Nya historiska dokument har lagts till i Oktober 2018

Nya historiska dokument har lagts till i Oktober 2018

Vi är glada att meddela att vi nyligen har lagt till 20.784.584 miljoner historiska dokument till SuperSearch ™, vilket totalt ger 9,307,354,704 globala dokument. Samlingarna inkluderar England och Wales, Index för Testamenten och Bouppteckningar 1853-1943, kanadensiska folkräkningar 1921, danska folkräkningar 1787 och danmarks folkräkning 1801.

Här finns mer information om dessa senaste tillägg:

Samling

Beskrivning

Antal dokument

Exklusivt för MyHeritage

Länk till sökning

England och Wales, Index för testamenten, 1853-1943
Index för testamenten, beviljande av bouppteckning och administrativa brev för åren 1853-1943


10,315,696 dokument

Delvis Exklusivt

"Sök i samlingen nu
"
Kanadensiska folkräkningar 1921
Folkräkningen 1921 registrerade namn, förhållande till hushållets överhuvud, civilstånd, ålder vid sista födelsedag, födelseplats, nationalitet, invandringsår, naturaliseringsår och religion.

8,683,491 dokument

Ej Exklusivt

"Sök i samlingen nu
"
Folkräkning i Danmark 1787
Danmarks 1787 folkräkning omfattar Konungariket Danmark och omfattar inte Hertugerna i Schleswig och Holstein.

841,681 dokument

Exklusivt

Sök i samlingen nu
Sök i samlingen nuFolkräkning i Danmark 1801
Som ovan 1801 Folkräkning i Danmark


943,680 dokument

Exklusivt

Sök i samlingen nu

England och Wales, Index för Testamenten och Bouppteckningar, 1853-1943

Detta är en samling av testamenten, bouppteckningar och administrationsbrev för 1853-1943, inklusive 10.315.696 dokument. En liten del av denna samling innehåller dödsregister från andra länder, med tanke på det brittiska rikets expansion under början av 20-talet.

Uppgifter som registreras i ett bouppteckningsindex innehåller namnet på den avlidne, dödsdatum, bosättningsort, dödsort, boendets storlek, yrke samt namn och förhållanden hos eventuella mottagare. Dessa register kan fungera som en praktisk ersättare för viktiga dokument, såsom dödsintyg.

Samlingen spänner över en viktig utveckling i den engelska bouppteckningslagen. Före 1857 föll bouppteckning och förvaltningsbrev under jurisdiktion av de kyrkliga domstolarna i Englands kyrka.

Förstainstansrätten från 1857 skapade en ny civilrättslig domstol som centraliserade alla beviljade bouppteckningar och förvaltningsbrev, och effektivt överförde all jurisdiktion från de kyrkliga domstolarna till Hennes Majestäts Förstainstansrätt.

Denna samling är ett index av fyra primära dokumenttyper:

Beviljande av bouppteckningar: Juridiska handlingar som godkänner exekutören att administrera den avlidnes personliga egendom enligt villkoren.

Förvaltningsbrev: Juridisk myndighet för exekutören att administrera den avlidnes enskilda egendom när inget testamente gjordes före döden.

Skotsk bekräftelse: Den skotska motsvarigheten till ett beviljande av bouppteckning.

4. Konfirmation: Ett tilläggsdokument till en befintlig bekräftelse på ytterligare tillgångar som inte anges i den ursprungliga bekräftelsen.

Här är ett register för violinisten Wallace Henry Hartley, bandledaren ombord på RMS Titanic.

Historiska dokument: Wallace Henry Hartley, bandleader aboard the RMS Titanic

Wallace Henry Hartley, bandledare ombord på RMS Titanic

Han dog när fartyget sjönk den 15 april 1912. Detta förvaltningsbrev anger att hans gods lämnades kvar till hans bror Albion Hartley, en försäkringsagent.

