Plikt och hängivenhet: Charlotte Perrellis familjehistoria

Plikt och hängivenhet: Charlotte Perrellis familjehistoria

Charlotte Perrellis 1999 Eurovision-vinst gav heder och ära till Sverige. Nu visar det sig att hon kommer från en framstående förfäderslinje som också bringade Sverige ära. Med hjälp av MyHeritage DNA, MyHeritage släktträdsdata och poster från SuperSearch ™ kunde vi spåra Charlottes familjs bidrag till svensk historia genom sju generationer, hela vägen tillbaka till sin farfars farfars far. Vår familjehistoriska forskning avslöjar att Charlotte kommer från en lång rad män och kvinnor som ägnade sig åt att betjäna sitt hemland, tillbaka i tiden, ända till slutet av 1700-talet.

MyHeritage hade privilegiet att DNA-testa Charlotte, hemma hos henne i Sverige!

Charlotte Perrelli swabs her cheek with the MyHeritage DNA kit

Charlotte Perrelli topsar sig med MyHeritage DNA

Ett ursprung av offentliga tjänster

Charlotte har uttryckt sitt engagemang för sitt land genom musik; Sex av hennes förfäder gjorde det genom att tjäna i militären.

Henrik Nilsson Ingelberg, 5th great-grandfather

Den tidigaste registrerade soldaten i Charlotte familj var hennes gammelfarfar fem generationer bakåt, Henrik Nilsson Ingelberg. Han föddes 1750 och anslöt sig till armén år 1772 vid 22 års ålder. Efter sex år i tjänst, 1778, blev han befordrad till korporal och fortsatte att tjäna i armén under resten av sitt liv – 29 år totalt. Under det svenskt-ryska kriget 1788-1790 tilldelades han en medalj för ”tapperhet till sjöss”.

Muster roll for Kalmar regiment, 1802 [Credit: MyHeritage]

Registrering Kalmar regimente, 1802 [Kredit: MyHeritage]

Military records for Henrik Nilsson Ingelberg [Credit: MyHeritage]

Militärdokument för Henrik Nilsson Ingelberg [Kredit: MyHeritage]

Olof Hindrichsson Ingelberg, 4th great-grandfather

Efter att Henrik dog, följde hans son Olof i hans fotspår. Olof gick med i armén några månader efter Henriks död 1801 och tjänstgjorde i samma regemente som sin far – Kalmarregementet – i 32 år. Olof blev också en korporal och åtog sig att fortsätta sin fars arv som hängiven krigare för sverige.

Military records for Olof Hindrichsson Ingelberg [Credit: MyHeritage]

Militärdokument för Olof Hindrichsson Ingelberg [Kredit: MyHeritage]

Sven Andersson Åberg, 4th great-grandfather

Sven Andersson Åberg var Charlottes 4:e gammelfarfar. Hans dotter Ingrid Maria Svensdotter, gifte sig med Olofs son, Carl Fredrik.
Sven anslöt sig till den svenska armén, som var en del av alliansen mot Napoleon, 1802. Han kämpade i ett antal slag i Napoleonkrigen som varade från 1803 till det berömda Slaget vid Waterloo 1815.

Military records for Sven Andersson Åberg [Credit: MyHeritage]

Militärdokument för Sven Andersson Åberg [Kredit: MyHeritage]

Carl Fredrik Åberg, 3rd great-grandfather

Olofs son, Carl Fredrik, var Charlottes 3:e gammelfarfar. Han blev tredje generationen att tjänstgöra i Sveriges armé.

Carl Fredrik och Ingrid Maria bodde tillsammans i en soldatkroft – en bostad för soldater och deras familjer – vid Ålebäcksås nummer 125. Varje familj tilldelades en viss mängd mark. Medan soldaterna var borta i armén, fick hustrun uppgiften att förvalta marken och hemmet. Så medan Carl Fredrik kämpade för att försvara sitt land, tog Ingrid Maria hand om allt detta.

A photo of what remains of Carl Fredrik and Ingrid Maria’s home, Ålebäcksås 125. [Credit: MyHeritage]

Ett foto på vad som finns kvar av Carl Fredrik and Ingrid Marias hem, Ålebäcksås 125. [Kredit: MyHeritage]

Sture Erik Villiam Nilsson, farfar

De senaste familjemedlemmarna som tjänstgjorde i armén var Charlottes farfar och morfar. Båda kämpade mot nazisterna under andra världskriget.
Charlottes farfar, Sture, föddes i Hovmantorp, Kronoberg 1902. Sture fullbordade sin militärtjänst 1922 och arbetade sedan som glasmästare innan han tjänstgjorde igen under andra världskriget. Stures militära register berättar för oss att han var en del av det lokala försvaret och flygvapnets varningstjänst.

