Navigering av dina MyHeritage DNA-hälsorapporter

Kommentarer

Det nya MyHeritage DNA/kitet för Hälsa erbjuder ett omfattande utbud av genetiska insikter genom detaljerade hälsorapporter för 27 olika tillstånd. Dessa inkluderar innovativa polygeniska rapporter för vanliga tillstånd som hjärtsjukdomar, kvinnlig bröstcancer och typ 2-diabetes; genetiska riskrapporter för 11 monogena tillstånd inklusive Parkinsons, Alzheimers och Crohns sjukdom, och 13 bärarstatusrapporter för tillstånd inklusive Tay-Sachs sjukdom, cystisk fibros och sigdcellanemi.

Nu har tusentals kunder redan fått sina hälsorapporter. Detta inkluderar kunder som har köpt det nya testet och kunder som har uppgraderat sitt tidigare MyHeritage DNA-kit för att få hälsorapporter. Om du är intresserad av att få hälsorapporterna kan du köpa testet eller uppgradera ditt befintliga MyHeritage DNA-test.

I det här inlägget förklarar vi hur man navigerar i hälsorapporterna och beskriver deras olika komponenter.

Tillgång till dina rapporter

Några veckor efter att DNA-labbet har tagit emot ditt prov, eller några dagar efter att du köpt en hälsouppgradering för ett befintligt MyHeritage DNA-test, kommer du att få ett e-postmeddelande som meddelar dig att dina hälsorapporter är redo. I e-postmeddelandet klickar du på inloggningsknappen och får tillgång till dina hälsorapporter.

Sample email indicating your health reports are ready
Exempel på ett email som visar att dina hälsorapporter är färdiga

Du kan också komma åt dina hälsorapporter från din MyHeritage-släktsida genom att klicka på fliken Hälsa i navigeringsfältet. Välj ”Genetiska risker” eller ”Bärarstatus” för att öppna dina hälsorapporter. Du kan också beställa fler hälsokit.

Integritet

Innan du kan se dina rapporter kommer du att bli ombedd att ange lösenordet igen. Detta är ett extra säkerhetsskikt som har inkluderats specifikt för hälsorapporterna.

You’ll be prompted to enter your password when you access your health reports
Du blir ombedd att ange ditt lösenord när du öppnar dina hälsorapporter

Introduktion till dina genetiska riskrapporter

Första gången du tittar på dina rapporter får du en snabb introduktion som förklarar vad du kommer se och hur du ska se på dina resultat.

You’ll get a brief introduction to your health reports when you first access them
Du får en kort introduktion om dina hälsorapporter när du först öppnar dem

Efter introduktionen blir du tillfrågad om du vill se genetiska riskrapporter för obotliga tillstånd, som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Som standard visas inte sådana rapporter förrän du väljer att se dem. Om du väljer att inte se dessa rapporter kan du ändra dina önskemål senare i menynställningarna. Observera att alla användare får denna fråga; det har inget att göra med dina faktiska resultat.

You can decide if you’d like to receive genetic risk reports for Alzheimer’s and Parkinson’s
Du kan bestämma om du vill få genetiska riskrapporter för Alzheimers och Parkinsons

Genetiska riskrapporter

Därefter kommer du till en översiktssida som grupperar dina resultat baserat på genetisk risknivå. Tillstånd för vilka du har en ökad risk visas först, följt av tillstånd för vilka du har en genomsnittlig genetisk risk och slutligen tillstånd som du har en minskad risk för.

A sample genetic risk overview page
Exempel på en översiktssida för genetiska risker

Dessa rapporter återspeglar bara din genetiska risk för att utveckla ett tillstånd. De kan inte säga om du har eller kommer att utveckla ett tillstånd.

I vissa fall kanske en rapport för ett specifikt tillstånd inte tillhandahålls. Detta kan bero på informationen du lämnade i hälsofrågeformuläret, din etnicitet eller icke slutliga resultat. Om en rapport inte kan tillhandahållas, hittar du en förklaring längst ner på översikten över genetiska risker.

Klicka på något av tillståndsnamnen för att se din kompletta genetiska riskrapport för det tillståndet.

Polygeniska riskrapporter

Polygeniska riskrapporter är innovativa rapporter som undersöker hundratals, och i vissa fall tusentals, varianter över genomet för att ge en omfattande genetisk riskbedömning baserat på en metod som kallas `polygenic risk score` (PRS).

De tre initiala tillgängliga polygeniska riskrapporterna är baserade på studier av europeiska populationer, så de är endast tillgängliga för personer som huvudsakligen är av europeisk härkomst.

För att se någon av dina polygeniska riskrapporter, klickar du på en av de polygeniska tillstånd som listas i sammanfattningen, i detta fall hjärtsjukdom.

Click on each condition to view your personalized report
Klicka på varje tillstånd för att se din personliga rapport

Detta öppnar hela rapporten för hjärtsjukdom.

A sample report indicating slightly increased genetic risk for heart disease
En provrapport som visar något ökad genetisk risk för hjärtsjukdom

På sidan finns en informationsgrafik för en population, som jämför din genetiska riskpoäng för att utveckla hjärtsjukdomar, med risken bland personer i din ålder och ditt biologiska kön i den allmänna befolkningen. Klicka på flikarna ”Folk som du” och ”Allmän befolkning” för att växla mellan dem.

