Vi introducerar The Theory of Family Relativity™ — funktionen som förändrar din släktforskning

Vi introducerar The Theory of Family Relativity™ — funktionen som förändrar din släktforskning

Vi är glada att presentera en ny funktion, som totalt förändrar spelet i genetisk släktforskning – Theory of Family Relativity ™. Denna oöverträffade funktion hjälper dig att dra nytta av dina DNA-matchningar genom att integrera genealogisk information från alla våra samlingar av nästan 10 miljarder historiska dokument och familjeträdprofiler, för att erbjuda teorier om hur du och dina DNA-matchningar kan vara relaterade. Om du har tagit ett MyHeritage-DNA-test eller laddat upp dina DNA-resultat till MyHeritage, kan den här revolutionerande tekniken erbjuda fantastisk ny information om dina familjekopplingar.

Ett starkt Theory of Family Relativity™ -exempel som föreslår en relationskoppling för en DNA-matchning, som korsar träd från MyHeritage, Geni och FamilySearch, och en kanadensisk folkräkning! (Klicka för att zooma)

Ett starkt Theory of Family Relativity™ -exempel som föreslår en relationskoppling för en DNA-matchning, som korsar träd från MyHeritage, Geni och FamilySearch, och en kanadensisk folkräkning! (Klicka för att zooma)

Hittills har släktforskningsentusiaster haft två distinkta domäner för att göra upptäckter: pappers-världen med historiska dokument och släktträd, och den biologiska världen av DNA-kopplingar. När du får DNA-matchningar är det ofta inte klart hur exakt matchningen är relaterad till dig och vem er gemensamma förfader kan vara. Den genetiska släktforskningens ”heliga graal” är att du har DNA-matchningar där du känner till den fullständiga relationen mellan dig och varje DNA-matchning och kan lägga till ny information till ditt träd baserat på det.

Vi har infört flera funktioner som förbättrar DNA-matchningarna med målet att uppnå detta, till exempel Gemensamma Smart Matches ™, Delade förfädersnamn eller gemensamma fädernesorter. Verktyg som kromosomläsaren erbjuder också ytterligare ledtrådar. Även om dessa funktioner är extremt användbara och ibland kan hjälpa dig att identifiera förhållningssättet till dina DNA-matchningar och de gemensamma förfäderna, fastnar många fortfarande med DNA-matchningar där de inte kan räkna ut den exakta kopplingen och hur DNA-matchningen passar in i deras släktträd. Dessutom har den information vi hittills presenterat endast grundats på ditt släktträd och din DNA-matchnings släktträd. Detta innebar att du bara hade den information du och de hade lagt in, för att fortsätta forska och oftast förekommer inte de gemensamma förfäderna i din eller din matchnings släktträd. Med utgivandet av Theory of Family Relativity ™ har vi överbryggat klyftan mellan DNA-matchningar och historiska dokument och integrerat båda världarna sömlöst. Den ”heliga graalen” har hittats!

Genom den här nya funktionen ger vi dig möjligheter att förklara förhållandet mellan dina matchningar baserat på hela vår samling av familjeträd och historiska dokument, vi tar bort gissningsarbetet och sparar dig timmar av forskningstid. Du kan sedan undersöka teorierna och informationen i samband med dem och verifiera deras korrekthet.

Genom att samla alla tillgängliga informationskällor på MyHeritage och utnyttja den fullständiga styrkan av dem kollektivt, kan vi låsa upp mysterier som aldrig  tidigare har kunnat lösas.

Hur fungerar det?

Theory of Family Relativity ™ bygger på ett stort datadiagram som kopplar samman miljarder datapunkter som dras från tusentals databaser på MyHeritage, i realtid. Vi kallar det internt ”Big Tree”. Varje knut på denna graf representerar en person och varje kant visar ett blodsförhållande mellan två individer som beskrivs i ett släktträd eller ett historisk dokument; eller en matchning mellan två trädprofiler som sannolikt kommer att vara samma person; eller två dokument som sannolikt kommer att handla om samma person.

