Vi introducerar MyHeritage DNA-test för Hälsa

Vi introducerar MyHeritage DNA-test för Hälsa

Vi är glada att meddela lanseringen av MyHeritage DNA-test för Hälsa, som erbjuder nya dimensioner av genetisk inblick för att berika ditt liv, upplysa dig om din hälsa och hjälpa dig att göra välinformerade livsstilsval. Som en stor expansion av vår DNA-produktlinje innehåller MyHeritage DNA-testet för Hälsa dussintals personliga och lättillgängliga hälsoproblem. Det innehåller också alla funktioner i det nuvarande MyHeritage DNA-testet, inklusive matchning till släktingar baserat på gemensamt DNA, etnicitetsuppskattningar, kromosomläsare och mer.

Med det nya Hälsotestet lär du dig hur dina gener kan påverka din hälsa. Dina resultat inkluderar rapporter för tillstånd som orsakas av enstaka gener, såsom ärftlig bröstcancer, sen Alzheimers sjukdom och sen Parkinsons sjukdom. tillstånd som orsakas av flera varianter, såsom hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes och kvinnlig bröstcancer; och bärarstatusrapporter om förhållanden som kan överföras från ett par föräldrar till sina barn, såsom Tay-Sachs-sjukdom och cystisk fibros. Sammanfattningsvis omfattar MyHeritage DNA-test för Hälsa ett av de mest omfattande förhållanden som erbjuds av ett DNA-hemtest och vi arbetar med att lägga till många fler tillstånd omedelbart efter lanseringen och framöver.

För att beställa ditt kit, besök webbplatsen MyHeritage DNA. Du kan välja mellan DNA-kitet (med etnicitetsuppskattning och DNA-matchningar) och det nya Hälsopaketet, där förutom etnicitetsuppskatting och DNA-matchningar även hälsorapporter ingår.

MyHeritage DNA produktlinje. det nya hälsokitet visas till höger.

MyHeritage DNA produktlinje. det nya hälsokitet visas till höger.

Kraftfulla insikter kan motivera människor att ta en mer aktiv roll i hanteringen av sin hälsa. Med lanseringen av vår nya produkt hoppas vi kunna utöka vår mission från att förändra liv till att rädda liv. Lär dig mer om MyHeritage DNA-test för Hälsa i denna video. Klicka på CC längst ner på höger sida och välj svenska för att få svensk översättning.

Nedan har vi listat några av de viktigaste fördelarna med MyHeritage DNA-test för Hälsa

Global räckvidd

MyHeritage DNA-testet för Hälsa är det enda viktiga konsumenthälsotestet som lanserats internationellt och är tillgängligt inte bara på engelska men på en stor mängd ytterligare språk. MyHeritage är känt för sin internationella räckvidd och för att stödja 42 olika språk. Detta har hjälpt till att göra det till det mest populära DNA-testet i Europa. Från första dagen strävar vi efter att göra MyHeritage DNA-testet för Hälsa, det genetiska testet för hälsa med den bredaste globala räckvidden. Genom att testa en mer mångsidig global publik kan vårt vetenskapsteam få kunskap för att förbättra produkten i framtiden och täcka ett bredare utbud av hälsoförhållanden som är relevanta för olika populationer runt om i världen.

Genetiska riskrapporter

Vid lanseringen erbjuder vi 14 genetiska riskrapporter som förklarar en persons genetiska risk för att utveckla specifika förhållanden. Rapporterna visar också risken i den allmänna befolkningen, för praktisk jämförelse. De genetiska riskrapporterna innefattar monogena och polygena tillstånd, vilka beskrivs i detalj nedan. Dessa tillstånd inkluderar hjärtsjukdomar, bröstcancer, typ 2-diabetes, Alzheimers sjukdom och andra.

För en fullständig lista över tillstånd som stöds av vårt test, besök vår sida med aktuell lista över tillstånd och gener.

