Sök gratis i danska och finska historiska dokument

Kommentarer

Vi är glada att kunna meddela att vi erbjuder GRATIS tillgång till alla danska och finska historiska dokument på MyHeritage, fram till den 12 maj 2019.

Sök i våra danska och finska dokumentsamlingar gratis nu.

Läs mer om dessa värdefulla nordiska samlingar:

Danska poster

De 105 miljoner danska posterna på MyHeritage innehåller mycket värdefull data för att förbättra din familjehistoriska forskning. Efter att vi nyligen lagt till Danmarks folkräkning från 1940 till SuperSearch, har vi nu världens mest omfattande danska historiska dokumentsamling.

Danmarks folkräkning, 1787-1940: Danmark har en del av den mest konsekventa och omfattande folkräkningsregister som finns, vilket gör dessa 43 miljoner poster (som inkluderar bilder av originalhandlingarna) en skattkista för släktforskare.

Danmarks kyrkobokföring, 1576-1919: De 48 miljoner posterna med bilder i denna samling är viktiga för hela Danmark. Lutherska ministrar utsågs till representanter för den danska kronan och hade som uppgift att registrera födelse, äktenskap och dödsfall.

MyHeritage erbjuder också omfattande dop-, begravnings-, militär-, utvandrings- och testamenteregister från Danmark som kompletterar folkräkningen och kyrkans samlingar.

Sök i våra danska samlingar nu.

Finska poster

De 48,6 miljoner finska posterna på MyHeritage är från de viktigaste samlingarna i den finländska genealogiska forskningen.

Finlands kyrkliga folkräkning och förkonfirmationsregister, 1675-1915: I Finland var barn historiskt noterade i förkonfirmations-”Barnböcker” tills ungefär 15 års ålder, medan vuxna dokumenterades i kyrkans folkräkning. Kyrkans folkräkning och förkonfirmationsböcker innehåller 33,3 miljoner poster och de innehåller bilder av de ursprungliga dokumenten.

MyHeritage har också 15,3 miljoner finska dop-, äktenskaps- och begravningsregister från 1657.

Sök i våra finska samlingar nu.

Som ledare i nordisk släktforskning fortsätter vi att digitalisera nya dokumentsamlingar för att hjälpa dig att lära dig mer om dina förfäders liv och avslöja din familjs förflutna.

Låt oss veta vad du upptäcker!

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej