Fira Halloween med gratis dödsregister på MyHeritage

Fira Halloween med gratis dödsregister på MyHeritage

Halloween är nära, och för att fira det ger MyHeritage gratis tillgång till alla dödsregister som lagts till på MyHeritage före oktober 2021 under endast en vecka: 27 oktober–2 november!

Sök i gratis dödsregister på MyHeritage

Dokumenten i denna kategori inkluderar döds-, begravnings- och kyrkogårdsregister samt dödsannonser. Dessa register är avgörande informationskällor för släktforskare. Dödsattester utfärdas vanligtvis inom några dagar efter ett dödsfall och kan innehålla många detaljer om en persons liv, såsom deras ålder vid döden, födelseort, föräldrarnas namn, ursprung och dödsorsaken. Namnet på den person som lämnat dessa uppgifter, kan också nämnas, och detta kan också vara en viktig ledtråd som kan hjälpa dig att hitta nya släktingar.

Begravnings- och kyrkogårdsregister kan komplettera dödsattester och erbjuda ytterligare information, medan dödsannonser kan ge rika detaljer om personens liv: deras intressen, yrke, passioner och kopplingar i samhället.

Från förra Halloween fram till början av oktober har vi lagt till mer än 37 miljoner poster till en redan enorm samling av dödsregister, begravningsprotokoll, kyrkogårdsregister och dödsrunor – vilket ger det totala antalet av 586 664 785 poster. Under den tiden lades 11 samlingar till eller uppdaterades, inklusive samlingar från Brasilien, Nya Zeeland, USA, Polen, Frankrike och mer. Så även om du har haft en chans att ta del av MyHeritages dödsregistersamling tidigare, är det värt att ta en titt för att se om det finns något nytt angående din släkthistoria.

Missa inte chansen! Sök i gratis dödsregister på MyHeritage nu.