Nytt: 33 miljoner av finska kyrkans dataposter tillagda

Nytt: 33 miljoner av finska kyrkans dataposter tillagda

Vi har just lagt till de mest betydande dataposter som finns tillgängliga för finsk släktforskning till MyHeritage SuperSearch — en enorm samling på 33 miljoner av den finska kyrkans digitaliserade dataposter. Dataposterna omfattar finska kyrkans kyrkoböcker och för-konfirmationsdata, från tidsperioden 1657 – 1915. Samlingen, som upprätthålles av den luterska kyrkan Finland, sträcker sig över nästan 300 år och erbjuder insikt i hela populationen i Finland under denna tid.

Nästan var och en med finska rötter hittar sina förfäder i denna samling och kan följa dem över tid och över flera platser i Finland, lära sig mera om deras liv och slutligen utöka sitt släktträd med flera generationer och göra fascinerande upptäckter i släktens historia.

Sök i finska kyrkans kyrkoböcker och för-konfirmationsböcker

Trots att delar av finska kyrkans kyrkoböcker tidigare har kunnat återfinnas online såsom icke indexerade bilder, var de aldrig helt indexerade eller sökbara förrän nu. Enligt överenskommelse med det finska Nationalarkivet är MyHeritage den första som har påtagit sig uppgiften med det utmanande projektet att indexera kyrkoböckerna och för-konfirmationsböckerna. De är nu tillgängliga online för första gången, helt indexerade och sökbara och endast på MyHeritage.

Viktigt

Samlingen är den viktigaste resursen för vem som helst med finska rötter på grund av den kvalitet och kvantitet av genealogisk information den erbjuder. Den kommer troligen att förbli den värdefullaste samlingen av finska historiska data som någonsin publicerats online.

Dataposterna innehåller mängder av information. Medlemmarna i ett hushåll har listats gemensamt och familjerelationer har inkluderats. Nyare dataposter innehåller födelsedatum (och ofta födelseplatsen om personen är född i en annan församling), äktenskapsdatum (eller en anteckning indikerande att personen varit gift), dödsdatum (eller en indikation att personen hade dött), en anteckning varifrån en familj hade flyttat eller vart de hade flyttat och en notering om personens rykte, fysiska eller mentala svagheter, etc.

Kyrkoböcker

Kyrkoböckerna, också kända som läsförhörsrullor, kyrkans statistikinsamling, nattvardsböcker och konfirmationsböcker, registrerade varje församlingsmedlem per by, gård och hushåll. Avsikten med kyrkoböckerna var att samla in uppgifter om resultatet på varje församlingsbos årliga katekeskunskap: läsförmåga, kunskap i den kristna tron och deltagande i nattvardssakramentet. Statistikböckerna täckte i allmänhet fem- eller tioårsperioder. Därför presenteras dataposternas datum i stället som årspann.

En by bestod av en grupp gårdar i samma område; ofta bodde flera familjer på samma gård. I städer organiserades dessa dataposter per kvarter eller gata, snarare än byar. Emellanåt listades ogifta personer och icke-landägande i alfabetisk ordning i slutet av boken. Ett hemman bestod ofta av familjegrupper i flera generationer –  föräldrar med vuxna barn, barnens makar och deras barnbarn. På grund av sättet på vilket dessa familjer är listade, kan felaktiga  förälder – barn och make/maka släktskapsförhållanden ha uppstått i indexeringen. Dessutom innehöll tidiga dataposter inte alltid släktskapsförhållanden.

Eftersom samlingen sträcker sig över nästan 300 år, varierar inmatad data dramatiskt under åren. Tidigare data är mindre robusta, medan mera information matades in under senare år efter att inmatningen antog standardiserade former år 1780. Kartläggningar kunde inkludera namn på alla hushållsmedlemmar (inklusive pigor och drängar), släktförhållande till hushållets överhuvud, födelsedatum, födelseplats och annan information om katekeskunskap, nattvardsgång, dop, vaccination eller yrke. Information om äktenskap, död eller vart en familj flyttat insamlades.

Den lutherska kyrkan har varit statsreligion i Finland i hundratals år. De officiella finska kyrkoböckerna påbörjades år 1686 — då ett kungligt dekret deklarerade att kyrkan måste föra kyrkoböcker. Vissa församlingar  hade emellertid fört böcker i decennier. Sålunda kan vissa dataposter upphittas så tidigt som  år 1657.

Finska och svenska; synonymer i överflöd

Finland var en del av Sverige ända till 1809, men först 1863 godkändes också finskan som ett officiellt språk. Sålunda skrevs klerikala förfrågningar och för-konfirmationsdataposter på svenska ända till mitten av 1800-talet.

När man söker i en samling bör man använda så många varianter av efternamn och platser som möjligt, oberoende av om de är på svenska eller finska, för att få ett produktivare resultat. MyHeritage har byggt upp och tagit i bruk en omfattande lista på efternamn för denna samling, så att du lyckas även om du inte skriver efternamnet på din anfader exakt som det sparats. Vi gjorde det hårda arbetet så att du inte behöver göra det, för tusentals efternamn. Till exempel, MyHeritage förstår att följande efternamn är synonymer till varandra och sökning av någon av dem, hittar alla variationer som kan komma upp i datan:
Gustafsdr, Gustafsdotter, Gostafsdr, Gostafsdotter, Gustafd, Gustafdotter, Gustafdtr, Gustafdr, Gustaffsdr, Gustaffsdotter, Gustafsdt, Gustafsdotter, Gustafsd, Gustafsdtr, Gustavsdtr, Gustavsdotter, Gustavsdr, Gustofsdtr, Gustofsdotter, Gustofsdr, Gustsdr, Gustsdotter.

