Sanningen om skallighet – är det ärftligt?

Sanningen om skallighet – är det ärftligt?

Om många av de äldre männen i din familj kännetecknas av en glänsande skallig fläck på huvudet, kan deras yngre manliga släktingar undra om det bara är en tidsfråga för dem också. Det finns ett vanligt påstående att skallighet ärvs från moderns far. Hur mycket sanning finns det i detta påstående?

Skallighetsmönster hos män

De flesta av de forskningar som har bedrivits om håravfall har fokuserat på manligt skallighetsmönster (male pattern baldness – MPB) i motsats till kvinnliga mönster av skallighet. Det beror kanske på att det senare är mindre slående. Kvinnor tenderar inte att utveckla helt kala fläckar – istället tenderar håret att bli tunnare.

Forskning visar att cirka 30% av män upplever en grad av håravfall vid 30 års ålder, 50% vid 50 års ålder och 80% vid 70 års ålder (Hamilton J.B., 1951).

Skallighetsmönster hos män börjar vanligtvis med ett avtagande hårfäste, mest markant runt tinningarna, och sedan med en liten skallig fläck på baksidan av huvudet som så småningom blir större. I slutet av processen har de flesta män med MPB bara kvar en liten mängd hår bakom öronen och på baksidan av huvudet i ett slags hästskomönster.

Hur växer hår, och varför slutar det att växa?

Håret växer från en rot, som ligger längst ner i hårsäckarna i hårbotten. Den består av proteiner, mestadels keratin, uppbyggt av de olika typer av celler som finns i hårsäcken. När cellerna lägger till fler proteiner i håret, skjuter det ut från roten och växer. De unika egenskaperna hos hårsäckarna bestämmer hårets egenskaper, till exempel färg och om det är lockigt eller rakt.

Ett kemiskt derivat av testosteron kallad dihydrotestosteron (DHT) är ansvarigt för håravfallsprocessen. DHT får hårsäckarna att krympa, och håret som växer i de hårsäckarna tunnas ut och faller så småningom av. Det faktum att DHT härrör från testosteron kan förklara varför skallighet är så mycket vanligare bland män än bland kvinnor.

DNA och skallighet

Flera storskaliga genetiska studier (Hagenaars et al, 2017; Heilmann-Heimbach et al, 2017; Pirastu et al, 2017) har visat att DNA spelar en viktig roll för att avgöra om en individ kommer att utveckla MBP. En av de gener som är förknippade med håravfall är AR-genen. Denna gen kodar för ett protein som hjälper hårsäckar att upptäcka hormoner som påverkar hårväxt (som testosteron), och det ligger på X-kromosomen – en kromosom som biologiska män ärver från sina mödrar. Detta är förmodligen källan till påståendet att skallighet ärvs från moderns far. Trots allt, om genen är på X-kromosomen och X-kromosomen ärvs från modern, kunde den inte ha ärvts från fadern, eller hur?

Tja, som med många saker inom genetik, är det inte så enkelt som det. En av studierna (Hagenaars et al, 2017) visade att MBP är ett polygeniskt tillstånd: ett tillstånd associerat med många genetiska varianter, inte bara en. (Några av de tillstånd som MyHeritage-testet för hälsa söker efter är polygeniska tillstånd, såsom hjärtsjukdomar och bröstcancer.) Dessutom finns många av de genetiska varianterna som är förknippade med MBP inte på könskromosomer – och Hagenaars studie fann att de förutsäger mer exakt om någon kommer att utveckla MBP än de som finns på könskromosomer.

Med andra ord, det finns en liten sanning i påståendet att män ärver en tendens till skallighet från sina morfäder … men inte så mycket. Det finns många andra faktorer som är viktigare när det gäller att förutsäga om en man kommer att utveckla MBP.

Finns det skallighetsmönster hos männen i din familj? Dela dina berättelser i kommentarerna!