Tags:tradition

Bevara släktminnen: 4 systrar, 36 år av foton

Bevara släktminnen: 4 systrar, 36 år av foton

Finns det något bättre sätt att fånga släktstunder än med ett årligt fotografi? Det är vad den amerikanske fotografen Nicholas Nixon har gjort sedan 1975. Då tog han ett...

Berätta om skolavslutningar!

Vi fortsätter på temat student. Dagens inlägg kommer från Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet (DAG). De arbetar aktivt för att på olika sätt förvalta immateriella kulturarv. En del av det...