För-konfirmationsböcker (barnböcker)

För-konfirmationsböcker är också kända under namnet barnböcker och för-nattvardsböcker. Dessa hölls för det mesta i östfinska församlingar. De listar alla namn på barn som inte ännu var konfirmerade eller inte hade mottagit sin första nattvard (yngre än 14 – 16 år). För-konfirmationsböckerna är organiserade på samma sätt som kyrkoböckerna. Barnen är listade efter sitt boställe och tillsammans med sina föräldrar. När barnen väl hade konfirmerats listades de inte längre i för-konfirmeringsboken utan i kyrkoböckerna tillsammans med familjen.

Exempel

Med SuperSearch lyckades vi finna dataposter i kyrkoböckerna för Johan Ludvig Runeberg, Finlands nationalskald och författare till lyriken i den finska nationalsången och för hans hustru, Fredrika Charlotte Tengström, en pionjär inom finsk historisk fiktion och en av de första kvinnliga journalisterna i Finland.

https://blog.myheritage.com/wp-content/uploads/2016/09/Johan_Ludwig_Runeberg_bw.jpg

Johan Ludwig Runeberg

Johan Ludwig Runeberg betecknas som en nationalhjälte i Finland. Runebergsdagen firas årligen den 5 februari, hans födelsedag. En bakelse kryddad med mandel kallad Runebergstårta finns tillgänglig i butiker från början av januari till den 5 februari och Johan Ludwig Runebergs staty, skulpterad av hans son Walter Runeberg, finns i Helsingfors hjärta. Johan finns också avbildad i centralmotivet på ett finskt minnesmynt, 10 €  Johan Ludvig Runeberg.

Vi lyckades lokalisera fyra dataposter för Johan — två från Finlands konfirmationsböcker och två från för-konfirmationsböckerna.

I en datapost i finska kyrkans kyrkoböcker från åren 1838-1847, listas Johan med sin hustru. Han listas med sitt fulla namn, land, församling, gård och födelsedatum. I en datapost från åren 1848-1857 listas Johan med sin hustru, men barn finns tillagda: Ludvig Michael (född 19 januari 1835), Lorenzo (född 8 december 1836) och Walter Magnus (född 29 december 1832).

I en datapost i en för-konfirmationsbok från åren 1838-1847, visas Johan med sin hustru och de tre pojkarna ovan plus två ytterligare pojkar: Johan Wilhelm (född 8 februari 1843) och Jacob Robert (född 7 mars 1846). Dataposten listar hans fulla namn, land, församling, gård och födelsedatum. En datapost i en för-konfirmationsbok från åren 1848-1858 lägger till en sjätte son, Fredrik Carl (född 7 oktober 1850). Från och med år 1837 verkade Johan som professor i latinsk litteratur vid gymnasiet i Borgå. Dataposten listar Johans yrke som professor, se nedan.

https://blog.myheritage.com/wp-content/uploads/2016/08/image001-e1472724848598-425x131.png

Datapost för Johan funnen i barnboken 1848-1858 (Klicka för att zooma).

Ett annat exempel som vi fann i kyrkobokssamlingarna  är en datapost för den berömda kompositören Jean Sibelius’  föräldrar, Christian Gustaf Sibelius och Maria Charlotta Borg och hans äldre syster, Linda Maria. Dataposten kommer från Tavastehus församling, från en bok som omfattar åren 1858-1864. Jean föddes där år 1865 och senare när han var gift och hade barn bodde han i Tusby (Träskända).

https://blog.myheritage.com/wp-content/uploads/2016/09/1027944.KA_0519_Sibelius_1858-1864-425x180.jpg

Datapost för Christian Gustaf Sibelius funnen i konfirmationsboken 1858-1864 (Klicka för att zooma).

Hur kan man se de nya samlingarna

Det nyligen digitaliserade innehållet finns redan tillgängligt för sökning i SuperSearch, vår globala sökmaskin för historiska dataposter. Dessutom kommer vår Record Matching teknologi att automatiskt hämta dig relevanta historiska dataposter från den nya salingen som matchar individer i ditt släktträd. Om ditt släktträd inte ännu finns på MyHeritage, ladda upp ditt släktträd som en GEDCOM-fil, och du kan omedelbart tillgodogöra dig Record Matches från denna samling.

Att söka i finska kyrkans kyrkböcker och för-konfirmationsböcker är gratis. Ett abonnemang erfordras för att granska dataposterna och Record Matches.

De fullt indexerade och sökbara finska kyrkoböckerna, tillsammans med miljoner av skannade originaldokument, kan ses endast på MyHeritage. Vi inbjuder er att upptäcka era finska rötter, att söka i denna ovärderliga samling idag och att lära er mera om era förfäder.

MyHeritage var det första bolaget som digitaliserade  och utgav de svenska läsförhörsböckerna och sedan de danska kyrkoböckerna från åren 1906-1930. Tillsammans med de  finska kyrkoböckerna och för-konfirmationsböckerna fortsätter vi att leda den nordiska genealogin. Men vi är inte klara än! Vi arbetar ständigt med att digitalisera ytterligare dataposter för att hjälpa er att lära er mera om era anfäders liv och öppna vägen till det förgångna.

Låt oss få veta vad du upptäckt!

Mycket nöje,
MyHeritage Teamet