MyHeritage publicerar en enorm samling med 463 miljoner historiska poster från Frankrike

MyHeritage publicerar en enorm samling med 463 miljoner historiska poster från Frankrike

Vi är glada över att kunna offentliggöra 463 miljoner historiska poster från Frankrike i fem samlingar: födelse, äktenskap, död och två folkräkningar. Samlingarna ger den mest omfattande täckning som finns tillgänglig för viktiga register från Frankrike under 1700-, 1800- och början av 1900-talet. Hittills har de varit tillgängliga uteslutande genom Filae, ett ledande franskt släktforskningsföretag som nyligen förvärvats av MyHeritage. Samlingarna täcker nästan alla avdelningar i Frankrike och innehåller ett högkvalitativt index över de transkriberade posterna och digitala bilder av originaldokumenten. Miljontals av dessa poster är exklusiva för MyHeritage och Filae och kan inte hittas på andra kommersiella webbplatser. I slutet av året kommer MyHeritage att publicera hundratals miljoner ytterligare poster från Filae, vilket ytterligare stärker positionen som en ovärderlig resurs för alla som forskar om sitt franska arv. Dessa nya samlingar stärker MyHeritages historiska dokumentutbud avsevärt i Frankrike, med totalt 509 miljoner franska rekord, och summerar det totala antalet historiska register på MyHeritage till 15,6 miljarder.

Här finns mer information om var och en av samlingarna.

SamlingBeskrivning Antal poster Exklusivt för MyHeritageLänk för sökning

Frankrike, kyrkodop och civila födelser
Ett index över kyrkdop och födelser i Frankrike från 1650 till 1900, med bilder154,466,538 poster
Ej exklusivtSök i samlingen nu

Frankrike, kyrkoäktenskap och civila äktenskap
Ett index över kyrko- och civila äktenskap i Frankrike från 1650 till 1916, med bilder125,341,103 poster
Ej exklusivtSök i samlingen nu

Frankrike, kyrkobegravningar och civila dödsfall

Ett index över kyrkliga begravningar och civila dödsfall från 1650 till 1945, med bilder149,151,219 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Frankrikes folkräkning 1872
Ett index över Frankrikes folkräkning 1872, med bilder

16,454,086 poster

Ej exklusivtSök i samlingen nu

Frankrikes folkräkning 1906
Ett index över Frankrikes folkräkning 1906, med bilder17,629,052 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Franrike, folkräkning för Hérault, 1836–1921

En sammansättning av folkräkningsregister från departementet Hérault i regionen Occitanie i södra Frankrike från 1836 till 19211,756,882 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Franrike, folkräkning för Côtes-d’Armor, 1872–1906

En sammansättning av folkräkningsregister från departementet Côtes-d’Armor från 1872 till 1906984,723 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Franrike, dagliga begravningsregister över parisiska kyrkogårdar, 1804–1968

Ett index över individer begravda i Paris från 1804 och 19686,755,342 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Franrike, namnindex över dödsannonser och begravningsmeddelanden, 1910–2017

Ett index över dödsannonser och begravningsmeddelanden som publicerades i Frankrike mellan 1910 och 20175,618,437 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Franrike, index över officiella meddelanden från Bulletin des Lois, 1806-1918

Ett index över offentliga meddelanden som publicerades i Bulletin des Lois främst från 1806 till 19182,258,936 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Franrike, naturaliseringar, 1900–1963

Ett index över franska naturaliseringsregister från 1900 till 19631,383,200 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Franrike, militära värvningar och värnpliktiga i Nord, 1865–1932

Ett index över värvning och värnplikt för soldater i franska departementet Nord från 1865 till 19321,046,856 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Frankrike, andra världskrigets krigsfångar, 1940–1941

Ett index över franska krigsfångar fångade av tyska styrkor under andra världskriget957,751 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

Frankrike, militära värnpliktiga i Seine, 1887-1921

Ett index över soldater värnpliktiga i det tidigare franska departementet Seine801,359 posterEj exklusivtSök i samlingen nu

De franska samlingarna för födelse, äktenskap och död

MyHeritages dop-, födelse-, äktenskaps- och döds-/begravningsrekord sträcker sig över århundraden av fransk historia och innehåller miljontals vitala register som är exklusiva och inte kan hittas på andra kommersiella släktforskningssidor. Dessa samlingar fungerar som den främsta källan för franska vitala register, som täcker alla utom en avdelning runt om i landet och som täcker större delen av den franska befolkningen sedan 1700-talet.

