Introduktion av Auto-gruppering för DNA-matchningar

Introduktion av Auto-gruppering för DNA-matchningar

Vi är glada att presentera Auto-gruppering – ett nytt genetiskt släktforskningsverktyg som grupperar DNA-matchningar som sannolikt har gemensamma förfäder i ett fängslande visuellt diagram. Det här lättanvända verktyget hjälper dig att utforska dina DNA-matchningar mer effektivt i grupper snarare än enskilda individer, och få insikter om grenar i ditt släktträd.

Exempel på Auto-grupperingsdiagram (Klicka för zoom)

Exempel på Auto-grupperingsdiagram (Klicka för zoom)

På senare år vänder miljontals människor sig till DNA-testning för att få insikter i deras släktforskning och för att upptäcka nya släktingar. Även om DNA-tester ger svar, innehåller typiska DNA-matchningsresultat endast beräknade relationer, såsom brylling, utan någon indikation på den exakta förhållandebanan. I vissa fall kan MyHeritage använda historiska dokument och släktträd för att föreslå de exakta förhållningssätten (se Theory of Family Relativity ™ -funktionen som vi släppte just denna vecka) men det är inte alltid möjligt. Det är där det nya Auto-grupperingsverktyget kommer till nytta!

Auto-gruppering organiserar dina MyHeritage DNA-matchningar i delade matchningskluster som sannolikt härstammar från gemensamma förfäder. Genom att gruppera DNA-matchningar som sannolikt hör hemma i samma gren och har en gemensam förfader, kan Auto-gruppering vara till stor hjälp när det gäller att kasta ljus på relationsbanan som förbinder dig och dina matchningar. Genom att granska familjeträd i grupperade matchningar kan användare sammanfatta hela grenen. Grupperna är färgkodade för enkelhetens skull och presenteras i ett kraftfullt visuellt diagram, såväl som i listformat.

Det nya verktyget utvecklades i samarbete med Evert-Jan Blom från GeneticAffairs.com, baserat på teknik som han har skapat, ytterligare förbättrat av MyHeritage-teamet. Våra förbättringar inkluderar bättre gruppering av endogamiska populationer (människor som bodde i isolerade samhällen med hög procent av ingifte, såsom Ashkenazi Jews och Acadians) och automatiskt val för optimal gruppering så att användarna inte behöver experimentera med några parametrar.

MyHeritage är stolta över att vara den första stora DNA-tjänsten som erbjuder sina kunder automatiskt grupperingsteknik.

Mer om Autogrupperingsdiagram

Var och en av de färgade cellerna i en gruppering representerar en korsning mellan två av dina matchningar, vilket betyder att båda individerna matchar varandra (förutom att matcha dig). Dessa celler är grupperade ihop fysiskt och i färg för att skapa ett kraftfullt visuellt diagram över dina gemensamma matchningsgrupper.

Varje färg representerar ett gemensamt matchningskluster. Medlemmar i ett kluster matchar dig och de flesta eller alla andra klustermedlemmar. Varje individ i ett kluster kommer sannolikt att ha samma anfader, även om de senaste gemensamma förfäderna mellan någon av matchningarna, och mellan dig och vilken matchning som helst, kan variera. Generationsnivån i en grupp kan också variera. En kan vara din farmors gren och en annan kan vara din farfarsfars gren.

Det kan hända att du ser flera grå celler som inte hör till något färggrupp. De representerar ibland en gemensam matchning där en av de två kusinerna är för nära relaterad till dig för att tillhöra bara ett kluster. En massa intilliggande grå celler kan vara en indikation på att två kluster är relaterade till varandra.

A cluster (Click to zoom)

A cluster (Click to zoom)

Nedan diagrammet, alla grupperingar visas i listformat.

Gruppering i listformat (Klicka för zoom)

Gruppering i listformat (Klicka för zoom)

På listan, för varje grupp kan du bekvämt se dina DNA-matchningars familjeträd eller få tillgång till varje DNA-matchning för att kontakta den personen. I en framtida version planerar vi att för varje kluster omfatta förfädernas efternamn och förfäder som delas mest av klustermedlemmarna. Detta kan ge fler ledtrådar om identiteten hos gruppens gemensamma förfäder.

Du kan utforska intressanta klyftor genom att titta på medlemmens familjeträd och försöka identifiera den. Detta kan leda till nya upptäckter om några av dina egna förfäder som du för närvarande inte känner till.

