Släktfoskningstips: Globala namntraditioner och namnmönster

Släktfoskningstips: Globala namntraditioner och namnmönster

Detta blogginlägg är skrivet av den berömde amerikanske släktforskaren James L. Tanner. Han är pensionerad advokat och är mannen bakom två populära släktbloggar , Genealogy’s Star och Rejoice, and be exceeding glad. Han har över 30-års erfarenhet som familjhistoriker och för närvarande arbetar han som volontär vid Brigham Young University Family History Library i Utah, USA .

För inte så länge sedan öppnade MyHeritage en viktig dörr för släktforskare när de lanserade översättningstekniken Global Name Translation. För att citera från det budskap som MyHeritage då skickade ut: ”tekniken översätter namn i historiska dokument till andra länders sätt att skriva och alfabet med mycket hög träffsäkerhet. Detta gör att du kan utforska din släkthistoria och hitta släktingar och förfäder i Ryssland, till exempel, utan att ha kunskap om de kyrilliska bokstäverna, lokala namn eller traditionella smeknamn.”

Denna teknologi är mycket användbar, eftersom många förnamn och efternamn har olika varianter på olika språk. Trotts hjälp av denna teknik från MyHeritage.se är det viktigt att förstå de grundläggande traditionerna i de land eller länder där dina förfäder bodde hade när de gav namn åt barn.

Ove C. Ovesen Familjen.

Ove C. Ovesen Familjen.

Om vi som släktforskare inte förstår våra förfäders namntraditioner är chansen stor att vi inte kommer att förstå dokumentation av födslar, äktenskap eller dödsfall som vi finner. Detta i sin tur kan leda till att vi felaktigt identifierar en person eller att vi avvisar dokument som kan vara viktiga i vår forskning.

Seder, traditioner och regler spelar en viktig roll (och gjorde det ännu mer tidigare) när det gäller för- och efternamn som barn ges. I de flesta europeiska länder ärver ett barn efternamn från antingen sin mamma eller sin far – eller till och med båda .

En familj kan ofta identifieras genom ett gemensamt efternamn. Men eftersom denna praxis är så utbredd, är det också en farlig fälla. De som är nya i släktforskning kan snabbt hamna under misstron att alla med samma efternamn är relaterade till varandra. I västeuropeiska namn, är efternamnet oftast det sista namnet på en persons formella namn. Men i Kina, Ungern, Japan, Korea, Madagaskar, Taiwan, Vietnam och i delar av Indien, är efternamnet förnamn. Till exempel blir Ho Ming – Herr Ho i Sverige.

Henry Overson

Henry Overson

Historiskt följde många namn patronymisk tradition, eller i vissa fall, matronymisk: barn gavs ett förnamn följt av en omskrivning av namnet på fadern eller modern . Till exempel i Danmark, om Jens Swensen får en son som han döper till Peder skulle Peder namnges Peder Jenson. I samma patronymiske tradition, skulle en flicka som döps till Maria, få namnet Maria Jensdatter.

Nästan alla länder har brukat patronymikon vid ett eller flera tillfällen i sin historia. Detta namnmönster var i bruk i Skandinavien fram till 1900, och det hålls fortfarande vid liv i Island . Vissa länder, som Ryssland och Ukraina, använder sig av en modifierad form av patronymikon för att ge barn sina mellannamn.

Island har  förmodligen ett av de mest konservativa namngivningssystemen i världen . Det namn som ges måste godkännas av den isländska navnekomitteen. Vissa delar av USA är kända för att ge mycket ovanliga och innovativa förnamn.

Spanska efternamn efter region

Spanska efternamn efter region

I vissa länder är det tradition att en kvinna tar sin makes efternamn när hon gifter sig. Dock inte i spansktalande länder. Där är det tradition att människor har två efternamn – ett från fadern och en från modern. Till exempel, Manuel Luis Ortega y Sanchez: Hans förnamn är Manuel Luis , Ortega är taget från hans far, och Sanchez från mamman. I spansktalande länder är det mycket vanligt att ha sammansatta namn.