Våra rapporter diagnostiserar inte några hälsoförhållanden och ger inte medicinsk rådgivning och de avgör inte om du har eller kommer att utveckla något tillstånd. Rapporterna erbjuder värdefull information som du kan dela med din läkare så att du kan göra val om hur du förhåller dig till din hälsa, till exempel livsstilsförändringar, som kan minska risken för vissa sjukdomstillstånd. Rapporten för varje tillstånd innehåller avsnitt om ytterligare riskfaktorer, mer information om tillståndet samt detaljer som förklarar testmetoden.

Anlagsbärar-rapporter

Bärarrapporter ger insikt om huruvida du är anlagsbärare för vissa ärftliga förhållanden. Om båda föräldrarna är bärare för samma genetiska tillstånd finns det 25% chans att deras barn skulle kunna ha tillståndet och 50% chans att deras barn inte skulle ha tillståndet men skulle vara bärare. Bärarrapporterna är därför viktiga för familjeplanering. De kan också vara användbara vid äldre ålder och ge insikt till ett barn som har en förälder som är bärare, eftersom de då också kan vara bärare, och kan vara till hjälp att veta innan de börjar sin egen familjeplanering. Mer detaljerat om bärarrapporter finns nedan.

Aktivering och frågeformulär

Som med vårt nuvarande genealogiska DNA-kit krävs aktivering för att associera kitet med personen som har tagit testet. Med MyHeritage DNA-test för Hälsa måste aktivering göras av användaren som tagit DNA-testet och detta innehåller ett ytterligare steg: att fylla i ett personligt och familjehälsovetenskapligt frågeformulär. Detta säkerställer att användare får rapporter som är lämpliga för dem.

Metodologi och teknologi

MyHeritage DNA-test för Hälsa är ett labbutvecklat test och behandlas i vårt CLIA-certifierade och CAP-ackrediterade laboratorium i USA.

Den här nya produkten är baserad på robust vetenskaplig forskning som utförs av MyHeritage Vetenskaps-teamet som leds av MyHeritages vetenskapschef, dr. Yaniv Erlich. Det har varit i utveckling i två år och utnyttjar företagets växande expertis inom genomics. Under det gångna året har vetenskapsteamet på MyHeritage publicerat två banbrytande dokument i den högt hyllade akademiska tidskriften Science.

DNA-analys för hälsotestet är baserat på ett nytt DNA-chip – Illuminas Global Screening Array (GSA) – specialdesignad av MyHeritage. I utformningen av det nya DNA-chip kunde vi balansera behovet av genetisk genealogi och hälsotest för att skapa ett enda toppmodernt chip med ett lämpligt urval av enkla nukleotidpolymorfier (SNP). Det nya chipet ger oss flexibiliteten att effektivt presentera nya hälsorapporter, samtidigt som vi fortsätter att leverera utmärkt DNA-matchning för genetisk släktforskning och etnicitetsuppskattningar (en resolution som vi planerar att förbättra snart). Detta kommer att göra MyHeritage till en one-stop-shop för DNA-testning för hälso- och släktforskning för konsumenter världen över.

Vi tar extra steg för att minska risken för rapportering av falska positiva egenskaper: För tillstånd med avsevärt ökad genetisk risk, såsom cancer, dubbelkontrollerar vi alla patogena upptäckter med Sanger-sekvensering, vilket är guldstandarden i molekylär testning.

Övergången till det nya GSA-chipet har orsakat en initial försenad leverans av Illumina, och laboratorieresultaten försenades under mars, men vi är glada att uppdatera att i april lyckades vi övervinna 99% av eftersläpningen. Behandlingstiden i labbet är nu tillbaka till den normala tiden på 3-4 veckor, för både släktforsknings- och hälsokit.