Tillgång till Auto-gruppering

Få tillgång till Auto-gruppering genom att klicka på den nya funktionen  “DNA-verktyg” i DNA-menyn.

auto-gruppering

Tillgång till den nya DNA-verktygssektionen (Klicka för zoom)

Den nya Verktygssidan är den plats där vi samlar avancerade verktyg, som t.ex. kromosomläsaren och det nya Auto-grupperingsverktyget. Det är också tillgängligt som en flik med namnet ”Verktyg” bredvid din DNA-matchning och etnicitetsuppskattning.
På sidan Verktyg klickar du på ”Utforska” på Auto-grupperingskortet.

Ny DNA-verktygssektionen (Klicka för zoom)

Ny DNA-verktygssektionen (Klicka för zoom)

Du kommer fram på sidan Auto-gruppering. Klicka bara på ”Generera” för att skapa dina Autogrupperingar. Om du hanterar DNA-kit för mer än en person, välj ett DNA-kit först för vilket du vill skapa Auto-gruppering.

auto-gruppering

Exempel på Auto-gruppering i diagam

Beroende på användarnas efterfrågan kan generering av Auto-gruppering ta mellan några minuter och flera timmar, ibland även ett dygn.

När vi genererar dina kluster och de är redo för visning, får du ett mail med en bifogad zip-fil med dina kluster. Detta är genomförandet för vår första utgåva. I framtiden planerar vi att bädda in klustren i MyHeritage användargränssnittet och integrera dem snabbare med dina matchningar.

I e-postmeddelandet kommer zip-filen att innehålla tre filer: en HTML-fil som innehåller ett visuellt diagram över Auto-grupperingsanalysen, en CSV-fil som innehåller en kalkylarkversion av Auto-grupperingsanalysen och en ReadMe.pdf-fil med lite användbar information om Auto-gruppering som också beskriver parametrarna vi valt automatiskt för att generera den.

För optimal visning, spara filerna på hårddisken, ta ut innehållet och öppna dem.

Observera att du för närvarande bara kan generera en Auto-grupperingsanalys per dag för varje DNA-kit som du hanterar. Detta är ett skydd mot överbelastning.

Inställningar som används för Auto-grupperingsanalysen

För att generera dina Auto-grupperingar analyserar vi dina högkvalitativa matchningar och delar dem upp i de färgkodade grupperna. Vi väljer automatiskt optimala tröskelparametrar (till exempel minimala och maximala gemensamma DNA i cM och minimalt delat DNA för delade matchningar), för att ge de bästa grupperna för ditt specifika DNA-kit.

Vi meddelar dig de parametrar vi har valt genom att lista dem i HTML-filen och i ReadMe.pdf-filen.

Kostnad

Auto-gruppering är en premiumfunktion som kräver ett webbplatsabonnemang på MyHeritage (Premium, PremiumPlus eller Komplett). Användare som laddar upp sina råa DNA-data från en annan testtjänst till MyHeritage och inte vill köpa en prenumeration kan betala en engångsavgift på 324 SEK per kit för att låsa upp alla avancerade DNA-funktioner som MyHeritage erbjuder, inklusive Auto-gruppering. Läs mer om våra prenumerationsplaner här.

Autogrupperings-funktionen fungerar bäst om du testar ytterligare familjemedlemmar. Om du exempelvis testar dina föräldrars kusin kommer det kluster som han eller hon syns i, att implicera alla andra DNA-matchningar i den gruppen som kommer från samma gren i familjen. Om du har familjemedlemmar som ännu inte har tagit ett DNA-test, särskilt äldre, är det här en bra tid att expandera din förmåga att göra nya familjehistoriska upptäckter genom MyHeritage DNA. Beställ fler DNA-kit idag.

Slutsats

Det nya verktyget Auto-gruppering använder avancerad teknik för att göra DNA-matchning ännu mer användbar. Det hjälper dig att utforska dina DNA-matchningar mer effektivt i grupper snarare än som individer, och bestämma gemensamma förfäder med dina DNA-matchningar. Det bygger på DNA-resultat utan att involvera familjeträd eller register och det ökar Theory of Family Relativity ™ -funktionen som vi släppte igår.

Genetisk släktforskning är ett spännande område som ständigt utvecklas med ny och innovativ teknik. Vi är stolta över att vara i framkanten av denna revolution!