MyHeritages branschledande matchningsteknologi etablerar dessa kontakter mellan människor och dokument. MyHeritage-ingenjörer och algoritmexperter har utvecklat ett unikt tillvägagångssätt som gör att ”Big Tree” kan beräkna alla vägar mellan miljontals släktingar direkt. Theory of Family Relativity ™ bygger på denna resurs för att konstruera de mest trovärdiga teorierna för att förklara hur två människor som är kopplade till en DNA-matchning på MyHeritage är relaterade, med hjälp av släktträd och historiska dokument. ”Big Tree” är inte statiskt, så det blir aldrig inaktuellt då användare lägger till eller tar bort ny information eller avvisar vissa matchningar som de anser vara felaktiga. Istället använder vi det snabbt när vi vill och skapar en ny bild av världen som blir större och mer exakt hela tiden. ”Big Tree” är unikt eftersom det omfattar alla familjeträd på MyHeritage och de enorma samarbetsträden i Geni och FamilySearch som replikeras till MyHeritage.

Antalet teorier du kan få är beroende av flera faktorer, till exempel storleken och detaljerna i ditt släktträd (ju mer desto bättre). Detta antal kommer att öka över tiden eftersom fler användare testar sitt DNA på MyHeritage eller laddar upp sina DNA-resultat och vi fortsätter att lägga till fler historiska dokument och familjeträd fortsätter att växa.

Det är viktigt att komma ihåg att den här revolutionära funktionen ger teorier som bara är just teorier. De är baserade på mycket information som tillhandahålls av andra användare som kan införa misstag i släktträd samt matchningar mellan trädprofiler och register som kan vara felaktiga. Vi uppmanar starkt att du granskar teorierna djupt och bedömer själv om var och en är korrekt och bestämmer hur du bäst kan fortsätta med din släktforskning. Att verifiera allt är en bra praxis som varje bra släktforskare borde göra med avseende på alla ledtrådar och bevis. Kom ihåg att teorier kan vara till stor hjälp, men de är inte alltid korrekta.

Att använda Theory of Family Relativity

Teorier kommer vanligtvis att hittas för några av dina DNA-matchningar.

Besök dina DNA-matchningar för att se dem. Under introduktionsperioden för denna funktion visas en banner, såsom visas nedan, överst på din DNA-matchningslista, som berättar om du har teorier. Klicka på knappen på denna banner för att bekvämt se alla dina DNA-matchningar som har teorier.

När en DNA-matchning har en teori anges detta också i DNA-matchningskortet, som visas nedan.

DNA-matchning med en teori (Klicka för zoom)

DNA-matchning med en teori (Klicka för zoom)

När det uppskattade förhållandet (enligt gemensamt DNA) är ett brett spektrum, utan någon tydlig indikation av det sanna förhållandet, kommer teorin att hjälpa till att begränsa det uppskattande förhållandet. Du kan jämföra förhållandet som föreslagits av teorin till förhållandet som föreslagits av DNA för att se om de är kompatibla.

Om du klickar på ”Visa teori” på kortet visas hela teorin, inklusive den fullständiga relations-vägen. Alternativt kan du börja med en sammanfattad bild av teorin som presenteras på Review DNA Match-sidan.

Sammanfattad teorivy på Review DNA Match-sidan (Klicka för zoom)

Sammanfattad teorivy på Review DNA Match-sidan (Klicka för zoom)

När mer än en teori är tillgänglig betyder det att vi har identifierat flera teorier med olika relationer mellan dig och en DNA-matchning. Detta kan hända när människor i familjen har gift sig inom familjen i tidigare generationer. I dessa situationer kan du välja vilken teori som ska visas genom att välja på rullgardinsmenyn.

Växla mellan flera teorier (Klicka för zoom)

Växla mellan flera teorier (Klicka för zoom)

I sammanfattad teorivy kan du flytta musen över en enskild person för att se ytterligare information.

Klicka på ”Visa hela teorin” för att se en mer detaljerad vy som visar vilka släktträd och historiska dokument som användes för att fastställa teorin.

Se den fullständiga teorin (Klicka för zoom)

Se den fullständiga teorin (Klicka för zoom)

Att se en fullständig teori är en unik förmåga där MyHeritages nya teknologi verkligen lyser. Dess betydelse är att det låter dig se hur MyHeritage etablerat relations-stigen och vilka källor för information som användes under vägen.