Integritet och säkerhet

Din integritet är vår högsta prioritet. MyHeritage hälsorapporter har utformats med förbättrade säkerhetslager och flera krypteringsnivåer. Varje rapport är krypterad med ett unikt lösenord som endast användaren vet och MyHeritage undviker att lagra något av dessa lösenord. All identifierande information lagras separat från DNA-data och hälsoinformation. Inte ens MyHeritage-anställda kan få tillgång till användares hälsorapporter. Efter en uttrycklig förfrågan från en användare, för kundsupport, kan en utnämnd MyHeritage-anställd återskapa en hälsorapport som både den utsedda anställda och kunden kan se under en begränsad period. Denna tekniska supportfunktion är begränsad till en liten daglig kvot för att förhindra missbruk. Förutom användaren som har tagit ett hälsotest kan inga andra användare någonsin se hälsorapporterna, inklusive den person som köper ett hälsotest som en present till någon annan.

Du är ensam ägare till dina uppgifter och inte MyHeritage. Du kan ta bort dina data permanent när som helst.

Hittills har MyHeritage aldrig sålt eller licensierat personuppgifter och förbinder sig att aldrig att göra det i framtiden, utan användarens uttryckliga informerade samtycke.

MyHeritage är det enda konsument-DNA-företaget som har lovat att aldrig sälja data till försäkringsbolag. Denna begränsning omfattar alla omständigheter! MyHeritage har också antagit en strikt politik som förbjuder användning av våra DNA-tjänster av brottsbekämpande organ.

Nu när vi har täckt grunderna, låt oss dyka in och se rapporterna mer detaljerat.

Genetiska riskrapporter — mer detaljer

Genetiska riskrapporter (Klicka för zoom)

Genetiska riskrapporter (Klicka för zoom)

Genetiska riskrapporter inkluderar rapporter för tillstånd som orsakas av varianter i en enda gen (monogen), liksom för vanliga tillstånd som orsakas av flera varianter över genomet (polygen).

Polygeniskt tillstånd

De vanligaste förhållandena – de som drabbar det största antalet människor världen över – är polygena. Det innebär att de påverkas av flera hundra eller till och med tusentals genetiska varianter – utöver livsstil och miljöfaktorer.

MyHeritage är för närvarande det enda DNA-testföretaget för konsumenter som erbjuder polygoniska riskrapporter för flera tillstånd. Dessa rapporter bygger på en banbrytande metod som heter Polygenic Risk Scores, som undersöker hundratals, och i vissa fall tusentals, varianter över hela genomet, i stället för bara en enda genetisk variant. Detta hjälper till att ge en indikation på genetisk risk för några av de vanligaste hälsoförhållandena över hela världen, till exempel hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes och bröstcancer. Tre polymera riskrapporter ingår i produkten vid lanseringen och fler utvecklas just nu.

Bland de polygena riskrapporterna ger MyHeritage en riskrapport för hjärtsjukdom, även kallad hjärt-kärlsjukdom. Att inkludera en polygenriskrapport för hjärtsjukdomar är unikt för MyHeritage. Enligt Världshälsoorganisationen är hjärtsjukdom den främsta dödsorsaken världen över, och den uppskattar att 17,9 miljoner människor dör varje år från någon form av hjärt-kärlsjukdom. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapporterar att hjärtsjukdom är den främsta orsaken till dödsfall för både män och kvinnor i USA. Ungefär 610 000 människor dör av hjärtsjukdomar i USA varje år – det är 1 av 4 dödsfall. MyHeritage DNA-test för Hälsa ger en uppskattning av din genetiska risk för hjärtsjukdom, som du sedan kan dela med din läkare för mer informerad och personlig vård.

Polygenisk riskrapport för hjärtsjukdom (Klicka för zoom)

Polygenisk riskrapport för hjärtsjukdom (Klicka för zoom)

Förutom hjärtsjukdomar innehåller hälsotestet en polygeniskt riskpoäng för typ 2-diabetes, ett tillstånd som har ökat avsevärt i prevalensen under de senaste decennierna. Typ 2-diabetes påverkar nu hundratals miljoner människor världen över och förväntas påverka 40% av amerikanerna under sin livstid.

