Surrogatmödraskap

Fader okänd

Fader okänd – det är något som man ibland stöter på i sin forskning. Oftast kan man med lite kreativt tänkande komma fram till vem den okända fadern är...

Surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap är en kontroversiell fråga som återigen är på tapeten. Än så länge är det inte legalt med surrogat- mödraskap i Sverige, men frågan omprövas just nu på riksdagsnivå...