Släktskapsuttryck – vem är vad?

Släktskapsuttryck – vem är vad?

Som släktforskare är det A och O att förstå vad som menas med olika uttryck för släktskap. Släktskapsrelation, släktskap eller släktband är samma sak.

I släktträd, familjeträd och antavlor är det oftast bara barn, föräldrar, mor/farföräldrar i rakt nedåtstigande led som är med. Man skriver alltså in en persons föräldrar, deras föräldrar och så vidare så långt bak man kan komma. Att få in kusiner, mostrar, farbröder och så vidare skulle ta för stor plats. På MyHeritage finns massor av släktträd som du kan söka i – prova ett gratis abonnemang i två veckor.

En antavla utgår från en startperson och redovisar hans eller hennes förfäder.

När man får DNA-matcher från MyHeritage är ett vanligt uppskattat släktskap ”Brylling/fyrmänning – Sexmänning”. Om släktskapet anges som till exempel tremänning betyder det att det är tre generationssteg från det senaste gemensamma anparet till både dig själv och släktingen. Vill du också DNA-testa dig? Beställ DNA-test här.

Brylling/fyrmänning betyder att det kan vara två generationssteg från det senaste gemensamma anparet till både dig själv och släktingen.

Tvåmänning är samma sak som kusin, alltså förälders syskonbarn.

Tremänning är förälders kusins barn, även kallad syssling, andrakusin eller nästkusin.

Fyrmänning är förälders tremännings barn, även kallad brylling eller tredjekusin.

Femmänning är förälders fyrmännings barn, även kallad pyssling eller fjärdekusin.

Sexmänning är förälders femmännings barn, även kallad trassling eller femtekusin. 

Två halvsyskons barn kallas halvkusiner. Om två personer är kusiner på både mors- och farssidan talar man om dubbelkusiner.

Engelska uttryck

De namn på olika typer av släktskap som vi använder i Sverige skiljer sig en del från andra länders. När man diskuterar släktskap med sina DNA-träffar från andra länder gäller det därför att ha bra koll på vad olika släktskap kallas. 

När man talar om ”Cousin” i engelskspråkiga länder är gränserna lite flytande, det kan egentligen betyda vilket släktskap som helst som man inte vet exakt hur det ser ut. Det är bra att veta att släktskapet alltså inte måste vara just exakt kusin, utan att det kan vara en lite mer avlägsen släkting som man ändå kallar för kusin.

Säkert har du hört de engelska uttrycken ”Cousin Twice Removed” och liknande. På svenska översätts de till ”Kusin två släktled bort”. De här släktskapsbenämningarna kan vara förvirrande till en början innan man lärt sig vad de betyder och hur man ska tänka.

Till den här DNA-träffen anges det uppskattade släktskapet vara ”Kusin två släktled bort”

 

När det gäller uttrycken för de engelska släktskapen utgår man från vilken ”nivå” av kusin man är. Det vi på svenska kallar kusin är första nivån och kallas därför ”First Cousin” på engelska, vilket förkortas 1C. Nästa nivå, som i Sverige kallas tremänning eller syssling, är då ”Second Cousin” på engelska, förkortat 2C. Fyrmänning är 3C, femmänning är 4C och så vidare.

Cousin                                                      Släkting i allmänhet

First cousin, 1C                                        Kusin, tvåmänning

Second cousin, 2C                                   Syssling, tremänning

Third cousin, 3C                                       Brylling, fyrmänning

Fourth cousin, 4C                                     Pyssling, femmänning

Fifth cousin, 5C                                        Trassling, sexmänning 

”Once removed” och ”kusin ett släktled bort” betyder att släktskapet har en extra generation på en av grenarna. Ett kusinbarn är alltså ”First Cousin Once Removed”, det vill säga att ni är kusiner med en extra generation på den ena grenen. Om släktingen är ett kusinbarnbarn kallas släktskapet på samma sätt ”First Cousin Twice Removed”, eftersom det är två extra generationer på den ena grenen.

Dessa släktskap med extra generationer skrivs ofta i förkortad form. 1C1R betyder ”First Cousin Once Removed”, alltså kusinbarn. 3C1R betyder ”Third Cousin” med en extra generation på en gren, eller fyrmännings barn som det heter på svenska.

Mor- och farföräldrar

Att ha olika namn för mors och fars föräldrar är unikt för Sverige. I de allra flesta andra länder använder man samma ord för mormor och farmor – och samma ord för morfar och farfar. Det är mycket bra att känna till om du diskuterar olika möjliga släktskap med någon av dina DNA-träffar. Här är några exempel på vad mor/farmor och mor/farfar heter i andra länder:

Bulgarien – Baba i dyado

Danmark – Bedstemor og bedstefar

England/USA – Grandmother and grandfather

Finland – Isoäiti ja isoisä

Frankrike – Grand-mère et grand-père

Grekland – Giagiá kai pappoús

Holland – Oma en opa

Italien – Nonna e nonno

Kina – Zǔmǔ hé zǔfù

Lettland – Vecmāmiņa un vectēvs

Norge – Bestemor og bestefar

Polen – Babcia i dziadek

Ryssland – Babushka i dedushka

Spanien – Abuela y abuelo

Turkiet – Büyükanne ve büyükbaba

Tyskland – Großmutter und Großvater

I många andra länder skiljer man inte heller på om det är moster eller faster – och om det är morbror eller farbror.

Sibling                                                       Syskon

Aunt                                                          Moster/faster

Uncle                                                        Morbror/farbror

Grandparent                                             Mor/far-föräldrar

Great-Grandparent                                   Föräldrars mor/far-föräldrar

I engelspråkiga länder säger man alltså grandmother och grandfather om mor/farmor och mor/farfar – och grandparents om man talar om båda. Grandparent är alltså två steg bakåt.

När vi talar om ”gammelmormor” eller ”gammelfarmor” säger de great grandmother – eller great grandparent

När släktskapet är ytterligare en generation bort, till exempel mormors farmor blir det great great grandmother – eller great great grandparent

Är släktskapet fem generationer bakåt, alltså till exempel mormors farmors far, säger man great great great grandparent som man också kan skriva Great3-grandparent. Den upphöjda siffran anger alltså hur många ”great” det ska vara.

 

                                                                 

SELF är du själv. Till exempel blir en kusins barnbarn First cousin twice removed – 1C2R. Alltså din kusin, och sen två släktled/generationer bort.

Bild: Utdrag från dnapainter.com

Ju mer du övar på släktskapen desto bättre blir du. Att kontakta sina dna-träffar och diskutera olika möjliga släktskap är ett bra sätt att lära sig de olika termerna. Lycka till!

Vill du också DNA-testa dig? Beställ DNA-test här!