MyHeritage är också unik bland DNA-hemtester i att tillhandahålla en polygeniskt riskpoäng för bröstcancer. Denna rapport ger en riskbedömning för bröstcancer för kvinnor som inte hade en BRCA-variant som identifierades genom sitt MyHeritage-test. Det är viktigt att notera att MyHeritage-testet inte letar efter alla möjliga BRCA-varianter.

Fler polymera riskrapporter läggs till snart efter den första omgången. De tre första polygoniska riskrapporterna är baserade på studier av europeiska befolkningar, så de är bara tillgängliga för personer som främst har europeiska anor. Vi har börjat göra forskning för att de polygena rapporterna ska kunna täcka ett bredare spektrum av populationer i framtiden.

Monogeniska tillstånd

Monogena tillstånd är genetiska tillstånd som är förknippade med en förändring i en enda gen. Några av de monogena tillstånden som vi testar på, inkluderar ärftlig BRCA-cancer (som vi stöder fler varianter än vår huvudkonkurrent), ärftlig trombofili och Crohns sjukdom. Vi tillhandahåller också en genetisk riskuppskattning för Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, som är de två vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna. En av tio personer som är 65 år eller äldre har Alzheimers och Parkinsons påverkar tio miljoner patienter världen över. Eftersom båda förutsättningarna är obotliga ger vi användarna möjlighet att inaktivera hälsorapporter för dessa villkor om de föredrar att inte veta resultaten.

För varje tillstånd kan du läsa mer i de ytterligare flikarna: ”Övriga riskfaktorer”, ”Om tillståndet” och ”Rapportinformation”.

“Andra riskfaktorer”-fliken – exempel på Parkinsons sjukdom (Klicka för zoom)

“Andra riskfaktorer”-fliken – exempel på Parkinsons sjukdom (Klicka för zoom)

“Om tillståndet” -fliken (Klicka för zoom)

“Om tillståndet” -fliken (Klicka för zoom)

“Rapportdetaljer”-fliken med testmetodik och överväganden (Klicka för zoom)

“Rapportdetaljer”-fliken med testmetodik och överväganden (Klicka för zoom)

Anlagsbärarrapporter — mer detaljer

Människor som är bärare av en genetisk sjukdom kanske inte ens vet om det. De flesta bärare utvecklar aldrig några symptom, men de kan fortfarande vidarebefordra varianten – eller själva sjukdomen – till sina barn.

Bärarrapporter finns i en separat uppsättning skärmar inom hälsorapporterna.

Bärarrapporter (Klicka för zoom)

Bärarrapporter (Klicka för zoom)

När du planerar en familj rekommenderas bärartestning så att du kan vara medveten om riskerna om du och din partner är bärare för samma genetiska tillstånd.

Till exempel är Tay-Sachs en allvarlig genetisk störning som leder till förstörelse av nervceller i hjärnan och ryggmärgen. Tay-Sachs kan inträffa när båda föräldrarna bär en patogen variant i Tay-Sachs-genen. Om varje förälder överför den patogena varianten till sitt barn kan deras barn utveckla Tay-Sachs sjukdom. En person med endast en patogen variant på Tay-Sachs-genen är frisk men är en bärare av sjukdomen. Bärarrapporten, som visas nedan, kan informera dig om du sannolikt kan vara bärare för Tay-Sachs sjukdom.

MyHeritage har begränsat omfattningen av bärarrapporter tillgängliga vid lanseringen, eftersom vårt vetenskapsteam tillämpar mycket noggrann validering mot falska positiva och falska negativa. Ett stort antal rapporter var inte redo för lanseringen och vi var inte villiga att runda av några hörn bara för att göra annonseringen större. Vi kommer att släppa dessa ytterligare rapporter om bärarstatus gradvis, när vi validerar dem och det är inte nödvändigt för användarna att ompröva för att få dem.