Överst på Full Theory-sidan visas det uppskattade förhållandet (genom DNA) och förhållandet som föreslås av Theory of Family Relativity ™. Om mer än en teori hittats, som nämnts ovan kan du växla mellan dem.

Se en fullständig teori (Klicka för zoom)

Se en fullständig teori (Klicka för zoom)

Teorier börjar alltid i ditt träd och slutar i din DNA-matchnings släktträd. Banans genomgång kan innefatta andra familjeträd på MyHeritage, Geni, FamilySearch eller historiska dokument.

Varje gång du ser ett horisontellt ”hopp” betyder det att teorin använder en matchning för att fortsätta från en källa till nästa. Varje Smart Match eller Record Match betygsätts med en konfidensnivå i procent, baserat på matchningens kvalitet. Ju högre poäng desto bättre är matchningen. Smart Matches eller Record Matches som har avvisats används aldrig i teorierna och vi kräver också ett mycket högt minimalt förtroende för varje matchning under vägen för att se till att teorier du ser är av mycket hög kvalitet. Det lägsta förtroendet bland matchningarna betraktas som förtroendeberäkningen för hela teorin (och visas längst upp på sidan).

Inom varje teori finns det ofta flera vägar som visar olika sätt som vi kommer fram till samma teori och ger mer bevis för att stödja den. Alla banor kulminerar fortfarande i samma sammanfattade teori, men skiljer sig åt i de källor som används under vägen. Till exempel kan en väg börja i ditt släktträd och sluta direkt i en DNA-matchningas släktträd: en sådan kort väg, om den finns, kommer alltid att erbjudas först. Det kan finnas andra vägar mellan samma släktingar som följer andra träd eller andra historiska dokument. Klicka på något sökvägsnummer för att se det.

Växla mellan flera vägar för en teori (Klicka för zoom)

Växla mellan flera vägar för en teori (Klicka för zoom)

Den gröna ikonen representerar en Smart Match ™ mellan två träd på MyHeritage.

Smart Match™ funnen i en teori (Klicka för zoom)

Smart Match™ funnen i en teori (Klicka för zoom)

Den bruna ikonen representerar en Record Match. Dessa är matchningar med historiska dokument.

Sidkommentar: Det finns något lite förvirrande här, eftersom matchningar med träd på Geni och FamilySearch för närvarande betraktas som Record Matches eftersom de inte är träd på MyHeritage (även om de är släktträd och inte dokument). I framtiden kommer vi förmodligen att omklassificera sådana matchningar som Smart Matches och vi kan till och med byta namn på ”Smart Matches” till ”Tree Matches” i framtiden.

Klicka på en matchikon (grön eller brun) för att se en bekväm sida-vid-sida-jämförelse av den information som finns för den personen i de två källorna. Med hjälp av denna information kan du själv bestämma om matchningen är korrekt.

Granska en match inom en teori (Klicka för zoom)

Granska en match inom en teori (Klicka för zoom)

I exemplet ovan ser Smart Matchen korrekt ut, så man kan tryggt lita på den.

Det finns mer i en teori än vad som möter ögat. Flytta musen över något objekt i en teori och ett verktygstips öppnas med mer information om den. Du kan till exempel flytta musen över namnet på en trädägare för att få tillgång till knappar för att kontakta den personen eller titta på trädet. Att flytta musen över ett samlingsnamn eller ett historiskt dokument öppnar ett verktygstips med knappar som låter dig söka det, och så vidare.

Exempel på två teorier för samma DNA-matchning, på grund av att två halvbröder gifter sig med två kusiner (Klicka för zoom)

Exempel på två teorier för samma DNA-matchning, på grund av att två halvbröder gifter sig med två kusiner (Klicka för zoom)

Filter

Det finns ett enkelt sätt att se alla teorier du har.

Du kan nu filtrera dina DNA-matchningar för att bara se de matchningar som har en Theory of Family Relativity ™. Gör detta genom att klicka på ”Filter” -verktygsfältet, välj ”Träddetaljer” och klicka sedan på alternativet ”Har Theory of Family Relativity™”. Detta är tillgängligt utöver de tidigare filtreringsalternativen som visar vilken av dina matchningar som delar platser, föräldranamn och andra Smart Matches ™ med dig.