Sture Nilsson’s military service record part 1 [Credit: MyHeritage]

Sture Nilssons militärregister del 1 [Kredit: MyHeritage]

Sture Nilsson’s military service record part 2 [Credit: MyHeritage]

Sture Nilssons militärregister del 2 [Kredit: MyHeritage]

Erik Helmer Korner, morfar

Charlottes morfar, Erik Helmer Korner, föddes i Nöbbele, Kronoberg 1912. Han tjänstgjorde i infanteriet 1932-1935 och sedan under andra världskriget. Eriks militära register visar att han var en skicklig soldat: 1932-1933 fick han betyg 3+ för sin prestation, högsta möjliga betyg. År 1934-1935 fick han betyg 2+, och 1939 blev han igen graderad 3+.

Erik Korner’s military service record [Credit: MyHeritage]

Erik Korners militärregister [Kredit: MyHeritage]

Anders Gustav Nilsson Korner, gammelfarfar

De förutnämnda familjemedlemmarna i Charlottes släkt tjänade sitt hemland som soldater och soldatfruar men några av hennes förfäder tjänade sitt land på andra sätt. Anders Gustav Korner, Charlottes morfars farfar, var en viktig figur i sitt samhälle och ägnade sitt liv åt att tjäna andra svenskar. Han var ordförande för kommunfullmäktige, ordförande för det lokala jordbrukssamhället och ordförande i stadens barnomsorg. Sverige tillhandahöll organiserad barnomsorg sedan mitten av 1800-talet och som man kan se var det väldigt seriöst. Anders Gustav var också juryman i Kongedomstolen, en godsadministratör och kassör för Sparbanken i Kronoborgs län i Hoghult. Sparbanken var en typ av lokal sparbank som inrättades för att hjälpa bönderna att spara sina pengar.

Anders Gustav Korner, great-grandfather of Charlotte Perrelli.

Anders Gustav Korner, gammelfarfar till Charlotte Perrelli.

Den tragiska historien av kvinnor i Charlotte Perrellis släktträd

Tillsammans med den djupa känslan av plikt och service som kommer fram i Charlottes släktträd finns det också en tragedi. Under mitten till slutet av 1700-talet  dog var 14e kvinna i barnsäng och två av Charlotte anfäder hamnade i detta olyckliga öde.

Lisa Svensson, 3rd great-grandmother

1845 blev Charlottes mormor i tredje led, Lisa Svensson, gravid utanför äktenskapet. Den 25 januari 1846 födde hon en frisk flicka … men tyvärr dog Lisa, som bara var 21, en vecka senare.

Lisa gav sitt barn namnet Johanna Charlotta – som kan vara ursprunget till Charlottes egna förnamn. Johannas far, Johann, tog hand om barnet och bytte hennes namn till Johanna Mathilda. Johann gifte sig året därpå och Johanna växte upp med honom och hans fru.

Parish records 1846 [Credit: MyHeritage]

Församlingsregister 1846 [Kredit: MyHeritage]

Johanna Johannsdotter, great-great-grandmother

Johanna växte upp och blev välsignad med ett lyckligt äktenskap men hon förlorade sin man som dog i lunginflammation år 1873. Fyra år senare födde hon en flicka utom äktenskapet. Johanna dog fem dagar efter födseln.

Parish records 1877 [Credit: MyHeritage]

Församlingsregister 1877 [Kredit: MyHeritage]

Innan hon gick bort, gav Johanna sitt barn namnet Anna Karolina. Anna var frisk och stark och hon fortsatte familjelinjen.

Charlottes MyHeritage DNA-resultat

Charlottes MyHeritage DNA-test visar att hon är 44,3% skandinavisk och 43,9% nord- och västeuropeisk, vilket stärker hennes familjs starka koppling till regionen. Charlotte är också 5,4% balkan och 3,6% finsk och mest överraskande av allt, 2,8% av hennes etniska ursprung är grekiskt!

Charlotte Perrelli’s MyHeritage DNA Ethnicity Estimate

Charlotte Perrellis MyHeritage DNA etnicitetsuppskattning

Den forskning som MyHeritage utförde för att upptäcka Charlottes familjehistoria och DNA-resultat fördjupade vår förståelse för Charlottes koppling till sitt hemland. Att veta att Charlotte kommer från en familj som bidragit så mycket till Sverige i så många generationer gör att vi kan uppskatta ännu mer vad det innebar för henne att vinna Eurovision Song Contest för Sverige 1999. Vi är säkra på att hennes förfäder skulle ha varit stolta.