Sveriges nationaldag

Sveriges nationaldag

Idag är det Sveriges Nationaldag. För några veckor sedan firade Norge 17 maj. Det är intressant att märka hur olika släktgrenar kan vara. Medan våra kusiner i Norge firar nationaldagen med glädje och yra – i vanliga fall, dock i mycket mindre skala i år förstås på grund av Covid 19 – är vi i Sverige mycket mera blase. Alltid tacksamma för en ledig dag känns det dock som om det emotionella bandet till dagens betydelse saknas i jämförelse med Norge. Förklaringen kan finnas i flera århundraden av fred. Med tiden har minnet av orsaken och syftet med en nationaldag falnat hos dagens generation.

Sverige var under lång tid kanske det enda landet i världen som saknade en officiell nationaldag. Det var inte förrän 1983 som riksdagen beslutade att göra 6 juni till Sveriges nationaldag. Kring sekelskiftet 1900 hade en svallning i nationalromantikens vågor i hela Europa inneburit att många entusiaster kände att Sverige också skulle få en nationaldag. När första världskriget bröt ut började man på privat initiativ, i tidens nationalistiska anda, att fira 6 juni som ”Svenska flaggans dag” runt om i landet.

Datumet valdes av två skäl: Det var datumet då grunden till ett svenskt nationellt rike lades, då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 6 juni 1523, samt antagandet 6 juni av 1809 års författning, som fastslog de medborgerliga fri- och rättigheterna. 1873 var Skansens grundare Artur Hazelius huvudsakligen den person som låg bakom datumets val och det ökade engagemanget i nationaldagsfirandet då han ordnade med ett par dagars festligheter på Skansen. Hazelius skrev i Skansens årsbok att det var en ”nationalfest till firande av våra historiska minnen”.

Nationaldagen saknar som sagt de starka traditioner associerade med våra grannars 17 maj-firande. Flaggviftande, grillning och smörgåstårta är några av de mer vanligt förekommande markeringar. Bland nyare traditioner som uppstått sedan nationaldagen blivit röd dag, 2005, är en inbjudan från kungen till allmänheten att gratis besöka stora delar av Stockholms slott, under dagen.

Nationaldag i Sverige

Svenskarnas tvetydiga attityd till sin nationaldag kan ses i den långt utdragna process som lett till dagens antagande som officiel nationaldag och senare även röd dag.

Nationaldagen är en allmän flaggdag. Det finns 14 dagar till då man hissar flaggan, förutom 6 juni.
Dessa inkluderar bland annat: Nyårsdagen, Påskdagen, Midsommardagen  och Juldagen. Men även på Kungens, drottningens och kronprinsessan Viktorias födelsedag och även kronprinsessans och drottningens namnsdagar.

Vi önskar er alla en mysig, solig, fin och god nationaldag  – ta hand om er och håll er trygga och friska!

Berätta gärna i kommentarerna nedan hur du brukar fira nationaldagen.