Ett till teori-exempel (Klicka för zoom)

Ett till teori-exempel (Klicka för zoom)

Vad gör man om en teori verkar korrekt

Om du har en teori som du tycker ser bra ut, grattis! Det berättar hur du är relaterad till en DNA-matchning och du kan se hela teorin och lägga till de personer och information som för närvarande inte finns i ditt träd, till ditt träd. I den här första utgåvan har vi inte gett ett alternativ att göra det automatiskt, det vill säga att lägga till en gren till ditt träd med ett klick, men vi kanske lägger till det i framtiden om det finns tillräckligt med efterfrågan. För nuvarande, lägger du till ny information manuellt i ditt träd, som en gammal rutinerad släktforskare.

Vad gör man om en teori verkar inkorrekt

För närvarande är det inte möjligt att bekräfta eller avvisa en teori. Kanske lägger vi till den funktionen senare.

Om du anser att en teori är felaktig på grund av en felaktig Smart Match i ditt träd kan du enkelt avvisa denna Smart Match i avsnittet Smart Matches på webbplatsen (tillgänglig från menyn på Upptäckter> Matchningar av personer). Detta kommer att göra att den felaktiga teorin försvinner.

Om du upptäcker en felaktig teori på grund av ett misstag som en annan användare har gjort i sitt träd, var vänlig överväg att vara en god medborgare i släktforskningsvärlden genom att kontakta trädägaren där du upptäckte detta misstag och låta dem veta vad du tycker är fel. När de fixar det, kommer den att reparera teorin eller eliminera den helt och hållet.

Om en teori är felaktig på grund av en matchning och att matchningen inte finns i ditt träd kan du låta trädägaren veta om det, så att de kommer att avvisa den matchningen. Eller du kan helt enkelt ignorera en teori som du anser vara felaktig.

Currently, it is not possible to confirm or reject a theory. Perhaps we’ll add that functionality later on.

Integritet

Det finns nästan inga sekretessproblem med den här nya funktionen, eftersom MyHeritage automatiskt privatiserar uppgifterna om levande människor utanför ditt träd när man går igenom en teori. De flesta teorier inkluderar inte några levande människor (förutom dig och DNA-matchningen, vars uppgifter är synliga ändå), eftersom teorier bara går genom förfäder för att hitta ett blodsförhållande, går de aldrig ner till yngre generationer, så de når mycket snabbt de senaste decennierna och århundraden i de avlidna förfädernas rike.

Användare som inte vill se några teorier eller att ha sitt släktträd delta i teorier som föreslås för andra användare, kan använda sekretessinställningarna för att välja bort det här (genom att inaktivera Smart Matches för deras träd och dess inkludering i SuperSearch och se till att deras webbplats inte är synlig för gäster). Detta är möjligt, men inte rekommenderat, eftersom det kommer att hindra dem från att ta emot Smart Matches och andra fördelar.

Sammanfattning av fördelar

Den ”heliga graal” av genetisk släktforskning är att förstå exakt hur du är relaterad till dina DNA-matchningar. Theory of Family Relativity ™ ger dig just det, på ett silverfat. Men det är inte en ren silverkula, för du kommer inte att få teorier för alla dina DNA-matchningar, och vissa teorier kan vara felaktiga.

Här är de många fördelar du kommer att få från denna funktion:

* Du kommer att göra nya upptäckter. Teorierna kommer att förklara en del av dina DNA-matchningar genom att använda släktforskning (träd och dokument), så att du kan komma vidare där du har fastnat och du kan (manuellt) lägga till helt nya grenar till ditt släktträd.

* Du kommer att upptäcka nya förfäder, eftersom teorier går utöver trädets gräns och inkluderar personer från andra träd och dokument, inklusive nya förfäder som inte finns i ditt träd idag.

* Du kommer att få förtroende. Teorierna kommer att ge dig en indikation som baseras på DNA, vilka Smart Matches du kan lita på, så att du kan lägga till personer och information i ditt träd baserat på trädmatchningar som du tidigare varit skeptisk till (eller omedveten om).

* Du sparar tid. Genom att utforska dina teorier kan du spara hundratals timmar av forskning som skulle ha krävts för dig för att nå samma slutsatser med hjälp av 10 miljarder dokument och trädprofiler på MyHeritage.

