Tags:mål

Gör processen till en del av målet

Dagens samhälle lägger extremt mycket vikt på mål och slutresultat. Den process vi väljer och det arbetet vi lägger ner för att utföra en uppgift blir snabbt bortglömd. Bara...