Understanding your lifetime risk
Att förstå din livstidsrisk

Resten av sidan ger mer information om nästa steg – erbjuder förslag på olika sätt att hantera din livsstil, få mer kunskap om ett visst tillstånd, ta reda på  rekommenderade screeningar eller hjälpa till att ge ytterligare familjemedlemmar en chans att ta reda på deras genetiska risk.

Explore next steps
Utforska nästa steg

Andra riskfaktorer

Genetik har ett starkt inflytande på din risk att utveckla vissa villkor, men din risk påverkas också av din livsstil och miljö. Alla genetiska riskrapporter inkluderar en flik som är märkt ”Andra riskfaktorer” som beskriver de andra riskfaktorerna som kan påverka din risk för att utveckla en genetisk sjukdom.

Explore other risk factors
Utforska andra riskfaktorer

Om tillståndet

På den tredje fliken i din personliga rapport, märkt ”Om tillståndet”, får du mer detaljerad information om det specifika tillståndet, inklusive symtom, frekvens, genetiska faktorer och livsstilsöverväganden.

Rapportdetaljer

På den fjärde och sista fliken i din rapport, ”Rapportinformation”, får du veta mer om hur din genetiska riskbedömning fastställdes.


Du hittar också en lista med testöverväganden som är viktiga för dig att komma ihåg och som du kan dela med din vårdgivare.

Genetic Risk Reports for Monogenic Conditions

You can access your personalized genetic risk reports for conditions caused by a single gene (monogenic conditions) from the same results summary page.

The genetic risk report for monogenic conditions is structured very similarly to the polygenic risk report but has some key differences that are important to point out.

In the following sample report, one risk variant was detected for Crohn’s disease.

Rapporten förklarar vilken typ av variant som hittades och hur den varianten översätts till din genetiska risk för att utveckla sjukdomen. Detta inkluderar en uppdelning av hur din risk jämförs med andra med samma genetiska varianter som du, och den allmänna befolkningen.


Rapportinformation

På fliken rapportinformation hittar du mer om de specifika varianterna som analyserades. Typiska varianter visas i grönt; patogena eller riskvarianter, vilket betyder varianter som kan bidra till utvecklingen av sjukdom, visas i rött.

Under listan med varianter ser du en förklaring till testmetodik och tolkning som används av MyHeritage. Detta inkluderar information om labbet, det specialdesignade DNA-chipet och sekundär valideringsprocess för avsevärt ökade riskresultat för att minska falska positiver.

Detta test är avsett att ge användarna värdefull information om sin hälsa, som kan hjälpa till att informera om livsstilsbeslut och samtal med vårdgivare. Beslut om diagnos och/eller medicinsk behandling bör baseras på klinisk utvärdering, ytterligare screening och annan information som din vårdgivare anser vara lämplig.

Rapporter om bärarstatus

Om du vill se dina bärarstatusrapporter väljer du fliken Bärarstatus högst upp på rapportsidan.

Carrier Status Introduction

Introduktion till bärarstatus

Första gången du tittar på dessa rapporter får du en snabb introduktion, liknande den du såg innan du tittade på dina genetiska riskrapporter. Introduktionen kommer att förklara vad det betyder att vara en riskbärare (eller inte vara en) och varför rapporter om status för bärare är viktiga för dig och din familj.

På sidan som sammanfattar dina bärarstatusresultat ser du alla tillstånd för vilka du troligtvis är en bärare för, listad längst upp, och de återstående tillstånden, för vilka du troligtvis inte är bärare för, listas längst ner.

A sample carrier status overview page
Exempel för översiktssida av bärarstatus

Klicka på namnet på något av tillstånden för att se din detaljerade rapport för det tillståndet.

Exempelrapporten nedan visar att en patogen variant upptäcktes för sigdcellanemi. Detta indikerar att personen troligen är en bärare av sigdcell anemi. Rapporten anger exakt vilka varianter som analyserades.

Rapporten förklarar mer om konsekvenserna av att vara en bärare och potentialen att vidarebefordra en patogen variant till ens barn.

Fliken ”Om tillståndet” liknar samma flik i dina genetiska riskrapporter – den ger dig mer information om sjukdomen, tecken och symtom, prognos, orsaker, frekvens och arvsmönster.

Rapportdetaljer

Fliken ”Rapportdetaljer” identifierar de exakta varianterna som har testats, testens resultat och om någon av varianterna är patogena och frekvensen för denna variant bland olika etniska grupper.

Liksom med de genetiska riskrapporterna tillhandahålls omfattande information om testmetodik, tolkning och riskbedömningar.

Sammanfattning

MyHeritage hälsorapporter ger personliga insikter om din risk att utveckla eller överföra 27 olika genetiska tillstånd. Ytterligare rapporter kommer att läggas till. Utöver att erbjuda en övergripande riskbedömning för varje tillstånd, erbjuder hälsorapporterna också detaljer om de specifika generna och varianterna som undersöktes, identifiering av de som är inblandade i din personliga risk och ger även en omfattande förklaring av hur ditt DNA analyserades. Du kan dela dina resultat med dina familjemedlemmar, eftersom det kan hjälpa till att skapa en bättre helhetsbild av din familjs hälsa och föreslå att de också överväger genetisk testning. Du kan ladda ner och skriva ut dina rapporter så att du kan dela dem med din vårdgivare för mer informerad och personlig vård. Om du är intresserad av att få hälsorapporterna kan du köpa testet eller uppgradera ditt befintliga MyHeritage DNA-test.

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej