Vi introducerar AI Biographer™: Skapa en Wikipedia-liknande biografi för dina förfäder med hjälp av AI, kompletterad med ett historiskt sammanhang

Vi introducerar AI Biographer™: Skapa en Wikipedia-liknande biografi för dina förfäder med hjälp av AI, kompletterad med ett historiskt sammanhang

Många släktforskare vill gärna skriva utförliga biografier över sina förfäder och släktingar och lägga in dessa biografier i sitt släktträd, men ofta har de inte tid att göra det. Om du känner igen dig i detta har vi äntligen hittat en lösning för dig! Vi är glada att kunna presentera AI Biographer™, en ny spännande funktion exklusivt för MyHeritage. Du behöver bara klicka en gång för att vi ska sammanställa en Wikipedia-liknande biografisk artikel om en persons liv. Den tar hjälp av historiska dokument och släktträdsprofiler och sammanställer informationen till en snygg, välskriven artikel som du kommer känna dig stolt över.

Förutom tiden det tar att skriva en biografi manuellt kan vissa fakta i släktträdet eller den historiska dokumentationen kännas lite ointressanta. Men när de läggs in i ett bredare historiskt sammanhang får vi ofta en djupare och mer levande historia. AI Biographer™ skapar automatiskt en fängslande levnadshistoria för en förfader eller släkting med hjälp av fakta från genealogiska källor på MyHeritage och kompletterar den med information från internet. På så sätt sparar du både tid och får ett dokument som du enkelt kan dela med nära och kära. Detta är särskilt användbart om man vill skriva biografier om någon av de miljardtals människor som varit helt okända och därför inte finns på Wikipedia.

AI Biographer™ finns att tillgå på MyHeritages hemsida för stationära och mobila webbläsare, och kommer framöver även läggas till i MyHeritages mobilapp.

Hur det fungerar

AI Biographer™ tillämpar MyHeritages hyllade matchningsteknik för att sammanställa historiska dokument och släktträd för en specifik förfader eller släkting, tillsammans med automatiserad artificiell intelligens (AI) från tredje part som drivs av OpenAI. Du kan skapa en AI Biography™ i ditt släktträd på MyHeritage, och även utifrån historiska dokument som du kan hitta på AI Record Finder™, vår nya spännande AI-drivna sökmotor. All information från de relevanta arkiven sammanställs därefter till en artikel som kompletteras med foton och skannade dokument, och i vissa fall ytterligare information från internet. Den färdiga biografin inbegriper personens närmsta familj, de viktigaste händelserna i dennes liv, ett omfattande historiskt sammanhang och bakgrunden till personens efternamn. Varje biografi är en unik berättelse som kan delas med familj och vänner och sparas åt eftervärlden.

När en AI Biography™ skapas utifrån ett släktträd läggs den till i släktträdet som en mediafil och taggas med personens namn. När man exporterar ett släktträd i GEDCOM-format görs en hänvisning till biografin så att den utökade biografiska informationen blir en integrerad del av släktträdet. Vi kommer snart lägga till möjligheten att kunna uppdatera en biografi när det finns ny information tillgänglig.

AI Biography™ exempel

Följande AI Biography™ berättar livshistorien om Gisa Horowitz, mormor till MyHeritages släktforskningsexpert Daniel Horowitz.

Hur man använder AI Biographer™

Det är superenkelt att skapa en AI Biography™ för en person i ditt släktträd. Logga bara in på MyHeritages hemsida och klicka på ”Släktträd” i huvudmenyn för att komma till ditt släktträd.

Åtkomst till släktträdet

Åtkomst till släktträdet (klicka för att zooma)

AI Biographer™ finns för närvarande tillgänglig när du använder familjevyn i släktträdet. Vi kommer under de kommande veckorna lägga till AI Biographer™ även i de andra trädvyerna på MyHeritage. Klicka på kortet för en förfader eller släkting i släktträdet för att öppna panelen till vänster. I panelen klickar du på ”Skapa AI Biography™” (markerat nedan i rött) och sedan är det klart!

Åtkomst till AI Biographer™

Åtkomst till AI Biographer™ (klicka för att zooma)

Om knappen ”Skapa” är inaktiverad i panelen till vänster kan det ha flera orsaker. Funktionen AI Biographer™ är av integritetsskäl bara tillgänglig för avlidna personer och är därför inaktiverad för de personer i trädet som ännu är i livet. Dessutom kanske informationen om personen är så knapphändig att det inte finns tillräckligt med innehåll för att skapa en AI Biography™. Om det är så, kan du manuellt lägga till fler uppgifter i profilen för att öka mängden tillgänglig information.

När du har klickat på ”Skapa AI Biography™” kommer det upp ett popup-meddelande som frågar vilken typ av biografi du vill skapa.