Historiska dokument: Letter of Administration of Wallace Henry Hartly drawn from The England & Wales, Index of Wills and Probates, 1853-1943

Förvaltningsbrev för Wallace Henry Hartly (Klicka för att zooma)

Kanadensisk folkräkning 1921

Folkräkningen från Kanada 1921 uppräknade 8,683,491 personer. Den 1 juni 1921 registrerade denna folkräkning namn, förhållandet till hushållets överhuvud, civilstånd, ålder vid sista födelsedag, födelseplats, nationalitet, invandringsår, naturaliseringsår och religion. Hushållets överhuvud registrerades först, följt av de andra familjemedlemmarna, med ytterligare information relaterad till yrke, utbildning, läskunnighet och svagheter.

Folkräkningsformuläret innehöll kolumnrubriker på franska och engelska; svaren dokumenterades på det lokala talade språket. Blanketterna som användes för territorierna var en förenklad version av det vanliga schemat och uppräknare som tilldelades Yukon Territory och Northwest Territories fick börja före den 1 juni.

I denna samling finns Agnes McPhails register, den första kvinnana som blev invald i det kanadensiska parlamentet.

Historiska dokument: Agnes Mcphail, First woman elected to the Canadian Parliament

Agnes Mcphail, Första kvinnan att bli vald till det kanadensiska parlamentet

Hon tjänstgjorde i House of Commons från 1921-1940, och senare i den lagstiftande församlingen i Ontario (1943-1945 och 1948-1951). Macphail kommenterade en gång under sin tjänst: ”De flesta kvinnor tycker att politik inte är dam-aktigt. Jag är ingen kvinna, jag är en människa.” I detta dokument lär vi oss att Macphail, 30, är en lodger av skotsk härkomst från North York, Ontario. Bara ett år senare, 1921 skapade hon historia som den första kvinnan i parlamentet.

Historiska dokument: 1921 Census Record of Agnes McPhail

1921 Folkräkning av Agnes McPhail (klicka för att zooma)

Folkräkningsbilderna i denna samling är från biblioteket och arkivet i Kanada.

Danmarks folkräkning 1787

Det fanns 841,681 dokument i Danmarks 1787-folkräkning, som blev dokumenterat 1 juli 1787. Det täckte bara riket Danmark och omfattar inte släktmarkerna i Schleswig och Holstein. Uppgifter som registrerades inkluderar namn, uppehåll, ålder, civilstånd, ställning i familjen och yrke. För barn visar också folkräkningen om de är legitima, och i vilket äktenskap de föddes.

I denna samling är registret av Nicolai Abildgaard, en dansk neoklassisk målare känd som en av de ledande konstnärerna under guldåldern av dansk målning; han var också en kunglig historisk målare.

Historical Records: A painting of Nicolai Abildgaard from 1772, by the artist Jens Juel

En målning av Nicolai Abildgaard från 1772, av konstnären Jens Juel

Detta dokument indikerar att Nicolai var bosatt i Prinsens Palæ, Hofetaten, København, Danmark.

 Historical Records Census Record of Nicolai Abildgaard

1787 Danmarks folkräkning av Nicolai Abildgaard (Klicka för att zooma)

Denna samling ges i samarbete med Rigsarkivet.

Danmarks folkräkning 1801

Denna folkräkning, tagen den 1 februari 1801, innehåller register över 943,680 personer. Liksom folkräkningen från 1787 täckte 1801-folkräkningen bara Danmarks rike och inkluderade inte hertigdömarna i Schleswig och Holstein.

Här är en register över Andreas Hallander, dansk arkitekt och snickare.

Historical Records 1801 Denmark Census Record of Andreas Hallander

1801 Folkräkning i Damnark på Andreas Hallander (Klicka för att zooma)

Efter den stora branden 1795 hjälpte Hallander till att bygga om Köpenhamn med en unik stil av flerbostadshus som senare associerades med den danska guldålderns arkitektur.

Historical Records 1801 Denmark Census Record: Apartment building designed by Andreas Hallander designed post

Ett bostadshus designat av Andreas Hallander

Sammanfattning

Alla dessa nyligen uppdaterade samlingar är nu tillgängliga via MyHeritage SuperSearch™. Det är gratis att söka i dokumenten, men ett MyHeritage Data-abonnemang krävs för att kunna se dokumenten och spara dem i ditt släktträd. Vi hoppas att du har nytta av att söka i dokumenten. Berätta gärna vad du har upptäckt. Låt oss veta i kommentarerna nedan!