Var och en av samlingarna innehåller både församlingsböcker och civila register. Redan på 1500-talet samlade församlingspräster dop, vigsel och begravningsregister i församlingsböcker. Mitt under den franska revolutionen, 1792, förklarade den lagstiftande församlingen att viktiga händelser skulle registreras av civila tjänstemän. Borgmästare fick sedan i uppgift att samla in födelse-, äktenskaps- och dödsregister. Alla tre samlingar täcker både före och efter-revolutionära Frankrike.

I infografiken nedan kan du se mer information om församlingens geografiska täckning och de civila journalerna i MyHeritage-samlingarna. I mörkrosa är de avdelningar som omfattas av var och en av tidsperioderna och posttyperna.

I den första infografiken kan du hitta avdelningen för civil födelse, äktenskap och dödsregister som samlades in efter 1792. Samlingarna täcker 95 av de 96 storstadsavdelningarna och 4 av de 5 utomeuropeiska avdelningarna.

The departments in dark pink show the geographic coverage of civil birth, marriage, and death records in the MyHeritage French collections

Avdelningarna i mörkrosa visar den geografiska täckningen av civil födelse-, äktenskaps- och dödsregister i MyHeritages franska samlingar

I infografiken nedan kan du hitta avdelningen för församlingsdop, vigsel och begravningsregister som samlades in före 1792.

The departments in dark pink show the geographic coverage of parish baptism, marriage, and death records in the MyHeritage French collections

Avdelningarna i mörkrosa visar den geografiska täckningen av församlingsdop, äktenskap och dödsregister i MyHeritages franska samlingar

Frankrike, dop och civila födelser

De 156 miljoner posterna i samlingen innehåller dop och kyrkliga födelser registrerade i Frankrike och inkluderar bilder. Många av dessa födelseböcker är exklusiva för MyHeritage och Filae. De indexerade posterna inkluderar barnets namn, födelsedatum och födelseplats och bilderna som är associerade med posterna ger ytterligare information om barnets föräldrar.

Samlingen börjar från den period då präster började utföra och dokumentera dop av nyfödda spädbarn, från 1539, och fortsätter sedan med födelser registrerade av folkbokföringstjänstemän från 1792 till 1900.

Registreringen av dop började officiellt 1539 under en edikt av François I. Efter rekommendationer från Trento-rådet, som avslutades 1563, och ett påbud utfärdad av påven Pius IV den 26 januari 1564, fick församlingens präster i uppdrag att föra skriftliga register av dop, med namnet på barnet och föräldrarna (ofta registrerades bara moderns förnamn) och datum för dopet. Påbudet 1564 och en annan förordning 1579 blev de främsta drivreformerna inom prästerskapet för att anta dessa protokollföringsmetoder. År 1667 krävdes ytterligare en reform enligt ”Code Louis” att moderns fullständiga namn skulle registreras och att posten skulle undertecknas av fadern och av faddrarna. Från och med 1736 skulle barnets faktiska födelsedatum också inkluderas.

Civilregistreringar av födslar infördes först i september 1792 och visar ytterligare information som plats, datum och tid för registrering samt barnets fullständiga namn, föräldrarnas namn (moderns flicknamn), ålder, yrken och hemvist . Att dokumentera och upprätthålla civila livsviktiga register blev ansvaret för den lokala borgmästaren, som också fungerade som justitiesekreterare (Officer de l’Etat Civil) – även om denna funktion ofta delegerades till en annan officer i rådhuset. Registraren skulle underrättas om födelser inom 3 dagar.

Sök i Frankrike, dop och civila födelser

Frankrike, kyrkoäktenskap och civila äktenskap

Denna samling på 126 miljoner poster består av kyrkoäktenskap, civila äktenskap och utvalda äktenskapsförbud (meddelanden om avsikt att gifta sig) registrerade i Frankrike och innehåller bilder. Många av posterna är exklusiva för MyHeritage och Filae. De indexerade posterna inkluderar brudens och brudgummens namn, deras äktenskapsdatum och vigselplatsen. Ytterligare detaljer kan ofta hittas på varje dokuments associerade bild, inklusive information om parets födelsedatum och platser, deras föräldrars namn och, om relevant, information relaterad till en eller flera av föräldrarnas död. Även namn och detaljer om vittnen ingår, ofta med registrerade relationer till brudparet.

Under den franska revolutionen, och från och med 1792, var religiösa äktenskap inte längre juridiskt giltiga och par som ville gifta sig var tvungna att göra det civilt. En lag som antogs 1798 krävde att medborgarna gifte sig vid kantonsätet istället för den lokala kommunen. Denna lag avskaffades 1800, då par igen fick gifta sig i sin lokala kommun. Med undantag för denna korta tidsperiod (1789–1800) var det vanligt att minst en medlem i det blivande äktenskapet var bosatt i den kommun där det civila äktenskapet inträffade. Registrar (Officer de l’Etat Civil) registrerade de äktenskap de utförde, vanligtvis i ett föreskrivet styckeformat, bundna i en bok och förvarade på registratorns kontor.

