Historiska dokument tillagda i mars 2022

Historiska dokument tillagda i mars 2022

Vi är glada att kunna dela att vi i mars 2022 lade till 18,1 miljoner historiska poster i 12 samlingar från länder över hela världen, inklusive Australien, Österrike, Frankrike, Rumänien, Ryssland, Skottland, Schweiz och Ukraina. Med detta tillägg kommer det totala antalet historiska poster på MyHeritage nu upp i 16,9 miljarder.

Här finns mer information om var och en av samlingarna.

SamlingBeskrivning Antal poster Exklusivt för MyHeritageLänk för sökning

Australien, Queensland kyrkogårdar och begravningsregister
Ett register över begravningsbyråer och kyrkogårdar från Queensland, Australien633,015 poster
Ej exklusivtSök i samlingen nu

Österrike, markägarindex, 1817-1829
Ett index över markäganderegister från det österrikiska imperiet338,074 poster
Ej exklusivtSök i samlingen nu

Österrike, Mauthausens dödbok

Ett register över dokument från Mauthausen, ett koncentrationsläger i Österrike38,206 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Bucovina, judiska födelseregister
Ett index över judiska födelseregister från Bucovina-regionen, som nu tillhör nordöstra Rumänien
60,402 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Frankrike, födelse och dop
Ett register över födelse- och dopregister från Frankrike mellan åren 1546 till 189613,994,927 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Frankrike, register över officiella meddelanden från Bulletin des Lois, 1806-1918
Ett index över offentliga meddelanden publicerade i Bulletin des Lois med bilder2,235,890 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Frankrike, Saône-et-Loire, militär värnplikt, 1867-1940
En databas med register över militära värnpliktsregister från åren 1867-1940244,796 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Frankrike, Vienne militära inkallelseorder, 1867-1921
Ett register över militära kort för män födda mellan åren 1867 till 1921 från departementet Vienne i Frankrike436,542 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Grodno Gubernia, röstlistor, 1912
Ett register över personer från Grodno Gubernia som var röstberättigade i det ryska parlamentsvalet 191251,685 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Skottland, högsta domstolens beredskaps- och rättegångshandlingar
Ett index över precognitions och rättegångshandlingar från High Court of Justiciary i Skottland138,934 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Judiska ankomster i Schweiz
Ett register över judar som släpptes in i Schweiz under andra världskriget10,316 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Ukraina, Odessa födelseregister
Ett register över judiska födelseböcker från Odessa, Ukraina mellan åren 1878 till 190013,190 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Australien, Queenslands kyrkogårdar och begravningsdokument

Den här samlingen innehåller begravningsuppgifter från begravningsbyrån och kyrkogårdar från Queensland, Australien. Register innehåller vanligtvis den avlidnes fullständiga namn, ålder vid döden, begravningsdatum, begravningsplats och olika anteckningar. Varje journal anger också om journalen är från en begravningsbyrå eller en kyrkogård.

Kyrkogårdsbegravningsregister ger normalt namnet på kyrkogården och staden i Queensland, medan begravningsbyråer i allmänhet bara nämner staden i Queensland.

Sök i Australia, Queensland kyrkogårdar and Burial Records

Österrike, markägarindex, 1817–1829

Den här samlingen från det österrikiska imperiet innehåller register över markägande, känd som Franciscean Cadastre (Franziszeischer Kataster). Uppteckningarna listar ägare av hus som bor i Niederösterreich (1817/1824), Oberösterreich (1824/1826) eller Salzburg (1829). Register innehåller vanligtvis för- och efternamnet på individen och bostadsorten, där bostadsorten kan omfatta byn, fastighetssamhället, distriktet eller kvarteret i Österrike.

Register kan också innehålla namn på huset, husnummer, fastighetsnummer, kartnummer, skattedistrikt, individens yrke och i vissa fall individens make/maka om tillgänglig.