Vissa familjer behåller traditionella namnmönster då den första sonen i familjen ska namnges efter sin farfar, den andra sonen efter sin morfar, och den tredje sonen efter sin far . På samma sätt , döps den första dottern efter sin farmor, den andra efter sin mormor, och den tredje dottern efter sin mor. Om det fanns fler barn i familjen, kunnde man använda namn till farbröder och fastrar, beroende på traditionerna i specifika länder eller regioner. Men i verkligheten, tenderar dessa namnmönster att brytas, och det händer oftast när man som släktforskare verkligen behöver hitta namnet på en farförälder eller morförälder. Men om du lyckas hitta ett sådant mönster i ditt släktträd kan det hjälpa dig att identifiera fler personer.

I vissa länder får de manliga barnen samma namn som sin far, men med ett extra namn som identifierar vem som är äldst. På engelska är detta extra namn Junior (förkortat Jr .). När ett barn namngavs efter sin far på detta sätt , skulle faren ofta lägga till ett ytterligare namn Senior eller Sr. Men historiskt sett, trots denna tradition, kunnde två män med samma namn, som inte var släkt, men som bodde i samma stad, kallas Jr. eller Sr. – baserat på deras ålder , och inte ett familjeband.

Pionjärer i St Johns, Arizona

Pionjärer i St Johns, Arizona

I många länder, när ett barn dog i en mycket ung ålder, gavs nästa barn av samma kön samma namn som hans avlidna syskon. I vissa fall, där det fanns fler dödsfall, kunde namn återanvändas flera gånger. Detta namnmönster kan vara förvirrande för släktforskare eftersom det är svårt att veta om det fanns flera barn eller om det bara är ett fel i födelseregistret.

De flesta släktforskare skulle bli mycket glada om de hittar en familjelinje där alla barn och föräldrar har ovanliga och unika namn. Vissa länder, däribland Wales och de skandinaviska länderna, återanvänder samma förnamn om och om igen och har extremt många återförekommande efternamn. Detta märkte jag första gången jag letade efter en av mina danska släktingar som hette Jens Jensen. Jag fann att en mikrofilm i Family History Library hade, mer än 20.000 män med samma namn: Jens Jensen . Jag hoppas att du har bättre tur när du letar efter dina förfäder.

Det kan vara så att du nu behöver nu gå på djupet för att fastställa de särskilda namnmönster eller namntraditioner där din familj härstammar ifrån. Det finns forskning om detta och ett antal artiklar på nätet omkirng just detta. Du hittar dessa artiklar genom att göra en sökning, eller fråga på biblioteket.

Mycket vanliga namn kan vara en utmaning även för de erfarna. Engelska namn som John, Henry , David och William är mycket vanliga, och om de också sätts samman med ett vanligt förekommande efternamn kan det vara svårt att identifiera rätt John Smith eller Henry Jones.

Det bästa sättet att lösa sådana problem på är att fokusera mer på det geografiska område de har kommit från, och inte bara namnet. Genom att begränsa det geografiska området får du färre träffar och därmed en större chans att hitta rätt person. I de skandinaviska länderna och andra länder med liknande namnmönster, kan det vara så att du måste begränsa din sökning till ett mindre område, kanske ända ned till huset de bodde i. Vanligtvis ger dig folkbokföringen svar på var dina förfäder levde och denna information kan hjälpa dig att skilja mellan den person du söker, och personer som har samma namn.

När man börjar söka i sin egen släkthistoria, tror många att de efternamn eller förnamn de har är unika. Innan jag började med släktforskning, trodde jag att namnen Oversen och Wessman var ovanliga, eftersom jag gjorde mer forskning, fann jag dock att båda dessa namn är ganska vidt förekommande.

Att upptäcka mönster och traditioner bakom för- och efternamn kan vara ett viktigt verktyg för din släktforskning, och kan ge dig värdefull insikt i din familjehistora – som du kanske inte hade funnit annars.