För en fullständig lista över bärarrapporter som för närvarande stöds av vårt test, besök vår sjukdomslista.

Pris; Hur man beställer ett DNA-test för Hälsa

MyHeritage DNA-test för Hälsa kostar 2 069 kr + frakt.

Kunder som har testat med MyHeritage DNA (endast härkomst) kan uppgradera för att få hälsorapporterna utan att testa sitt DNA igen, för 1 254 kr.

På vissa platser läggs skatter till dessa priser. I Europa och andra länder kan priserna skilja sig från varandra och anges i lokala valutor.

Beställ ett MyHeritage DNA-test för Hälsa

Beställ en uppgradering till Hälsa (för existerande MyHeritage DNA-kunder)

Abonnemang för hälsa

Vi erbjuder även ett hälsoabonnemang som ett tilläggsverktyg till kitet, prissatt till 1 279 kr per år, vilket ger dig tillgång till alla nya hälsorapporter när de släpps utan att behöva ompröva ditt DNA. Hälsoabonnemanget ger dig också tillgång till alla våra avancerade DNA-funktioner för släktforskning som tidigare krävde ett MyHeritage-webbplatsabonnemang (till exempel visning av familjeträd i DNA-matchningar, visning av gemensamma matchningar, etniciteter och gemensamma förfäder).

Som en speciell gåva för att fira lanseringen, kan kunder som köper MyHeritage DNA-test för Hälsa eller uppgraderar ett MyHeritage DNA-test för att ta emot hälsorapporter, och lägger till hälsoabonnemanget, för närvarande få rätt till hälsoabonnemanget gratis det första året. Hälsoabonnemanget kan när som helst avbrytas.

Hur tar man testet

Som med vårt ursprungliga MyHeritage DNA-test kommer vårt nya hälsotest i en snygg box, den här gången med en vacker blå design. Beställ den på vår hemsida (eller snart via Amazon.com) och den kommer att skickas till din adress. Som med vårt nuvarande DNA-test samlas provet med en enkel kindtops. Att samla ett DNA-prov är mycket enkelt och involverar inte blod eller spott. Aktivering krävs och vid den tidpunkten ska ett hälsoformulär fyllas i.

Kitet innehåller instruktioner för aktivering och för insamling av DNA-testet. Provet ska sedan skickas till vårt laboratorium för analys. Det nya hälsotestet innehåller en liten kartongbox för retur (som är mer robust) istället för ett returkuvert. Kitets framkomst kan spåras på MyHeritage under hela processen. Användaren kommer att få ett meddelande att resultaten finns att se på MyHeritage-sajten då de är klara. Resultaten ges på en ny plats på webbplatsen ”Hälsa” och vi kommer snart att utveckla detta i ett separat blogginlägg.

Labbets processtid

Processtiden i laboratoriet för behandling av hälsotestet kommer att vara 3-4 veckor, men för de första kunderna kommer det i början att ta 4-6 veckor, eftersom det här är en ny produkt som kräver nya procedurer. Om det finns upptäckter i resultaten som kräver validering med Sanger-sekvensering, kommer användarna att notifieras och laboratorieresultaten försenas med ytterligare 2 veckor.

MyHeritage DNA-kunder som uppgraderar för att få hälsorapporter kommer att få dem efter några dagar, om deras genealogiska DNA-test bearbetas på GSA-chipet (dvs om de fick sina DNA-resultat i april 2019 eller senare). Kunder som uppgraderar ett genealogiskt kit som testades på det tidigare Omni-chipet (dvs. de fick resultatet i mars 2019 eller tidigare) måste vänta 3-4 veckor då deras DNA-prov måste behandlas igen på det nya GSA-chipet (vilken MyHeritage kommer att göra på egen bekostnad). De första kunderna som uppgraderar kommer dock att behöva tillåta 4-6 veckor för bearbetning. Observera att kunder som uppgraderar också kommer att behöva fylla i hälsoformuläret och det kan också bli en 2 veckors fördröjning om Sanger-sekvensering krävs.