Sök i Frankrike, kyrko- och civila äktenskap

Frankrike, kyrkobegravningar och civila dödsfall

Denna samling på 149 miljoner poster består av begravningar i kyrkan och civila dödsfall som registrerats i Frankrike och innehåller bilder. Många av posterna är exklusiva för MyHeritage och Filae. De indexerade posterna innehåller namnet på den avlidne, deras dödsdatum och dödsort. Ytterligare detaljer kan ofta hittas på varje registers associerade bild, inklusive information om den avlidnes födelsedatum och plats, civilstånd (änka, skilsmässa), bostadsadress, föräldrarnas namn eller deras makas / makas namn och ibland död makar). Dödsfall registrerades vanligtvis inom ett eller två dagar efter dödsfallet i samma kommun där personen dog.

Normalt har dessa journaler två vittnen eller informanter, och ofta är en av dem en nära släkting till den avlidne. En soldat som dog långt hemifrån kan också hittas i dessa journaler i staden där soldaten föddes, men sådana här poster skrevs ofta inte förrän ett eller två år efter soldatens död. Om ett barn var dödfött, kommer barnets information att finnas i dödböckerna i kommunen där dödsfödelsen inträffade.

Sök i Frankrike, kyrkobegravningar och civila dödsfall

Frankrikes folkräkning 1872

1872 års folkräkningssamling består av 16 miljoner poster från 67 avdelningar i Metropolitan France och innehåller bilder. Samlingen innehåller de angivna namnen, efternamnen, åldrarna, födelseorten och bostadsinformationen. Ytterligare detaljer som finns på varje dokuments associerade bild inkluderar yrke, familjeförhållande och nationalitet.

MyHeritage har förbättrat dessa samlingar ytterligare genom att dra slutsatser om relationer inom hushållet, ge djupare inblick i familjekopplingar och öka chanserna att få matchningar till dessa poster.

1872 års folkräkning genomfördes mellan 15 april 1872 och 15 maj 1872. Folkräkningsregister ger en utmärkt resurs för att hitta förfädernas familjemedlemmar som bor tillsammans och identifierar deras relationer, åldrar, beräknade födelseår och födelseorter.

Från 1836 till 1936 genomfördes en nationell folkräkning vart femte år i Frankrike – utom åren 1871 och 1916. Folkräkningen 1871 försenades ett år till 1872 på grund av kollapsen av det andra franska imperiet under det fransk-preussiska kriget (även kallat kriget 1870 i Frankrike).

Sök i Frankrikes folkräking 1872

Frankrikes folkräkning 1906

Denna folkräkningssamling från 1906 består av 17,6 miljoner poster och innehåller bilder. De indexerade folkräkningsregistren är från 63 avdelningar i Frankrike och inkluderar förnamn, efternamn, födelseår, födelseorter och bostadsinformation. Precis som folkräkningen 1872 har MyHeritage förbättrat denna folkräkningssamling genom att dra slutsatser mellan medlemmar i hushållet, när det var möjligt. Ytterligare detaljer som finns på varje dokuments associerade bild inkluderar yrke, familjeförhållande och nationalitet. Paris ingår inte i samlingarna 1872 och 1906, eftersom folkräkningen i Paris bara började 1926.

Den officiella uppräkningsdagen för denna folkräkning var den 4 mars 1906.

Sök i Frankrikes folkräkning 1906

Exempel på dokument

En förteckning över den berömda franska journalisten Émile Zola finns i samlingen kyrkodop och civila födelser. År 1898 skrev Zola modigt ett öppet brev till Frankrikes president i en tidningsartikel med titeln J’accuse! protesterar mot den olagliga rättegången mot judiska arméofficeren Alfred Dreyfus. Zola hävdade att domstolens religiösa fördomar fick dem att döma Dreyfus för förräderi och dömde honom till livstids fängelse, trots en uppenbar brist på bevis. MyHeritage-posten delar hans födelsedatum, 2 april 1840; hans födelseort, Paris 3e (Ancien), Paris, Île-de-France, Frankrike; och källan, Etat -civil – Archives de Paris. Posten innehåller också en bild av den ursprungliga posten.

