En presentation av MyHeritage-undersökningar

En presentation av MyHeritage-undersökningar

På MyHeritage utvecklar vi ständigt nya sätt för våra användare att utforska sitt ursprung och att lära sig mer om vem de är. Vårt vetenskapsteam, lett av den världsberömda genetikpionjären Dr. Yaniv Erlich,  lanserade nyligen tillsammans med MyHeritage, ett forskningsprojekt i undersökningar, för att hjälpa oss att undersöka hur genetiken påverkar olika aspekter av våra liv.

Dessa undersökningar analyserar relationerna mellan genetik och beteende, personliga egenskaper och kultur. Undersökningarna hjälper oss att se vad som gör människor likartade och vad som gör dem olika, baserat på deras gener. Med dina svar hjälper du till att bidra med värdefull data, som kan leda till betydande vetenskapliga upptäckter.

Undersökningarna är lätta att utföra och det kan också vara roligt att svara på frågorna.

 

Vi inbjuder alla MyHeritage-användare som har tagit ett MyHeritage-DNA-test eller som har laddat upp DNA-data på MyHeritage, att delta i detta projekt. Om du redan har börjat svara, får du gärna gå tillbaka och slutföra fler undersökningar.

Stort tack till er som har gjort undersökningarna – vi har fått över 2 miljoner besvarade frågor hittills!

Vi försäkrar dig om att alla dina uppgifter och resultat kommer att förbli privata. Vid analys av resultat tar vi bort personlig information (till exempel ditt namn och e-post) för att skydda din integritet och vi delar aldrig dina personuppgifter med någon annan.

Vi sammanställer dina svar med tusentals MyHeritage-användare. När du har slutfört en undersökning ser du en sammanfattning av resultaten och dina svar, i jämförelse med andra användare.

Hur man gör undersökningarna:

Om du är MyHeritage-DNA-användare, börja ta våra undersökningar här, eller, efter att ha loggat in, sätt muspekaren över DNA-fliken och välj Enkäter:

Undersökningarna omfattar följande ämnen: demografi, fysiska egenskaper, fritidssysselsättningar, yrken, personlig hälsa och familjens hälsa, kost, lycka, politiska åsikter, händighet och sömn. Detta är bara den första gruppen – vi fortsätter att ge ut mer!

På hemsidan för undersökningarna kommer du att få en rad olika undersökningar att välja mellan. Se nedan:

När du väl valt en undersökning, kan du börja svara på frågor. Det finns en beskrivning överst och den kommer att ange hur lång tid det ska ta att slutföra undersökningen. Om du inte vill svara på en fråga, kan du helt enkelt hoppa över den och gå till nästa. Undersökningarna är intuitiva – varje gång du svarar på en fråga kommer nästa fråga att visas.

Här är ett exempel på Traits Survey, som undersöker hur genetiska och icke-genetiska faktorer bidrar till hur vi ser ut. Genom att fylla i vilka speciella fysiska egenskaper du har, kan vi lära oss mer om föreningen av genetiska markörer med fysiska egenskaper.

När du har slutfört en undersökning får du en sammanfattning av resultaten och ser hur dina svar jämförs med andra MyHeritage-användare. Här är ett exempel på en sammanfattning för Hobbies Survey:

Undersökningarna finns för närvarande på följande språk: engelska, tyska, norska, holländska, svenska, spanska, finska, danska, ryska och portugisiska (brasiliansk). Fler språk läggs till snart.

Ursprungliga upptäckter:

Vårt vetenskapsteam har redan gjort flera intressanta observationer med hjälp av enkäterna. Till exempel så fann vi en korrelation mellan människors kroppsmassindex (BMI) och deras historia av hjärtattacker. Se diagrammet nedan:

MyHeritage undersökningsdata

MyHeritage undersökningsdata

I detta diagram ligger BMI på x-axeln. BMI beräknas som förhållandet mellan din vikt och din höjd i kvadrat, eller BMI = vikt (i kilo) / höjd2 (i kvadratmeter). I medicinsk litteratur är BMI ett mått på kroppsfett och indikerar om din vikt är hälsosam. Ett hälsosamt BMI anses vara mellan 18,5 och 25. Om ditt BMI faller mellan 25 och 30 betyder det vanligtvis att du är överviktig. Ett BMI på 30 eller mer indikerar fetma.

På y-axeln visar vi frekvensen av hjärtattacker per provuppsättning. Linjerna är låga för de lägsta och högsta BMI, eftersom färre undersökare rapporterade att de hade BMI.

Om du tittar på det vertikala avståndet mellan linjerna ”hjärtinfarkt” och ”ingen hjärtinfarkt” kan du se skillnaderna i risken för hjärtinfarkt. När den röda linjen är högre än den blå linjen, finns det extra risk för hjärtinfarkt. I diagrammet kan du se att de som tagit MyHeritage-undersökningar och har ett BMI större än 28, har en ökad risk för hjärtinfarkt. Å andra sidan, när den blå linjen är högre än den röda linjen, finns det en statistiskt lägre risk för hjärtinfarkt.

Detta ses på vänster sida av diagrammet: Människor med ett BMI lägre än 28 har en minskad risk för hjärtinfarkt. Detta stämmer överens med gemensam vetenskaplig kunskap om effekten av att vara överviktig i förhållande till hjärtattacker.

Liknande resultat visar också ett samband mellan hjärtattacker och rökning. Se diagrammet nedan:

MyHeritage undersökningsdata

MyHeritage undersökningsdata

X-axeln i det här diagrammet indikerar huruvida en användare är en rökare eller inte, enligt undersökningarna. Y-axeln mäter frekvensen av hjärtattacker. 2,6% av våra användare som inte röker har haft hjärtattacker och 5,1% av våra användare som röker har haft hjärtattacker. Enligt våra undersökningsdata har personer med rökningshistoria en högre risk för hjärtinfarkt, vilket stöds av väletablerade vetenskapliga data.

Det här är bara några exempel på de data vi analyserar. Genom att svara på fler undersökningar kan du hjälpa vårt team att göra nästa vetenskapliga genombrott.

Håll dig uppdaterad

Det här är våra första undersökningar – vi fortsätter att lägga till mer och mer, för att lära oss om andra ämnen som är relaterade till genetik. Tack för att du har hjälpt oss i vår vetenskapliga forskning och har gjort det möjligt att göra upptäckter som kan hjälpa dig och din familj att lära dig mer om vad som gör dig unik.

Undersökningarna har som huvudsyfte att undersöka hur genetiken påverkar olika aspekter av våra liv – just nu är de endast öppna för MyHeritage DNA-användare.

Är du redo att börja? Svara på några enkäter nu.

Tack!

MyHeritage Team