Svenska Flaggans Historia

Svenska Flaggans Historia

Idag är det 100 år sedan svenska flaggans dag först firades på Stockholms stadium och nästa 100 år sedan flaggans exakta utseende stiftades in i lagen genom den  ”Lag angående rikets flagga”,efter riksdagens hörande utfärdades den 22 Juni 1906.

Bara Danmarks flagga ”Dannebrogen” är äldre än den svenska flaggan, detta betyder att svanska flaggan är världens näst äldsta nationsflagga.

Men vad är historian bakom den gulblåa symbol som nu viftas med vid högtider och statliga firanden?

Historikerna är lite oense om hur och när den svenska flaggan kom till eftersom det inte finns så många skriftliga källor, men man tror att den kom till som en en motståndsflagga, en oppositionsflagga, gentemot den danska flaggan.Blått och gult (guld) har länge varit svenska färger. Det finns källor som föreslår att blåt symboliserar havet och himmelen och att guld är en antydan till rikedom och styrka samt vishet och trohet.Utseendet på flagan kan spåras till det Folkungaättens vapen som 1275 blev kungavapen för Magnus Ladulås ett blått fält med ett upprest lejon av guld och under 1364 antog konung Albrekt av Mecklenburg en blå sköld med tre kronor av guld som riksvapen. När dessa två vapen sammanfogades av konung Karl Knutsson Bonde (Karl VIII) år 1448 till stora Riksvapnet, åtskiljdes sköldens fyra blå fält av ett gyllene kors. Detta är med stor sannolikhet förebilden till den Svenska flaggan.

Gustav Vasa återupptog detta vapen vid sitt trontillträde. I hjärtskölden lät Gustav Vasa placera sin familjs vapensköld. Erik XIV förändrade vapnet något, men efter hans regeringstid återfick Riksvapnet sitt ursprungliga utseende. Riksvapnet ser i stort sätt samma ut nu för tiden.

Historikern Niclas Bjälkenborn förklarar den svenska flaggans utseende så här:

Den svenska flaggan med dess blå och gula färg hittar sitt ursprung i folkkungaättens blågula vapen och det gamla riksvapnet med blå botten och trekronor skapat av Albreckt av Mecklenburg. Karl Knutsson Bonde är den man som sedan sammanfogar dessa symboler till det stora riksvapnet, blå sköld och ett gyllene kors. Under 1500-talet kommer sedan dessa färger att fogas samman till en blågul korsflagga.

Svenska flaggan var till och börja med en kunglig symbål men så småning om började den brukas av armén och flottans fartyg. De använde dock den ”tretungade” flaggan.

Handelsfartygen fick istället använda rakskurna flaggor. Ännu idag kan man se att krigsflottan – liksom den kungliga familjen – har den tretungade flaggan medan den svenska handelsflottan har den rakskurna.

Det var inte vanligt att bruka flaggan privat och även på slutet av 1800-talet var de många svenskar som inte ens sett någon svensk flagga.
När unionen mellan Norge och Sverige upplöstes i 1905 blev det en statussymbol att äga en egen flaggstång med flagga eftersom man ville visa sitt stöd för Sverige. Året därpå (1906) kom den första ”flagglagen” som beskrev precis hur flaggan skulle se ut när det gällde hur blå och gul den skulle vara och hur korset skulle se ut.

Nu för tiden är det vanligt att privata personer har flaggstång och det fins lagar om när och hur man skall flagga.

Idag är det svenska flaggansdag och nationaldagen och vi på MyHeritage önskar er ett trevligt firande!

Flaggar ni?

Kommentarer

E-postadressen hålls privat och kommer inte att visas.

 • Helena

  juni 6, 2016

  Min farfar som föddes 1876 berättade att hans far hämtade hem en flagga från Sverige som det flaggades med i farfars barndom i Petalax 50 km söder om Vasa i Österbotten. Min farfarsfar, som mången annan härifrån trakten, gjorde affärsresor till Sverige, Sundsvall, och hämtade med sig flaggan därifrån. Detta var långt före Finlands självständighet och vi var då ett storfurstendöme under Ryssland. Finlandssvenskarna har numera en egen flagga i gult och rött, medan den finska flaggan är gångbar i hela Finland. Flaggan betyder väldigt mycket!

  • Sara

   juni 6, 2016

   Vad interessant! Tack för att du delade med dig!