Tillgänglighet

MyHeritage DNA-test för Hälsa kan köpas av konsumenter som är 18 år och äldre. Du kan köpa det som en present till någon annan, men notera att, till skillnad från ett genealogiskt DNA-kit, kan du inte hantera ett hälsokit för någon annan. Endast den som testas kan se sina egna hälsorapporter och ingen annan.

MyHeritage DNA-test för hälsa är tillgängligt globalt, utom i några länder som inte tillåter hälsorelaterad konsumentgenetisk testning.

Kombinera hälsa med familjehistorisk forskning

Vissa av våra användare kanske undrar om utvecklingen av det nya DNA-testet för hälsa innebär att MyHeritage byter riktning eller kommer att investera mindre resurser i släktforskning. Faktum är faktiskt det motsatta. Som ett släktforskningsföretag tror vi att familjehistorisk forskning och förståelse för personlig hälsa går hand i hand.

En del av människans hälsoprofil är ärftlig, baserat på de gener som vi ärver från våra föräldrar, som de ärvde från sina föräldrar och så vidare.

De upptäckter du kan göra med dina MyHeritage-DNA-resultat är ännu mer användbara när det finns ett släktträd i samband med resultaten, vilket ger dig bättre insikter i dina DNA-matchningar och nu även i din hälsa. Genom att känna till din familjehistoria kan du få en djupare förståelse för din hälsa inom ett större familjekontext, i motsats till att bara granska hälsan hos en enskild individ.

Vi har redan integrerat genealogiska DNA-resultat med familjeträd och vi hoppas också kunna integrera hälsoinsikten med familjeträd i framtiden. Detta kommer att vara mycket fördelaktigt för våra användare som har familjeträd, vilket ger dem en större förståelse för effekterna av ärftliga förhållanden i familjen över tiden och en förståelse för vem de har ärvt vissa tillstånd av.

Vanliga frågor: Nedan följer svar på några viktiga frågor om den nya produkten:

På vilket sätt är er nya hälsoprodukt annorlunda än 23andMe?
MyHeritage är unik på att tillhandahålla polygena riskrapporter för hjärtsjukdomar och bröstcancer. MyHeritage täcker också fler BRCA-varianter.
Utanför USA har MyHeritage en mycket starkare internationell räckvidd och produkten finns tillgänglig på många språk, jämfört med 23andMe, som endast är tillgänglig på engelska.

MyHeritage ger en integration med familjeträd och en rik plattform med nästan 10 miljarder historiska poster – allt frånvarande på 23andMe.
MyHeritage tillhandahåller 24/7 support, medan 23andMe inte gör det.
I båda företagen innehåller hälso-DNA-produkten genealogiska egenskaper, såsom DNA-matchning och etnicitetsuppskattningar. MyHeritage ger dock bättre värde till släktforskare tack vare dess integration med familjeträd och historiska poster. Till exempel stöder den Auto-gruppering och Theory of Family Relativity ™ (som förklarar hur DNA-matchningar är relaterade), vilket 23andMe inte har. Det låter användarna se familjeträd i deras DNA-matchningar och visa gemensamma förfäders efternamn, gemensamma förfäder och mer. Dessa funktioner saknas på 23andMe. Eftersom MyHeritage är ett släktforskningsföretag är DNA-matchningar mycket mer responsiva och samarbetsvilliga på MyHeritage än på 23andMe.

Sist men inte minst, när det gäller integritet, har MyHeritage aldrig sålt användardata och har förbundit sig att aldrig göra det utan användarens uttryckliga informerade samtycke. MyHeritage har också åtagit sig att aldrig dela användaruppgifter med försäkringsbolag under några omständigheter.

Jag har redan gjort ett hälsorelaterat prov med 23andMe. Ska jag testa mig igen med er produkt?
Ja, det rekommenderas för att du ska få en till åsikt och för att dra nytta av hälsorapporter och insikter som är unika för MyHeritage.

