Vikingen i oss är sann!

Kommentarer3

Kanske din farmor har berättat historier om hur din släkt härstammar från adlig härkomst eller hur dina ådror pulserar med vikingablod. Du kanske inte har något direkt bevis som pekar på att du har kändisar i släkten, men oavsett om du söker ett skrytbart familjeband i ditt släktträd eller inte, så är chansen stor, enligt genetikern Adam Rutherford, att du finner det.

Adam Rutherford

I en norsk artikel påpekar Rutherford att om man söker sig tillbaka 3400 år så hittar man en gemensam förfader för alla som lever idag. Bara 600 år tillbaka så finner man en gemensam förfader för alla Européer.

Tappa dock inte drivet för din forskning efter att ha läst detta. Det kan vara lite snopet att få höra att du kanske inte är lika unik som du trott i att ha en koppling till en forntida kung eller historisk kändis. Dock är du fortfarande unik om du lyckats hitta denna koppling genom din forskning. Nu när du vet att den finns är det bara att börja söka.

Låt oss veta vilken kändis/dignitär som är din förfader och hur långt tillbaka i tiden du fick söka?

En annan undran: När börjar en förfader att vara släkting?

Om du vill läsa mer om vad Adam Rutherford hade att säga kan du läsa hela artikeln här (obs: på norska). Kom gärna med era tankar!

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej

 • Gösta Elofsson


  oktober 27, 2016

  Kungar, Prinsessor, Riddare, Hövitsmän, Vikingar med anknytning till Vågdalsborna i Ströms församling och vad har Isle of Man med Vågdalen att göra?

  Det var nog ingen som trodde att min släkt skulle ha anknytning till Kungar, Prinsessor, Riddare och Hövitsmän m.fl , och att anknytningen med Norge – samt Isle of Man – och Vikingar i norden skulle gå att spåra bakåt i så många generationer. Med hjälp av andra duktiga forskare som publicerat sitt material på webben och via litteratur, har jag gjort denna resa i mina släktled. Visst är det svårt att bestämma sanningshalten i detta då tidsresan spänner sig över mer än 2000 år. Men det är roligare att tro på detta än att bara vara kritisk till alla källor bakom detta material. Men nog är tanken lite spännande att se alla dessa färgstarka personligheter och samtidigt få veta lite om den gamla historien bakom det hela. Saga eller fakta är svårt att bestämma. Välj själv! Jag rekommenderar dig att själv kontrollera källorna för att göra en egen bedömning
  Ulf Palmqvists forskning har varit till stor hjälp för mig. Det är mucket av hans forskning som ligger till grund för min forskning. Länkarna dedan går till Ulfs sida Palmqvist släkta med flera släkter från Havsnäs

  Här följer min 60 generationer:
  G1:Oden
  Historien börjar med Oden. De flesta tror naturligtsvis att Oden är ju en asagud. Ja Oden tillhörde Gudasläktet Asarna. Enligt wikipedia – historiska fakta: ”Enligt Snorres uppfattning i yngre Eddan var Oden en historiskt existerande människa, som från ”Tyrkland” invandrat till Svitjod och här blivit upphöjd till gud efter sin död. Teorin har tagits upp av Thor Heyerdahl. I Ynglingasagans prolog berättar Snorre Sturlason att det saxiska folket uppkom genom att asakonungen Oden och hans folkskaror, på sin färd från Svarta Havet till Sverige, lämnade kvar två av sina prinsar i norra Tyskland, varifrån deras ättlingar sedan lade under sig det som sedan blev Saxland. Snorre hävdade också att asarna kallas så därför att de kom från Asien, vilket får räknas som en folketymologi. I den likaledes euhemeristiska historiesynen på 1600-talet framfördes av Olof Verelius och Johan Peringskiöld[3] åsikten att Oden hade en historisk förebild som de gav namnet Sigge Fridulfsson. ”
  Efter Odens död i sotdöden övertogs makten i Norden av Njord den rike. I Odens krig med Vanerna, (Vanerna var det andra gudasläktet förutom asarna), hade de lämnat sina främsta män, Njord den rike och hans son Frö (Frej) som ömsesidig gisslan, varför Oden inte i egentlig mening är far till dessa, utan de övertog / ärvde hans roll efter hans död. De båda gjordes till blotgudar av guden Oden.(Ynglingasagan kapitel 1-9)

  Sagan – Historien fortsätter sedan i rakt nedstigande led enligt följande:
  G2:Njord den rike – Njord från Noatuner

  G3:Yngvefrey

  G4:Fjölner

  G5:Svejgder

  G6:Vanlande

  G7:Visbur

  G8:Domalde

  G9:Domar

  G10:Dyggve

  G11:Dag

  G12:Agne

  G13:Alrek

  G14:Yngve Alreksson

  G15:Jörund Yngvesson Sveakung i Uppsala.

  G16:Aund den Gamle Sveakung i Uppsala.

