matens historia

Den svenska matens historia

De första människorna i Skandinavien vandrade in söderifrån efter istidens slut för 11 000 år sedan. Förmodligen följde de efter vildrenar som betade på tundran längs iskanten. Så börjar...