Kan jag ladda upp data från ett DNA-test som jag har tagit genom ett annat företag och få hälsorapporter från MyHeritage?
Nej. Att ladda upp data från andra tjänster ger dig genealogiska fördelar på MyHeritage DNA (matchningar och etnicitetsuppskattning), men inte hälsorapporter. För att få MyHeritage hälsorapporter behöver man köpa ett MyHeritage DNA-kit. Eller, om du redan har köpt ett MyHeritage DNA-kit kan du köpa ett uppgradering till hälsa.

Bör andra av mina familjemedlemmar testa sig?
Testning av ytterligare familjemedlemmar rekommenderas. Var och en av dina familjemedlemmar bär unika delar av DNA som tillsammans kan låsa upp din familjs historia. Ur ett släktforskningsperspektiv är testning av föräldrar, syskon, kusiner och andra släktingar mycket användbara för att upptäcka fler släktingar och för att lära sig mer om dina egna matchningar.

Ur ett hälsoperspektiv kan dina resultat ge dig värdefulla insikter och kan också ge information som är relevant för andra familjemedlemmar. Att testa andra familjemedlemmar kan hjälpa till att klargöra deras genetiska risker och kan vara användbara för att skapa en mer komplett bild av din familjs hälsa. I framtiden kan testning av fler familjemedlemmar bättre informera om de genetiska riskberäkningarna för varje individ i familjen, men sådan funktionalitet är inte tillgänglig i den ursprungliga utgåvan.

Varje familjemedlem som vill ta ett DNA-test kommer att behöva testas separat för att förstå sina genetiska risker. Du kan köpa flera MyHeritage DNA-kit för hälsa, men varje familjemedlem måste skapa sitt eget konto och aktivera sitt eget kit. För att säkerställa din integritet och dina familjemedlemmars kan du inte aktivera eller hantera ett hälsokit för en annan person.

Kan jag köpa ett DNA-test för mitt barn som är underårig?
Nej. Personer uner 18 år är inte berättigade att ta hälsotestet.

Hur kan jag få hälsorapporter om jag redan är en MyHeritage DNA-kund?
Kunder som redan har tagit ett MyHeritage DNA-test för släktforskning kan köpa MyHeritage DNA uppgradering för hälsa för 1 254 kr.. När du köper uppgraderingen online kommer du att bli ombedd att fylla i ett frågeformulär om din personliga och familjehälsa och sedan analyserar vårt laboratorium ditt befintliga DNA-prov för hälsoresultat. Ingen ny topsning eller nytt DNA-kit behövs. Du kommer att bli underrättad via e-post så snart dina hälsorapporter är klara.

Jag hanterar MyHeritage DNA-kit (endast härkomst) för några av mina familjemedlemmar. Kan jag köpa en hälsouppgradering för dessa kit?
Inte ännu. Du kommer snart att kunna köpa en hälsouppgradering för dina familjemedlemmar, men notera att endast de själva kommer att ha tillgång till sina hälsorapporter.

Ger MyHeritage hälsoresultat när jag köper ett DNA-kit för släktforskning (endast härkomst)?
Nej. Detta görs endast när du köper en hälsouppgradering till ditt befintliga DNA-kit, eller om du köper det nya MyHeritage DNA-kitet för hälsa.

Medför den här nya produkten att MyHeritage nu säljer min DNA-data till alla typer av läkemedelsföretag?
MyHeritage kommer aldrig att sälja eller licensera data utan användarens uttryckliga informerade samtycke.

Jag hörde att etnicitetsuppskattningarna på MyHeritage inte är väldigt exakta. Betydar det att hälsoresultaten är felaktiga?
Nej. Etnicitetsuppskattningarna är endast uppskattningar. De är baserade på en panel av andra användare och mycket statistik. Analysen av hälsoresultat är å andra sidan baserad på rigorös vetenskaplig studie och förstärks genom sekvensering för att skydda mot falska positiva.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?
För frågor angående MyHeritage DNA-kit för hälsa, kontakta MyHeritage supportteam genom att besöka  vårt Hjälpcenter, eller ring oss på (+46) 020 889 289.