  G17:Egil AunssonKung i Svitjod

  G18:Ottar ’Vendelkråka’ EgilssonSmåkung i Uppsala

  G19:Adils ’den mäktige’ Ottarsson Småkung i Uppsala

  G20:Östen AdilssonSmåkung i Uppsala

  G21:Ingvar ÖstenssonSmåkung i Sveland

  G22:Anund ’Bröt Anund’ Ingvarsson Småkung i Svealand

  G23:Ingjald ’Illråde’Anundsson Småkung i Svealand 640-655

  G24:Olof ’Trätälja’ IngjaldssonSmåkung i Värmland

  G25:Halvdan ’Vitben’ OlofssonKonung i Norge

  G26:Eysten ’Fart’ Halvdansson Konung i Romerike och Vestfold

  G27:Halvdan ’den milde och matsnåle’ EystenssonSmåkonung i Vestfold, Norge 750-802

  G28:Gödröd ’Veidekonge’ Halvdansson Kung i Vestfold, Norge 780-826

  G29:Halvdan ’ den Svarte’ GudrödssonKonung i Norge

  G30:Harald I ’Hårfager’ HalvdanssonKonung i Norge ca:900-940

  G31:Erik I ’Blodyxa’ HaraldssonKung i Norge 940-945 och Northumbria.

  G32:Ragnfred av Norge Medkung i Norge

  G33:NN RangfredsdotterDrottning på Isle of Man, England

  G34:Gudröd I ’Crovan’ Haraldsson Kung på Isle of Man och Hebriderna 1079-1095

  G35:Olof I ”the Duarf” (Dwarf?) GudrödssonKung på Isle of Man, England 1103-1153

  G36:Gudröd II den svarte Olofsson Kung på Isle of Man, England 1153-1158 och 1164-1187

  G37:Ragnvald III GudrödssonKung Isle of Man och Hebriderna 1187-1226

  G38:Gudröd ’Don’ Ragnvaldsson Kung på Isle of Man

  G39:Harald GudrödssonKung på Isle of Man, England 1249-1250

  G40:Torleif HaraldssonKonungason på Isle of Man

  G41:Hallsten Torliefssonf. 1272 Isle of Man, Riksråd, Syssloman, Riddare i Norge, d. 1345 Egge,Trondheim

  G42:Nils Hallstenssonf. ca. 1300 i Norge, Jordägare och Riddare på Mjälle Frösön, d 1355 Mjälle

  G43:Peder Nilsson Skankef. 1325 Frösön, Underfogde på Frösön, d. Hov Hackås

  G44:Karl ’Carolus Petri’ Pederssonf 1360 Hackås, Riddare och Jordägare i Hov, d.1430

  G45:Jens Karlsson Skankef. Hov Hackås, d. 1488 Billsta Hackås

  G46:Ingrid Jensdotter Skankef. Billsta Hackås, d. Bjärme Hackås

  G47:Olov Jensen Blixf. Bjärme Hackås, Kyrkoherde Rödön d. Rödön

  G48:Mogens Olofsson Blixf. 1490 Rödön, Kyrkoherde Rödön d. 1560 Rödön

  G49:Erich Mogenssen Blixf. 1540 Rödön, Kyrkoherde Oviken, d. 1611 Oviken

  G50:Erik Eriksson Blixf. 1575 Oviken, Kyrkoherde i Hammerdal, d.1637 Hammerdal

  G51:Hans Eriksson Blixf. 1613 Hammerdal, Bonde Grenås 3:1, d. 1689 Grenås Hammerdal

  G52:Erik Hansson Blixf. 1646 Grenås Hammerdal, d. 1733 Grenås Hammerdal

  G53:Anders Eriksson Blixf. 1688 Gåxsjön Hammerdal, d. 1751 Öhn Ström

  G54:Gölen Andersdotter Blixf. 1716 Öhn Ström, gift med Lars Zakrisson Holmen Havsnäs, d. Holmen Havsnäs Ström 1788 (Ha423 i BK utr.)

  G55:Marta Larsdotter f nov 3 1745Lillholmen, Havsnäs, Ströms, gift med Daniel Carlsson Klingström, f dec 25 1729, Grelsgård, Strömsund

  G56:Pähr Danielssonf. mar 3 1780,Grelsgård d. jul 1 1840, Vågdalen, gift med Märit Mattsdotter,f jul 11 1787, Hössjöberg dmaj 12 1862

  G56:Märta Persdotterf.nov 10 1811,d. maj 2 1890. Gift med Carl Olofsson Ferm f feb 18 1816,Trångåsen Ström, d jun 7 1893, Vågdalen

  G57:Per CarlssonJf.,apr 26 1851, Vågdalen, Ström ,d.okt 29 1943, Vågdalen, Ström, gift med Matilda Larsdotter, f 1857, Värmskog, Värmlands län.

  G58:Olof Verner Persson f.,jun 21 1900 Vågdalen, d.aug 18 1988 Hammarstrand. Gift med Anna Margareta Norman

  G59: RunaElofssonf.1925, Vågdalen Ström gift med helge Elodsson f 1921 3 mars Vågdalen Strömsund,G

  60: Gösta Elofsson f 1947 24 april

  Det var min saga – berättelse. Men här finns möjlighet för vem som helst få länkar publicerade till sina egna släktutredningar och dokument mm. Kontakta mig om ni vill länka till era egna släktutredningar.

 • Anita Axelsson


  oktober 27, 2016

  Det lär vara 1 på 1000 som bär på gener från Djingis Khan och hans mongoler som bevisligen nådde nästan ända fram till västerhavet

 • Stefan Johansson


  november 15, 2016

  Om man nu leker med tanken att alla uppgifter jag hittat på nätet och via andra släktforskares hjälp har jag kommit fram 81 generationer. Via kungar o adelsmän i halva Europa ner till Lucius Julus Julius som är några generationer före kristi födelse. Tror det kan vara svårt att belägga men en kul tanke är det.