Sök i Österrike, markägarindex Index, 1817–1829

Österrike, Mauthausens dödbok

Denna samling, som gavs till MyHeritage av JewishGen, innehåller dokument från Mauthausen, ett nazistiskt koncentrationsläger i Österrike. Från lägrets etablering 1938 fram till befrielsen den 5 maj 1945 hölls över 195 000 fångar i Mauthausen. Dessa register innehåller namnet på den avlidne, födelsedatum och födelseort, datum och plats för döden, nationalitet och anledningen till arresteringen. Dokument kan också innehålla ankomstdatum till koncentrationslägret, överföringar och ockupation av den avlidne.

Mauthausen var det huvudsakliga koncentrationslägret för en grupp med mer än 50 underläger i hela Österrike och södra Tyskland. Till en början skickades tyska och österrikiska brottslingar dit. Senare skickades även polacker, sovjeter, judar och andra krigsfångar dit.

Sök i Österrike, Mauthausens dödbok

Bucovina, Judiska födelseregister

Denna databas, som också har tillhandahållits MyHeritage av JewishGen, innehåller judiska födelseuppgifter från Bucovina-regionen, som nu är en del av nordöstra Rumänien. Register inkluderar barnets namn, deras födelsedatum och plats, föräldrars namn och registreringsinformation. Register kan också innehålla far/morföräldrars namn och vittnen samt dödsdatum.

De flesta födelseuppgifter är från regionerna Kimpolung (Campulung Moldovensec), Gurahumora (Gura Humorului), Radautz (Rădăuţi) och Suczawa (Suceava). De ursprungliga dokumenten finns i Suceava läns filial av Rumäniens nationella arkiv (Arhivele Naţionale ale României).

Search Bucovina, Judiska födelseregister

Frankrike, födelse och dop

Denna samling innehåller födelse- och dopböcker från Frankrike mellan åren 1546 och 1896. Uppteckningarna kan innehålla barnets namn, födelsedatum och plats, datum och plats för dop, kön, dödsdatum, föräldrarnas namn och födelseuppgifter, och namnen på barnets farföräldrar.

Denna samling innehåller register från flera departement i Frankrike. Tidsperioden ändras beroende på ort.

Sök i Frankrike, födelse och dop

Frankrike, register över officiella meddelanden från Bulletin des Lois, 1806–1918

Denna samling innehåller ett index över offentliga meddelanden publicerade i Bulletin des Lois. Indexposterna, beroende på den specifika typen av meddelande, innehåller namn, namn på makar, födelsedatum, vigseldatum, dödsdatum och tillhörande platser från olika typer av offentliga meddelanden, inklusive: militära pensioner, civila pensioner, naturaliseringar, militära dekorationer, namnändringar, patentutmärkelser, utnämningar och andra olika statliga tillkännagivanden. Bilden av publikationen som är kopplad till varje indexpost bör undersökas för att förstå den fulla omfattningen av meddelandets innehåll.

Bulletin des Lois (Bulletin of the Laws) var en statlig tidning eller officiell publikation av den franska regeringen som började under den franska revolutionen i december 1793. Bulletin des Lois publicerades fram till 1931 då dess funktion inordnades av Journal officiel de la République française ( Frankrikes officiella tidning).

Denna samling lades till efter MyHeritages förvärv av Filae.

Sök i Frankrike, register över officiella meddelanden från Bulletin des Lois, 1806–1918

Franrike, Saône-et-Loire, militär värnplikt, 1867–1940

Denna samling är en databas med register över militära värnpliktsregister från åren 1867–1940. Register inkluderar den värvade soldatens fullständiga namn, födelseår, datum och plats för mönstringen samt registreringsnummer.

Detta index tillhandahålls av Saône-et-Loires departementsarkiv. Av juridiska skäl kan endast personer födda för mer än 120 år sedan hittas i detta index.

Sök i Frankrike, Saône-et-Loire, militär värnplikt, 1867–1940

Frankrike, Vienne militära inkallelseorder, 1867–1921

Denna samling från det franska departementet Vienne innehåller register över militära inkallelseorder för män födda mellan åren 1867 och 1921. Register innehåller information om den inkallade individen inklusive namn, födelsedatum och födelseort, år och plats för registrering av inkallelsen, namn på föräldrar, och inkallelsesnummer.