* Du får mer teorier varje månad då databasen på MyHeritage DNA, släktträdsdatabasen och databasen för historiska dokument växer med stormsteg varje dag.

Kostnad

Theory of Family Relativity ™ är en premiumfunktion som kräver ett webbplatsabonnemang på MyHeritage (Premium eller PremiumPlus eller Komplett). Användare som laddar upp sina råa DNA-data från en annan testtjänst till MyHeritage och inte vill köpa en prenumeration kan betala en engångsavgift på 324 SEK per kit för att låsa upp alla avancerade DNA-funktioner som MyHeritage erbjuder, inklusive Theory of Family Relativity ™. Läs mer om våra prenumerationsplaner här. Användare utan abonnemang kommer fortfarande att  kunna se alla teorier som vi hittat för dem, men när de klickar för att se hela teoriinformationen kommer vissa uppgifter att döljas.

Krediter

Theory of Family Relativity ™ är ett teamarbete som många personer på MyHeritage bidragit till under en period på nästan 2 år. Det övergripande konceptet för denna funktion och dess namn uppfanns av MyHeritages grundare och VD Gilad Japhet. Förverkligandet av hans vision blev möjlig genom geniala tekniska genombrott som gjorts av vår CTO, Sagi Bashari. Användargränssnittskoncepten uppfanns och poliserades av vår ledande chef för produkthantering, Uri Gonen, och vidareutvecklades av vår DNA-produktchef, Ran Snir. Funktionen programmerades av det utmärkta ingenjörsteamet på MyHeritage som innefattar många skickliga algoritm- och användargränssnittutvecklare. Den vackra designen skapades av vårt design- och UX-team och kvalitetssäkring gjordes av vårt QA-team. Många andra grupper på MyHeritage har bidragit till förverkligandet av detta signifikanta genealogiska och tekniska genombrott.

Konkurrens?

Vi har just fått reda på att en av våra stora konkurrenter har släppt en funktion som liknar vår Theory of Family Relativity ™. Det är bra, som man säger – Great minds think alike! Det är också en välsignelse för hela den genetiska släktforskningsgruppen. Det finns emellertid en stor skillnad (notera Einsteins reaktion ovanför 😊). På MyHeritage kan du se vilken teori som helst, se hela sökvägen och kontrollera dess korrekthet. Du kan se och kontakta alla trädägare längs vägen för teorin och undersöka alla matchningar och se om de är meningsfulla. Det är mycket lättare att upptäcka felaktiga teorier och att lägga till mycket mer till ditt träd än bara bara direktlinjen av människor som leder till den gemensamma förfadern och tillbaka. På den konkurrerande lösningen ges endast en sammanfattad bild av varje teori och användarna uppmanas att behandla det som evangelium och ”ta det eller lämna det” utan att kunna verifiera det eller se hela vägen eller se matchningarna. Ingen ytterligare information lämnas av källan till informationen, de släktträd som används längs vägen eller ytterligare släktingar som finns i dem. Således är MyHeritage-funktionen klart överlägsen.

Slutsats

Theory of Family Relativity ™ är en förändring i genetisk släktforskning, som slutligen sammanför världar av släktforskning och DNA. Den använder alla tillgångar på MyHeritage – de 10 miljarder historiska dokumenten och trädprofilerna, den 2,5 miljoner starka DNA-databasen, Smart Matches, Record Matches och Record Detective Matches. Det tillåter genealogiska domänen att förklara DNA-matchningar och DNA-domänen för att validera genealogiska matchningar.

MyHeritage lovar att alltid sträva efter att utveckla nyskapande teknik för att göra familjehistoria mer tillgänglig och att hjälpa till att bryta igenom släktforskningsmiljöer. Vi är stolta över att än en gång hålla det här löftet idag.

Vi hoppas att Theory of Family Relativity ™ hjälper dig på din familjehistoriska resa och att det kommer att öppna upp spännande forskningsområden för många av våra användare.

Detta är bara det första av ytterligare genombrottsfunktioner som vi avser att tillhandahålla med den nya ”Big Tree” -infrastrukturen. Håll dig uppdaterad för spännande nya funktioner i framtiden!