Nytt: Theory of Family Relativity™ – Bekräfta eller avvisa teorier

Nytt: Theory of Family Relativity™ – Bekräfta eller avvisa teorier

Vi är glada att presentera möjligheten att bekräfta eller avvisa en Theory of Family Relativity™ på MyHeritage. Denna funktion har haft stor efterfrågan hos våra DNA-användare och vi är glada att kunna leverera den.

Ända sedan vi först släppte Theory of Family Relativity™ har denna funktion varit en ”game changer” inom genetisk släktforskning. Den hjälper dig att få ut det mesta av dina DNA-matchningar genom att integrera släktforskningsinformation från alla våra samlingar, med mer än 13 miljarder historiska poster och släktträdsprofiler, för att erbjuda teorier om hur du och dina DNA-matchningar kan relateras. Om du inte känner till den här funktionen kan du läsa mer om hur Theory of Family Relativity™ fungerar och hur du använder den. Men hittills har alternativet att bekräfta eller avvisa teorier inte funnits.

Nytt: Bekräfta eller avvisa en teori

Även om teorierna som presenteras av MyHeritage ofta är korrekta, kan de ibland vara felaktiga. Som nämnts ovan är teorier baserade på historiska register och släktträdsdata. Det kan finnas fel i släktträd som andra MyHeritage-användare har bidragit med, eller i historiska register, och ibland gör den teknik som MyHeritage använder för att matcha dem till varandra ett misstag, vilket leder till en felaktig teori.

Tidigare fanns det inget sätt att bekräfta eller avvisa en teori – varje teori skulle visas permanent på DNA-matchningen, oavsett om du ansåg att den var korrekt eller inte. Det fanns ingen metod för att systematiskt granska teorierna och markera teorier som du redan har bearbetat, så att nya skulle vara lätta att märka. Nu finns det!

Med den nya funktionen kan du nu bekräfta teorin om du tror att den är sann, eller avvisa den om du tror att den är felaktig. Nya teorier kommer att ha en väntande status när de varken bekräftas eller avvisas. Detta kan hjälpa dig att hålla reda på de teorier du redan har granskat och utvärderat. Observera att det inte räcker att enbart bekräfta korrekta teorier, och vi uppmuntrar dig att uppdatera ditt släktträd så att det innehåller ny information som förmedlas i alla teorier som du anser är korrekta (t.ex. genom att lägga till personer som för närvarande saknas i ditt träd, som ingår i teorin).

Få tillgång till dina teorier

För att enkelt hitta dina DNA-matchningar som har en teori, besök sidan DNA-matchningar och använd filtren för att se de DNA-matchningar som har en Theory of Family Relativity™, som visas nedan.

Använd filtren för att visa DNA-matchningar med en teori (Klicka för att zooma in)

Använd filtren för att visa DNA-matchningar med en teori (Klicka för att zooma in)

Närhelst en teori hittas för en DNA-matchning anges detta i DNA-matchningskortet, som visas i exemplet ovan.

En teori kan bekräftas eller avvisas på två platser: sidan DNA-matchningar, som innehåller en sammanfattad bild av teorin, eller hela teorivyn, båda förklaras nedan.

Sammanfattad bild av en teori

Klicka på ”Granska DNA-matchning” i DNA-matchningskortet för att se en sammanfattning av matchningen. Om en teori har hittats kommer den att visas på övre delen av sidan. Du kommer att bli tillfrågad om denna teori är korrekt och du kommer att kunna bekräfta eller avvisa den.

Bekräfta eller avvisa en teori från den sammanfattade teorivyn på sidan Granska DNA-matchning (Klicka för att zooma in)

Bekräfta eller avvisa en teori från den sammanfattade teorivyn på sidan Granska DNA-matchning (Klicka för att zooma in)

När du har bekräftat en teori kommer detta att anges högst upp på sidan. Om du ändrar dig kan du ångra bekräftelsen för att återställa dess status till väntande. När du har bekräftat ser du ett meddelande som råder dig att besöka ditt träd och lägga till ny information manuellt baserat på teorin. Till exempel, om teorin konstruerar en relationsväg mellan dig och din DNA-matchning som du tror är korrekt, kan du lägga till alla individer som visas på denna väg till ditt släktträd, som inte redan finns i det.

Full teorivy

Klicka på ”Visa teori” på DNA-matchningskortet eller ”Visa fullständig teori” på sidan Granska DNA-matchning för att få en mer detaljerad bild av teorin, som visar vilka släktträd och historiska poster som användes för att upprätta den.

Viewing a full theory from a DNA Match card (Click to zoom)

Viewing a full theory from a DNA Match card (Click to zoom)

Se en fullständig teori från sidan Granska DNA-matchning (Klicka för att zooma in)

Se en fullständig teori från sidan Granska DNA-matchning (Klicka för att zooma in)

Teorin kan bekräftas eller avvisas högst upp på teorivyn.

