din mormors sida är gul. I det fall du har ättlingar, visas de i lila färg. Som en del av denna produktuppdatering har vi bytt ordning på färgerna i Solfjädervyn och släktträdets tidslinje för att följa samma mönster med blått-grönt-rött-gult, vilket gör att användningen av färgkoder blir konsekvent på hela webbplatsen och anpassas till branschkonventionen.

När färgkodning aktiveras för Familjevy eller Släkttavlevy tillämpas det på alla släktträd och släktplatser i ditt MyHeritage-konto. Färgkodningen är automatisk – inget manuellt arbete krävs för att färgkoda grenarna i ett släktträd (men färgerna kan inte anpassas). Färgkodning finns tillgänglig på MyHeritage-webbplatsen från en dators eller en mobiltelefons webbläsare. Den läggs till för släktträdet i MyHeritage-mobilappen senare.

Färgkodning av Familjevy

Här får du en påminnelse om hur Familjevy ser ut, utan färgkodning:

Family view without color coding


FÖRE: Familjevy utan färgkodning (klicka för att zooma)

När du tittar på släktträdet i Familjevy visas en ny popup en gång med färgkodning. Popupen innehåller en användbar förklaring som beskriver vilken färg som tilldelas varje gren i trädet. En person som är vitmarkerad är varken en direkt förfader eller en ättling. Färgkodning behöver aktiveras i Familjevy genom att klicka på kryssrutan längst ned i popupen.

Color coding in family view

Aktivera färgkodning för Familjevy i popupen (klicka för att zooma)

När du markerar rutan stängs popupen och trädet uppdateras, och det visas nu med färgkodning.

Family view with color coding

EFTER: Familjevy med färgkodning (klicka för att zooma)

Du kan när som helst öppna popupen igen för att stänga av eller slå på färgkodning, eller för att visa förklaringen, genom att klicka på palettikonen längst ned till höger på skärmen.

palette icon for color codingPalettikon som öppnar popupen för färgkodning[/bildtext]

Färgkodning av Släkttavlevy

När du tittar på släktträdet i Släkttavlevy är färgkodning automatiskt aktiverat som standard. Alla utom du visas med en färg, grundat på vilken gren i släktträdet de tillhör.

Color coding in Pedigree view

Färgkodning i Släkttavlevy (klicka för att zooma)

Om du vill stänga av färgkodning för Släkttavlevy klickar du på palettikonen längst ned till höger på skärmen och avmarkerar rutan längst ned i popupen.

[caption id="attachment_107360" align="alignnone" width="709"]Pedigree view color coding pop-up Aktivera färgkodning för Släkttavlevy i popupen (klicka för att zooma)

Färgkodning aktiveras separat för Familjevy och Släkttavlevy för att du ska kunna använda det i båda vyerna, ingen av vyerna eller bara i en. Detta tillgodoser vissa användares önskan att endast aktivera färgkodning i Släkttavlevy men inte i Familjevy.

Färgkodning i webbläsaren på mobilen

När du tittar på ditt släktträd i webbläsaren på din mobil ska du trycka på inställningsikonen högst upp till höger på skärmen.

Tree settings on mobile web

Åtkomst till släktträdsinställningarna från webbläsaren i mobilen (klicka för att zooma)

Klicka på kryssrutan för att aktivera färgkodning i Familjevy.

Enabling color coding in Family view on mobile web

Aktivera färgkodning i Familjevy i webbläsaren på mobilen (klicka för att zooma)

Släktträdet visar nu alla direkta förfäder och ättlingar med färgkodning.

color-coded family view mobile web

Färgkodad Familjevy i webbläsaren på mobilen (klicka för att zooma)

Släkttavlevy i webbläsaren på mobilen har ingen inställningsmeny, vilket innebär att färgkodning för den vyn visas för alla användare, och går för närvarande inte att stänga av i webbläsaren på mobilen.

pedigree view mobile web

Släkttavlevy med färgkodning i webbläsaren på mobilen (klicka för att zooma)

Ny indikation för blodsförvanter

Vi har lagt till en ny indikation för blodsförvanter i släktträdet som en del av den här produktförbättringen. När du klickar på profilen för någon som är blodsförvant i trädet ser du en ikon med två droppar precis under namnet i vänster profilpanel, som visar att den här personen är din genetiska släkting.

Blood relative indication in the profile panel

Indikation på blodsförvant i profilpanelen (klicka för att zooma)

Visa släktträd för DNA-matchningar

En av de mest användbara tillämpningarna med färgkodning för släktträd och indikationen på blodsförvant är att de kan hjälpa dig att bättre förstå din koppling till andra släktträd som du kanske tittar på, men inte är medlem i, till exempel när du tittar på släktträdet för en DNA-matchning. Det kan ofta vara förvirrande att titta på sådana träd eftersom du inte känner till personerna i trädet, men ändå vill förstå vilken koppling de har till din DNA-matchning och, i förlängningen, om de är genetiskt släkt med dig.