Sök i Frankrike, Vienne militära inkallelseorder, 1867–1921

Grodno Gubernia, röstlistor, 1912

Denna samling, tillhandahållen till MyHeritage av JewishGen, innehåller namnen på personer som var röstberättigade i det ryska parlamentsvalet 1912. Uppgifterna inkluderar individens förnamn, efternamn, bostad och faderns namn. Endast män över 25 år fick rösta, därför omfattar listorna endast män.

Grodno Gubernia var en av över 60 gubernia i tsarryssland vid den tiden. Grodno Gubernia var uppdelat i nio distrikt: Bialystok, Bielsk, Brest, Grodno, Kobrin, Pruzhany, Slonim, Sokolka och Volkovysk. Cirka 80 procent av väljarna var judar.

Sök i Grodno Gubernia, röstlistor, 1912

Skottland, högsta domstolens beredskaps- och rättegångshandlingar

Den här samlingen består av 3 uppsättningar som hålls på National Archives of Scotland i Edinburgh (AD14, AD15 och JC26), tillsammans med titeln Scotland’s Criminal Database. Indexet innehåller beredskapshandlingar (AD14 och AD15) och rättegångshandlingar (JC26) från High Court of Justiciary, som är den högsta brottmålsdomstolen i Skottland. Register kan innehålla personens fullständiga namn, ålder, bostad, datum och plats för händelsen, domstolens namn och olika information relaterade till förfarandet.

Högsta domstolen behandlar de värsta brotten, inklusive mord och förräderi; överklaganden och fall av återfallsförbrytare av mer ringa brott kan dock också prövas. Precognitions hänvisar till en process före rättegången som genomgicks av Lord Advocate’s office där vittnen skulle förhöras och uttalanden. Denna information skulle sedan kunna användas av åklagaren. Rättegångshandlingarna består av information som samlats in under rättegången, som kan sträcka sig från en kontur av den anklagades fot till en sammanfattning av åtalet. För mer information, besök www.scottishindexes.com.

Sök i Skottland, högsta domstolens beredskaps- och rättegångshandlinar

Judiska ankomster i Schweiz

Denna samling, tillhandahållen till MyHeritage av JewishGen, innehåller register över judar som släpptes in i Schweiz under andra världskriget. Register inkluderar individens namn, födelsedatum, ankomstdatum och nationalitet.

Sök i judiska ankomster i Schweiz

Ukraina, Odessa födelseregister

Denna samling, tillhandahållen till MyHeritage av JewishGen, innehåller information om judiska födelseböcker från Odessa, Ukraina mellan åren 1878 till 1900. Uppgifterna kan innehålla det födda barnets namn, efternamn och födelsedatum.

Sök i Ukraina, Odessa födelseregister

Exempel

I samlingen Frankrike, födslar och dop finns den kända franske författaren Victor Hugo, som är mest känd för sina romaner, Les Misérables och Puckelryggen från Notre-Dame.

Birth record of Victor Hugo [Credit: MyHeritage France, Births and Baptisms]

Victor Hugos födelsebok [Kredit: MyHeritage Frankrike, födslar och dop]

De officiella meddelandena från Bulletin de Lois innehåller ett naturaliseringsregister för Alfred Dreyfus, den franske officeren av judiskt ursprung som felaktigt anklagades och dömdes för förräderi. Uppteckningen listar Alfreds födelsedatum och plats och nuvarande bostad samt datum för deklarationen, och en anteckning som nämner att han ”biträddes av sin far”, som förekommer längre ner i dokumentet. Alfred var 13 år då.

Sammanfattning

Vi hoppas att dessa värdefulla samlingar erbjuder nya vägar för din släktforskning. Att söka i dessa samlingar på MyHeritage är gratis. För att se dessa register eller spara poster i ditt släktträd behöver du ett data- eller komplett-abonnemang.

Om du har ett släktträd på MyHeritage kommer våra Record Matching- och Smart Matching™-teknologier att meddela dig automatiskt om poster från dessa samlingar matchar dina släktingar. Du kommer sedan att kunna granska posten och bestämma om du vill lägga till den nya informationen i ditt träd.

Njut av de nya samlingarna!