Bekräfta eller avvisa en teori från teorivyn (Klicka för att zooma in)

Bekräfta eller avvisa en teori från teorivyn (Klicka för att zooma in)

Teorier som har bekräftats eller avvisats

När du har bekräftat en teori i listan över DNA-matchningar visas den på DNA-matchningskortet enligt följande:

DNA-matchning med en bekräftad teori (Klicka för att zooma in)

DNA-matchning med en bekräftad teori (Klicka för att zooma in)

Medan en avvisad teori kommer att visas så här:

DNA-matchning med en avvisad teori (Klicka för att zooma in)

DNA-matchning med en avvisad teori (Klicka för att zooma in)

Om du ändrar dig kan du klicka på ”Visa teori” och sedan ångra din bekräftelse eller avslag och återställa teorin till väntande status.

Flera teorier för en DNA-matchning

Ibland hittar vårt system flera teorier för samma DNA-matchning, i fall där vi identifierar mer än ett sätt som du kan vara relaterad till den matchningen. I dessa situationer kan du välja den teori du anser är korrekt och avvisa de andra. Alternativt, om din DNA-matchning är relaterad till dig på mer än ett sätt, kan du bekräfta flera teorier.

När du har bekräftat åtminstone en av teorierna, kommer du att se “bekräftad” i DNA Match-kortet. Om du har avvisat en av teorierna flyttas nästa teori upp listan och visas som standard på DNA-matchningssidan.

Vem kan använda detta?

Theory of Family Relativity™ är en premiumfunktion som kräver ett släktplatsabonnemang på MyHeritage (Premium eller PremiumPlus eller Komplett). Användare som laddar upp sin råa DNA-data från en annan testtjänst till MyHeritage och inte vill köpa ett abonnemang kan betala en engångsavgift på 29$ per kit för att låsa upp alla avancerade DNA-funktioner som erbjuds av MyHeritage, inklusive Theory of Family Relativity™. Läs mer om våra abonnemang här. Användare utan abonnemang kommer fortfarande att se alla teorier som har hittats för dem, men när de klickar för att se de fullständiga detaljerna kommer en del av informationen att döljas och de kommer inte att kunna bekräfta eller avvisa teorier.

Bonusfunktion: Filtrering av DNA-matchningar efter genetiska grupper

Förutom ovanstående vill vi även fästa din uppmärksamhet på en annan nyligen lanserad funktion. Sedan vi introducerade Genetiska Grupper i slutet av år 2020 har vi arbetat med ytterligare förbättringar – senast, kapaciteten att jämföra dina genetiska grupper med dina DNA-matchningar. En annan ny förbättring som vi har implementerat på DNA-matchningssidan, som efterfrågades av våra användare, är möjligheten att filtrera DNA-matchningar efter genetiska grupper.

Det nya filtreringsalternativet gör att du kan se alla dina DNA-matchningar som tillhör en viss genetisk grupp på en sida och det eliminerar behovet av att bläddra igenom dina DNA-matchningar en efter en, för att se deras genetiska grupper. Genom att filtrera dina DNA-matchningar kan du bättre förstå relationen med dina många matchningar och fokusera på de som intresserar dig mest. Detta kan hjälpa dig att koncentrera dig på de matchningar som mest sannolikt leder till din nästa spännande upptäckt i din släktforskning.

Förutom de tidigare DNA-matchningsfiltreringsalternativen för träddetaljer, relation, plats och etnicitet, erbjuder vi nu möjligheten att filtrera efter Genetiska grupper.

DNA-matchningar kan filtreras genom att klicka på ”Alla genetiska grupper” och välja ett av alternativen i rullgardinsmenyn. Använd sökfältet för att hitta en specifik grupp bland de 2 114 genetiska grupper som för närvarande finns tillgängliga på MyHeritage.

Filtrera DNA-matchningar efter genetiska grupper (Klicka för att zooma in)

Filtrera DNA-matchningar efter genetiska grupper (Klicka för att zooma in)

Du kan också använda flera filter samtidigt, så att du till exempel kan filtrera dina DNA-matchningar efter Genetiska Grupper och en specifik plats. Om mer än ett filter är valt, kommer de att tillämpas inklusive med OCH-logik. Du kan till exempel filtrera dina DNA-matchningar för att se alla matchningar som har genetiska gruppen ”Finland (Jakobstad)” OCH finns i USA, som visas här:

Använd flera filter på DNA-matchningar (Klicka för att zooma in)

Använd flera filter på DNA-matchningar (Klicka för att zooma in)

Slutsats

DNA-databasen på MyHeritage har vuxit enormt och från och med idag har den 5,1 miljoner kit.

Då vi fortsätter att lägga till historiska register på MyHeritage och nya släktträd läggs till, fortsätter våra användare att få nya Theories of Family Relativity™ som försöker förklara hur de är relaterade till några av sina DNA-matchningar. Förmågan att bekräfta eller avvisa alla Theory of Family Relativity™ begärdes av våra användare, och vi är glada att ge dem detta. Denna nya funktionalitet ger våra användare möjlighet att systematiskt granska teorier, markera deras bedömning av korrekthet och se till att ny information aldrig går förlorad.

De flesta DNA-användare på MyHeritage har tusentals DNA-matchningar. Möjligheten att filtrera DNA-matchningar efter genetiska grupper gör att våra användare kan gå ner och fokusera på de matchningar som är relevanta för deras forsknings- eller intresseområden.

Vi hoppas att du gillar dessa nya tillägg. Håll er uppdaterade, fler bra saker är på gång!