DNA-grunder kapitel 9: Förklaring av etniska regioner

DNA-grunder kapitel 9: Förklaring av etniska regioner

Förklaring av etniska regioner

Din etnicitetsuppskattning på MyHeritage är en uppdelning av etniska regioner som finns i det DNA du har ärvt från förfäder på båda sidor av din familj.

MyHeritage analyserar dina anors rötter på djupet för att kunna ge en mångfaldig, procentuellt baserad etnisk uppdelning från 42 olika etniciteter runt om i världen, inklusive japanska, irländska, italienska och fem judiska etniska grupper – ashkenazi, sefardisk, mizrahi, etiopisk och jemenitisk.

Etniska grupper kommer historiskt från samma geografiska regioner och dras från en lokal genpool. I tidigare generationer rörde människor sig inte på sig så mycket som vi gör idag. De flög inte genom kontinenter och seglade inte ofta över hav. De flesta fick barn och dog i samma region där de föddes. Deras barn startade i sin tur sina egna familjer i samma område, med andra människor från samma lokalbefolkning. Detta fortsatte i generationer, och en korrelation uppstod mellan specifika DNA-sekvenser och geografiska platser. Detta gällde särskilt för geografiskt isolerade platser såsom ön Irland.

etniska regioner

Varför definieras vissa etniciteter geografiskt och andra inte?

Ibland var detta endogama DNA-arv inte nödvändigtvis geografiskt – det kan ha varit kulturellt. Till exempel gifte sig de flesta judar (ashkenazi, sefardisk eller mizrahi) eller mennonitiska kristna och fick barn inom sina egna grupper i generation efter generation, vilket skapade en korrelation mellan vissa DNA-sekvenser och särskilda kulturella identiteter.

Modellerna kommer från en sammanställning av källor inklusive MyHeritages grundbefolkningsprojekt, ett av de största i sitt slag som någonsin genomförts. Grundpopulationer är grupper av människor som har bott på samma plats i många generationer. Vi skickade DNA-kit till personer utvalda på grund av deras bakgrund som genetiskt representativa för sina geografiska regioner.

Varför kategoriseras etniciteter efter region och inte efter land?

Landsgränser förändras med tiden: Etnicitetsuppdelningar går efter region mer än efter land eftersom landsgränser är en politisk konstruktion som förändras över tid, särskilt i regioner som har upplevt många krig. Det blir mer exakt att spåra ett genetiskt mönster till en geografisk region där människor troligtvis har gift sig i många generationer utan att vara orolig om detta område kallades Rumänien ett år, Ungern året efter och Ukraina tre år efter det.

Genetiska likheter existerar över landgränserna: En annan anledning till att det är mer exakt att använda regioner, snarare än länder, är att även före flygresor existerade, fanns viss rörlighet och genetisk likhet spriddes utöver ett lands gränser. Detta är också anledningen till att vissa etniska regioner har överlappande gränser – när regionerna sprids är gränserna inte rena avgränsningar, utan snarare uppskattningar om var den genetiska likheten slutar.

Köp ett MyHeritage DNA-kit idag och få din uppskattade etniska uppdelning!