Att vara vänsterhänt: Gener eller slumpen?

Att vara vänsterhänt: Gener eller slumpen?

Är någon vänsterhänt i din familj? Min kusin är vänsterhänt. När hon växte upp var hon alltid tvungen att påminna sina högerhänta föräldrar om att köpa hennes speciella vänsterhänta sax, burköppnare och hon bytte alltid plats hemma eller i klassen för att inte stöta armbågar med andra vid bordet.

När hon var två år gammal blev det uppenbart att hon föredrog att använda sin vänstra hand över hennes högra sida. Vår europeiska farfar meddelade att hennes vänstra hand skulle bindas bakom ryggen, så att hon skulle lära sig att använda sin högra hand. Men vart har denna föråldrade uppfattning kommit ifrån, att det är dåligt eller fel att vara vänsterhänt?

Historiska föreställningar

Under hela historien har vänsterhänta personer ansetts föra otur med sig eller vara onda för att de skiljer sig från sina högerhänta medmänniskor. Många europeiska språk, inklusive engelska, använder ordet ”right” och det betyder ”korrekt”.

Men många studier föreslår faktiskt motsatsen – att det till och med kan vara fördelaktigt att vara vänsterhänt. Eftersom vänsterhänta människor lever i en högerdominerande värld, är de bättre på att använda sin icke dominerande hand i motsats till de flesta högerhänta. Detta hjälper vänsterhänta att återhämta sig snabbare vid till exempel en hjärtinfarkt eller andra relaterade sjukdomar.

Studier visar att när det gäller kreativitet och fantasi är vänsterhänta människor mer framgångsrika. De är också uppenbarligen bra på komplexa resonemang, vilket resulterar i ett stort antal nobelprisvinnare, författare, konstnärer, musiker och matematiker.

Är det genetiskt att vara vänsterhänt eller högerhänt?

Genetik spelar en viss roll men bara delvis. Mycket forskning har gjorts för att försöka förstå det komplicerade arvsmönstret av höger/vänsterhänthet och två enkla genmodellteorier har föreslagits hittills.

Höger/vänsterhänthet fungerar inte som ögonfärg, en klassisk dominant-recessiv modell där det finns en dominant och en recessiv gen. Om så var fallet och vi skulle säga att om den högra genen dominerades över den vänstra genen, skulle du vara högerhänt med antingen en eller två kopior av högergenen eller vice versa.

Om så var fallet, skulle alltid barnet till två vänsterhänta bli vänsterhänt. I själva verket är det inte så. Om båda föräldrarna är vänsterhänta, är det bara 25% till 50% chans att deras barn kommer att bli vänsterhänt.

Detta ger upphov till ytterligare frågor – varför är bara omkring 10% av befolkningen vänsterhänt, dubbelt så många män som kvinnor, och hur kommer det sig att enäggstvillingar ofta kan ha olika dominerande sidor, en är högerhänt och en vänsterhänt?

Aktuella teorier föreslår att miljön spelar en viktig roll här. Handdominans beror sannolikt på en kombination av både gener och miljö, medan vissa människor har större chans att bli vänsterhänta om deras föräldrar är det. Du är mer sannolikt att bli vänsterhänt baserat på närvaron av en eller flera gener, men det kan hända att du behöver en miljöpåverkare för att det ska hända.

Om du tillhör de lyckliga 10% av världens befolkning som är vänsterhänta, är du i gott sällskap. Några vänsterhänta kändisar inkluderar Michelangelo, Raphael, Leonardo da Vinci, Renoir, Bill Gates, Oprah Winfrey, Carol Burnett, Jimi Hendrix, Alexander den Store, Dick Van Dyke, Benjamin Franklin, Henry Ford, fyra av de fem senaste presidenter i USA och Prins William.

Har du några vänsterhänta i din familj?

Kommentarer

E-postadressen hålls privat och kommer inte att visas.

  • Ulla Lindgren

    augusti 13, 2020

    Ja min son Assar är vänsterhänt.