Viktiga noteringar

MyHeritage DNA-kit för hälsa är inte ett diagnostiskt test och resultaten kan inte täcka alla varianter som är förknippade med ett visst tillstånd.

Den nya hälsoprodukten är inte avsedd att självständigt diagnostisera, förebygga eller behandla någon sjukdom eller tillstånd eller berätta för användarna något om deras nuvarande hälsotillstånd i avsaknad av medicinsk och klinisk information. Produkten är inte heller avsedd för medicinska beslut, inklusive recept eller dosering av läkemedel. Användare kan behöva få ytterligare tjänster från en läkare, en genetisk rådgivare eller annan vårdgivare, för att få diagnostiska resultat avseende de tillstånd eller sjukdomar som anges i MyHeritage DNA-hälsorapporter. Hälsorapporterna ger information om genetisk risk utifrån bedömning av specifika genetiska varianter, men rapporterar inte om användarnas hela genetiska profil. Hälsorapporterna upptäcker inte alla genetiska varianter som är relaterade till en given sjukdom och frånvaron av en testad variant utesluter inte förekomsten av andra genetiska varianter som kan vara relaterade till sjukdomen. För de flesta sjukdomar är kända gener endast ansvariga för en del av den totala risken. Andra faktorer som miljö och livsstil kan påverka risken för att utveckla en given sjukdom och kan, beroende på tillståndet, vara mer relevanta prediktorer. Om en användares data visar att användaren inte har förhöjd genetisk risk för sjukdom eller tillstånd, bör detta inte tolkas så att användaren kan vara säker från att utveckla sjukdomen eller tillståndet. Det motsatta är också sant; Om en användares data indikerar att användaren har en förhöjd genetisk risk för sjukdom eller tillstånd, betyder det inte att användaren kommer att utveckla sjukdomen eller tillståndet. Eventuella resultat inom hälsorapporterna bör bekräftas och kompletteras med ytterligare medicinsk och klinisk provning enligt användarens hälsovårdspersonal.

Vissa tillstånd kan uteslutas från användarens hälsorapporter baserat på användarens etnicitet, eller personlig och familjehälsovetenskap. Eftersom detta test bara tittar på några av varianterna för ett tillstånd, kan det medföra en noggrann testning med en personlig eller familjemedicinsk hälsohistoria. Om vissa rapporter är uteslutna, eller om användaren har en familjehistoria som inkluderar en eller flera av de tillstånd som vi testar för, ska användaren tala med en genetisk rådgivare eller vårdgivare för att diskutera om ytterligare testning, screening och/eller utvärdering kan vara lämplig.

Läs mer om våra Bestämmelser och villkor.

Sammanfattning

Med introduktionen av Hälsotestet är MyHeritage nu den enda tjänsten i sitt slag som hjälper användare att berika sina liv och få insikter om sitt förflutna, nutid och framtid. Våra produkter gör det möjligt för användare att upptäcka sin familjehistoria och etniska ursprung, hitta släktingar genom gemensamt DNA och få värdefulla insikter som kan påverka deras framtida välbefinnande.

Beställ ditt MyHeritage DNA-kit för Hälsa

MyHeritage DNA-kit för hälsa erbjuder ett omfattande utbud av hälsorapporter vid lanseringen, som fortsätter växa och utvecklas snabbt. Vi arbetar redan på nästa serie rapporter för nya tillstånd, vilket kommer att ge mervärde till alla användare som vill lära sig mer om hur deras gener kan påverka deras hälsa.

Vi ser fram emot att hjälpa våra användare att få en djupare förståelse för sin hälsa och att inspirera dem att göra positiva förändringar i sina liv, för sin framtid och för sina familjers framtid.