Hur DNA-testning kan hjälpa dig att hitta nya släktingar

Hur DNA-testning kan hjälpa dig att hitta nya släktingar

När du tar ett MyHeritage-DNA-test eller laddar upp ditt DNA till MyHeritage får du både en etnicitetsuppskattning och en lista över DNA-matchningar. Det här är människor som troligen är släktingar (nära eller avlägsna) eftersom det finns betydande likheter mellan deras DNA och ditt. För varje DNA-matchning kan du se det uppskattade förhållandet mellan dig och den andra personen, baserat på procentandelen DNA som du delar med den personen.

En DNA-matching (Klicka för zoom)

Om din matchning har ett släktträd kommer du också att kunna se det och få mer inblick i hur ni är relaterade. Vi rekommenderar att du kontaktar dina bästa DNA-matchningar för att utbyta information om hur ni kan vara relaterade.

Två anonyma DNA-prover med 50% av sina sekvenser gemensamt kan antingen vara syskon eller ett barn och förälder. Det första ditt DNA kan berätta för dig om dina kända släktingar är om ni verkligen är släkt på det sätt du tror! På liknande sätt kan man jämföra DNA med tidigare okända släktingar och upptäcka att ni delar betydande gemensamma segment för att avgöra att ni är släkt. Genom att använda olika släktforskningsverktyg kan du spåra hur exakt du är relaterad till dina DNA-matchningar.

Vanligtvis finns det mer än en typ av relation som kan förklaras med mängden DNA som två personer har gemensamt. Till exempel kan någon som delar 25% av ditt DNA vara en morförälder, en moster eller farbror, en systerdotter eller brorson eller ett halvsyskon. Genom att kombinera DNA-information med annan information kan du begränsa möjligheterna och upptäcka det mest troliga förhållandet. Börja med att titta på individernas åldrar. Om det är minst 30 års åldersskillnad är det mer troligt att det är en farbror/faster/morbror/moster eller syskonsbarn, än ett halvsyskon. Om det är en 60-årig åldersskillnad är mor- eller farföräldrar – barnbarn mer troligt. Du kan också titta på släktträd där varje person visas, för fler ledtrådar.

Hur kan DNA-testning uppdaga allt detta?

Mänskligt DNA är en lång sekvens av cirka 3 miljarder baspar. Emellertid är 99,9% av sekvensen identisk för alla människor. DNA-test som MyHeritage DNA-tester, analyserar cirka 700 000 variabla platser i DNA-sekvensen som kallas SNP. Genom att jämföra detta prov av en persons DNA-sekvens med referenssekvenser som har lästs i sin helhet kan man utgå från nästan 33 miljoner baspar (eller på vetenskapligt språk, tillräknat). Denna sekvens kan nu jämföras med alla andras sekvenser i DNA-databasen för att hitta personer som har betydande delar gemensamt. Dessa människor är dina DNA-matchningar. Det är inte omöjligt att detta delade DNA är en slump, men det är mycket mer troligt att två individer som delar en betydande mängd DNA har ärvt det från en gemensam förfader.

Identiska genom härkomst-segment (IBD) är delar av DNA-sekvensen som är identiska hos två eller flera personer, vilket indikerar att segmentet ärvdes från en gemensam förfader och de två individerna är på något sätt relaterade genom denna förfader. Ju större segment, desto nyare är den gemensamma förfadern – och desto mer troligt är det att DNA faktiskt ärvdes från en gemensam förfader och inte delas av slump. Ju större den totala mängden DNA, desto närmare är de två personerna förknippade.

Ett uppskattat förhållande-diagram visar din relation med var och en av dina DNA-matchningar (Klicka för zoom)

Medan nära anhöriga delar mer DNA, delar mer avlägsna släktingar mindre DNA. Två avlägsna kusiner som aldrig träffats men har en gemensam förfader kommer troligen att ha en liten bit DNA som ärvts från denna förfader. Detta är grunden för att använda DNA-test och upptäcka släktingar som du innan inte kände till.

Exakt hur liten en kort sekvens av vanligt DNA är, beror på hur många generationer tillbaka den gemensamma förfadern är – och, naturligtvis, av en slump, eftersom två personer kan ha en gemensam förfader från vilken de inte har ärvt något DNA. Det kan hända eftersom mindre och mindre av denna förfaderns DNA ärvs av varje efterföljande generation. Till exempel, eftersom du ärvde hälften av din mors DNA, kanske du inte har ärvt den lilla mängden som hon ärvt från en av hennes avlägsna förfäder. Det betyder inte att du och en avlägsen kusin på din mors sida inte delar den gemensamma förfadern – det gör ni! Men ni kommer inte nödvändigtvis att vara DNA-matchningar.