Tags:många barn

Otroliga mödrar

Nyligen hittade jag intressant kuriosa om barnafödande. Det handlade om en rysk kvinna som vid 40-årsålder hade fött 69 barn. Det här var i och för sig på 1700-talet,...