surrogatmamma

Surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap är en kontroversiell fråga som återigen är på tapeten. Än så länge är det inte legalt med surrogat- mödraskap i Sverige, men frågan omprövas just nu på riksdagsnivå...