Birth record of Émile Zola [Credit: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births]

Födelseregister för Émile Zola [Kredit: MyHeritage Frankrike, kyrkdop och civila födelser]

Kyrkans dop- och civila födelsesamling innehåller också ett register över Sidonie Gabrielle Collette, den mångfärgade franska författaren, skådespelerskan, journalisten och mimikern, helt enkelt känd som Collette. Dokumenten visar hennes födelsedatum, den 29 januari 1873; hennes födelseort, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, Frankrike; och källan till informationen, Archives de l’Yonne. Bredvid dokumentet finns en bild av den ursprungliga posten.

Birth record of Colette [Credit: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births]

Födelseregister för Colette [Kredit: MyHeritage Frankrike, kyrkdop och civila födelser]

Kyrkäktenskap och civila äktenskaps-samlingen innehåller registret för den älskade romanförfattaren Jules Verne, känd för sina världsberömda titlar, Jorden runt på åttio dagar och tjugotusen ligor under havet. Dokumentet beskriver hans äktenskap med Honorine Morel. Äktenskapet ägde rum den 10 januari 1857 i Paris. Med posten finns en bild av den ursprungliga posten.

Marriage record of Jules Verne and Honorine Morel [Credit: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages]

Äktenskapsregister för Jules Verne och Honorine Morel [Kredit: MyHeritage Frankrike, kyrkoäktenskap och civila äkternskap]

Kyrkans vigsel- och civila äktenskapssamling innehåller också äktenskapsbannet för Jean Jaurès, en historiker och en av ledarna för den franska socialistiska rörelsen i början av 1900-talet. Protokollet säger att Jean Jaurès tillkännagav sitt äktenskap med Antoinette Marie Louise Bois, den 20 juni 1886 i Albi, Tarn, Occitanie, Frankrike. Förutom den indexerade informationen innehåller posten en skannad bild av det ursprungliga vigselbandet.

Marriage record of Jean Jaurès and Antoinette Marie Louise Bois [Credit: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages]

Äktenskapsregister för Jean Jaurès och Antoinette Marie Louise Bois [Kredit: MyHeritage Frankrike, kyrkoäktenskap och civila äktenskap]

Kyrkans begravningar och civila dödsfallssamling innehåller registret för den inflytelserika franska författaren Marcel Proust, mest känd för sin roman, In Search of Lost Time. Posten på MyHeritage delar information om Prousts dödsdatum och plats; 18 november 1922, Paris och källan till informationen, Etat -civil – Archives de Paris. Posten innehåller också en bild av den ursprungliga posten.

Death record of Marcel Proust [MyHeritage France, Church Burials and Civil Deaths]

Dödsregister för Marcel Proust [MyHeritage Frankrike, kyrkobegravningar och civila dödsfall]

En förteckning över Claude Monet, en av de mest kända impressionistiska målarna, finns i folkräkningen 1872.A closeup of one of Monet’s water lily paintings in the Musee de l’Orangerie in Paris

En närbild av en av Monets näckrosmålningar i Musée de l’Orangerie i ParisDokumentet listar hans födelseår som 1841; födelseort som Seine, Île-de-France, Frankrike; hans ålder som 31; och hans bostad som Argenteuil, Val-d’Oise, Île-de-France, Frankrike. Den innehåller också en bild av den ursprungliga posten.

1872 census record of Claude Monet [Credit: MyHeritage 1872 France Census]

1872 folkräkning över Claude Monet [Kredit: MyHeritage, Frankrikes folkräkning 1872 ]

Ett annat anmärkningsvärt register i de franska samlingarna är folkräkningen över Jean Moulin, en av ledarna för det franska motståndet under andra världskriget. Dokumentet består av ett omfattande index samt en bild av folkräkningen. MyHeritage förbättrade denna folkräkningssamling genom att dra slutsatser mellan medlemmar i hushållet. Du kan klicka på varje namn för att växla mellan poster för olika hushållsmedlemmar.

Census record of Jean Moulin [Credit: MyHeritage 1906 France Census]

Census record of Jean Moulin [Kredit: MyHeritage, Frankrikes folkräkning 1906]

Sammanfattning

Tillägget av dessa franska historiska dokumentsamlingar gynnar miljontals släktforskare i Frankrike och MyHeritage-användare över hela världen som har franska rötter.

Det är gratis att söka i samlingarna på MyHeritage. Dessutom kommer posterna automatiskt att jämföras med 81 miljoner släktträd på MyHeritage med hjälp av Record Matching-teknik, och användare kommer automatiskt att meddelas om matchningar som kan hjälpa dem att öka sin kunskap om sin släkthistoria och göra nya upptäckter. För att se dessa poster eller spara poster i ditt släktträd behöver du ett Data- eller Komplett-abonnemang.

Njut av de nya samlingarna!