Tags:släkforskningsstudiecirkel

Använd MyHeritage i höstens studiecirkel

Hösten är snart här och med det drar många kurser och studiecirklar i släkt- forskning i gång. MyHeritage kan användas som kursunderlag, på alla nivåer. Det krävs inte mer...