Surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap?

Surrogatmödraskap är en kontroversiell fråga som återigen är på tapeten. Än så länge är det inte legalt med surrogat- mödraskap i Sverige, men frågan omprövas just nu på riksdagsnivå. Hur bör frågan behandlas ur ett släktforsknings- perspektiv? Bör man skriva in en surrogat- mamman i sitt släktträd eller på något annat sätt markera detta?

Surrogatmödraskap, även kallat värdmödraskap, innebär att en kvinna implanteras med ett befruktat ägg, en så kallad provrörsbefruktning, och genomgår därefter graviditeten och förlossningen åt någon annan.

Det befruktade ägget kommer ofta från den biologiska moderna, men det förekommer även att det befruktade ägget doneras av surrogatmamman eller en annan donator.

Surrogatmödraskap är än så länge inte tillåtet i Sverige, men det finns heller inget förbud mot att använda sig av surrogatmammor i andra länder. Frågan har aktualiserades på nytt, då riksdagen funderar på att göra altruistiskt moderskap tillåtet i Sverige. Altruistiskt moderskap innebär att det finns en relation mellan surrogatmamman och föräldrarna.

I skriven stund är det tillåtet med surrogatmödraskap i bland annat England och USA. Många par som väljer att använda en surrogatmamma för att få barn väljer att göra det i Indien.

En surrogatmamma som endast låter sig inplanteras med ett befruktat ägg och inte donerar sina egna har ingen genetisk koppling till det barn som hon föder. Utan hon fungerar mer som en behållare av någon annans barn.

Det finns många etiska och medicinska frågor kring surrogatmödraskap och i takt med att detta blir allt mer förekommande även i Sverige kommer vi släktforskare att behöva ta ställning till hur vi vill markera detta i ett släktträd.

Om man tar adoption som ett exempel så väljer ju många att anteckna om en person både har biologiska och adoptivföräldrar. Så hur kommer det att bli med surrogatmammor? Har du kanske redan mött denna problematik? Hur skulle du göra om någon i ditt släktträd har en surrogatmamma? Dela med dig av vad du tycker och tänker nedan. Eller på vår Facebooksida eller Twitter.

Kommentarer

E-postadressen hålls privat och kommer inte att visas.

  • Lillemor Ström

    mars 12, 2013

    Skulle göra en notering om det, precis som vid adoptioner om jag av nån orsak inte kan eller vill följa upp det. Tycker det är viktigt det finns med för ev senare uppföljning.