Om du vill visa släktträdet för en DNA-matchning ska du öppna sidan DNA-matchningar genom att välja DNA > DNA-matchningar i navigeringsfältet och klicka på “Visa träd” på ett DNA-matchningskort.

Viewing the tree of a DNA Match

Visa trädet för en DNA-matchning (klicka för att zooma)

När du tittar på trädet för en DNA-matchning är färgkodningen som används samma som i ditt eget släktträd, dvs. förfäder och ättlingar för DNA-matchningen visas med färger.

Color-coded tree of a DNA Match

Färgkodat träd för en DNA-matchning (klicka för att zooma)

Om du klickar på namnet på en person i matchningsträdet så öppnas den vänstra profilpanelen, där vi har lagt till indikationen på blodsförvant och personens relation till DNA-matchningen.

Relationship to a DNA Match, with the blood relative indication

Relation till en DNA-matchning, med indikation på blodsförvant (klicka för att zooma)

2021 lade vi till ett relationsdiagram på webbplatsen så att användare snabbt kan visualisera sin relation till andra personer i släktträdet. Vi har nu lagt till relationsdiagrammet här och i de scenarier som vi nämner nedan så att du enkelt kan se hur en person i trädet knyter an till din DNA-matchning. Om du klickar på relationen, som är understruken med en prickad linje, visas relationsdiagrammet som visar det exakta förhållandet mellan den här personen och din DNA-matchning.

Relationship diagram for a DNA Match

Relationsdiagram för en DNA-matchning (klicka för att zooma)

Färgkodning läggs snart även till i släkttavlan på sidan Granska DNA-matchning.

Titta på släktträd för dina Smart Matches™

En annan användbar tillämpning i dessa funktioner är när du tittar på släktträdet för en Smart Match™. Färgkodning och indikationen på blodsförvant visas bara om webbplatsadministratören för det matchade trädet visas i detta släktträd. Om webbplatsadministratören inte ingår i ett släktträd som hen hanterar blir färgkodning inte tillgängligt.

När du tittar på en Smart Match™ ska du klicka på “Granska matchning”. Håll sedan muspekaren över namnet Smart Match™ och klicka på “Visa i träd”.

Viewing the family tree of a Smart Match™

Visa släktträdet för en Smart Match™ (klicka för att zooma)

Om du klickar på länken så öppnas det matchande trädet och visar färgkodning eftersom det knyter an till webbplatsadministratören. För att bättre förstå hur den här matchningen knyter an till webbplatsadministratören ska du klicka på hens profilkort i trädet för att öppna den vänstra panelen. Du kan se om det här är en blodsförvant till webbplatsadministratören, samt deras relation.

Profile panel showing relationship to site manager

Profilpanel som visar relationen till webbplatsadministratören (klicka för att zooma)

Om du klickar på relationen så öppnas relationsdiagrammet, som visar det exakta förhållandet mellan webbplatsadministratören och en Smart Match™, precis som vi visade ovan för en DNA-matchning.

Visa släktträd från sökresultat

Vi har även lagt till färgkodning, indikationen på blodsförvant och relationsdiagrammet när du tittar på träd för personer som hittats i släktträd från sökresultat i MyHeritages databas med historiska poster.

När du hittar den person du söker ska du bläddra längst ned på sidan med poster och klicka på “Visa fullständig profil på denna plats”.

Viewing a profile from a historical record

Visa en profil från en historisk post (klicka för att zooma)

Klicka på “Visa i träd” på profilsidan för att se den här personen i släktträdet.

Profile page in the family site

Profilsida på släktplatsen (klicka för att zooma)

Relationen visas i vänstra panelen, tillsammans med indikationen på att den här personen är en blodsförvant till webbplatsadministratören, i detta fall, deras gammelgammelmormor. Den gula färgen anger att den här personen är en förfader till webbplatsadministratören, på dennes mormors sida.

Profile panel with relationship

Profilpanel som visar relationen till webbplatsadministratören (klicka för att zooma)

Precis som med en Smart Match™, visas relationsdiagrammet som visar det exakta förhållandet mellan den här personen och webbplatsadministratören om du klickar på relationen.

Slutsats

På MyHeritage funderar vi ständigt på nya sätt att förenkla din släktforskning. Ett viktigt sätt att göra det på är genom att göra relationerna i ditt släktträd enklare att förstå. Det var vårt huvudsakliga syfte när vi lade till färgkodning, indikationer på blodsförvanter och andra förbättringar i denna produktuppdatering. Vi hoppas att du gillar de nya tilläggen!