Tidsbegränsat erbjudande: Gratis tillgång till svenska husförhörslängder

Tidsbegränsat erbjudande: Gratis tillgång till svenska husförhörslängder

Vi har gått in i den sista månaden av 2021, som har varit ett utmanande år men också positivt på många sätt. Även om detta ofta är en tid som ägnas åt att se framåt, kommer vi också att ge dig möjligheten att se tillbaka och lära dig mer om dina förfäder från förr! Därför ger vi gratis tillgång till de svenska husförhörslängderna under perioden 2-7 december!

Sök i Sveriges husförhörslängder nu

Svenska husförhörslängder, 1820-1947

Husförhörslängderna innehåller 158 168 859 poster och är den primära källan för att utforska hur livet såg ut för individer och familjer i hela Sveriges församlingar, från sent 1600-tal fram till modern tid. Böckerna skrevs och fördes av den svenska lutherska kyrkan som fick i uppdrag att göra den officiella dokumentationen av den svenska befolkningen fram till 1991.

Varje bok eller serie av böcker representerar en tidsperiod på 3-10 år inom en församling. Under varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och kontrollera varje individs förståelse av katekesen. De skulle också samla in uppgifter om födelsedatum, giftermål, dödsfall, varifrån och till var personer hade flyttat o.s.v. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera uppgifter från föregående år och notera förändringar angående de boende i hemmet. Efter 1894 blev undersökningarna mindre fokuserad på dogmatisk kunskap och mer fokuserad på att räkna upp den svenska befolkningen.

MyHeritage har producerat ett namnindex med nära 8 miljoner bilder som tillhandahållits av vår svenska samarbetspartner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna täcker i huvudsak åren 1820-1947 med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sent 1700-tal. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år så kan familjer följas från år till år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 ersattes husförhörslängderna med Församlingsbok, Svenska kyrkans register som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år men den tidigare inriktningen i att undersöka förståelsen av katekesen hade tagits bort.

Normalt är dessa poster endast tillgängliga för personer med en MyHeritage komplett- eller data-abonnemang. Men fram till tisdag är det helt gratis för alla att söka och se posterna i samlingen.

Fira ditt arv och hitta dina svenska släktingar i samlingen idag!