 Väljer typ av biografi

Väljer typ av biografi (klicka för att zooma)

Det finns två typer av biografier: Standard, som endast innehåller information från ditt släktträd, eller Utökad, som innehåller allt i standardbiografin och kompletteras med fakta från relevanta historiska arkiv och släktträd, samt ytterligare information från internet. Vi rekommenderar att du väljer alternativet Utökad för att få en fylligare och mer utförlig biografi. Välj ditt alternativ och klicka på ”Skapa AI-Biography™”.
Att sätta samman en AI Biography™ kan ta ett par minuter. Vi skickar den till dig med e-post som en PDF-bilaga så fort den är klar. När den är klar byts knappen ”Skapa AI-Biography™” i panelen till vänster ut mot ”Visa AI-Biography™” – klicka på den knappen för att se biografin.

Visa AI-Biography™

AI Biography™ är klar — klicka på knappen Visa för att se den (klicka för att zooma)

Du kan ladda ner PDF-filen till din dator och dela den med nära och kära. Varje AI Biography™ sparas automatiskt som en mediafil på din släktplats på MyHeritage (där den kan ses av personer som är medlemmar på din släktplats), och taggas med personen. De sparas också i ett privat album i ”Mina bilder” som bara kan ses av dig och medlemmarna på din släktplats.

En AI Biography™ i närbild

Vi ska titta närmare på hur en AI Biography™ är uppbyggd. I den första delen finns en förteckning av de viktigaste livshändelserna för personen och de närmaste familjemedlemmarna: föräldrar, syskon, make/maka och barn. Om det finns något profilfoto av personen i släktträdet visas detta högst upp i biografin. Om du har skapat en Utökad biografi kan foton och fakta även inhämtas från andra källor på MyHeritage, till exempel matchande släktträd och historiska dokument

AI Biography™: viktiga livshändelser och de närmaste familjemedlemmarna

AI Biography™: viktiga livshändelser och de närmaste familjemedlemmarna (klicka för att zooma)

Efter detta följer personens biografi, skriven i form av en berättelse. Det här avsnittet beskriver personens liv med sådant som utbildning, yrke, eventuell militärtjänstgöring och andra betydelsefulla livshändelser. Om det finns taggade foton av personen i släktträdet kan några av dem (upp till sex) visas här.

 Biografi och foton

Biografi och foton (klicka för att zooma)

Något av det som gör AI Biographer™ till en så unik funktion är att den, förutom att samla in uppgifterna från släktträdet och göra en sammanhängande berättelse av dem, även kompletterar med en bredare historisk kontext. Med hjälp av detta större sammanhang får man bättre förståelse av tiden och bakgrundshändelser då personen levde.

AI Biographies™ kompletteras med ett historiskt sammanhang

AI Biographies™ kompletteras med ett historiskt sammanhang (klicka för att zooma)

Biografier innehåller i regel också information om varifrån personens efternamn kommer.

AI Biographies™ innehåller information om varifrån efternamnet kommer

AI Biographies™ innehåller information om varifrån efternamnet kommer (klicka för att zooma)

En AI Biography™ kan skapas utifrån olika källor där alla fakta inte alltid stämmer överens. Eventuella avvikelser anges i avsnittet ”Bristande överensstämmelser” i biografin.

AI Biographies™ observera bristande överensstämmelse mellan de olika källorna

AI Biographies™ observera bristande överensstämmelse mellan de olika källorna (klicka för att zooma)

Slutligen innehåller varje AI Biography™ en källförteckning som länkar till textens fotnoter så att du kan se varifrån de släkthistoriska uppgifterna kommer och se varje historisk post och släktträdsprofil som har bidragit med information (även felaktig information) till biografin.

 Källhänvisningar för AI Biographer™

Källhänvisningar för AI Biographer™ (klicka för att zooma)

I enlighet med MyHeritages fortlöpande åtagande om ansvarsfull AI finns det i slutet av varje AI Biography™ en anteckning om att den skapats av MyHeritage med hjälp av AI, och den innehåller både uppgifter från MyHeritage och innehåll som genererats av OpenAI.

Att skapa AI Biographies™ med AI Record Finder™

Du kan också skapa en AI Biography™ genom att gå till historiska arkiv som finns på AI Record Finder™ — MyHeritages nya spännande sökmotor för historiska arkiv baserad på AI chatt.

För ytterligare information om hur du skapar en AI Biography™ med AI Record Finder™, kan du läsa det här blogginlägget.

Tillgänglighet och språk

AI Biographer™ kan för närvarande användas på datorer och i webbläsare för mobila enheter. Vi kommer snart lägga till stöd för denna funktion i MyHeritages mobilapp. Vi kommer även lägga till knappar för AI Biographer™ på släktträdens profilsidor.

Vid lanseringen finns AI Biographer™ tillgänglig på engelska. Om du använder MyHeritage på ett annat språk än engelska kommer du likväl kunna skapa AI Biographes™ på engelska. Stöd för att skapa biografier på ytterligare språk tillkommer inom kort.

Redigera en AI Biography™

Varje AI Biography™ skapas automatiskt så du kan inte redigera den manuellt på MyHeritage. Eftersom varje biografi kommer i PDF-format kan du dock använda en PDF-redigerare om du vill ändra något.

För att göra en AI Biography™ ännu bättre kan du lägga till ytterligare fakta om personen med hjälp av släktträdet. Du kan t.ex. lägga till information om yrke, utbildning, migration, utseende och så vidare. All den här informationen tas automatiskt med i bilden när biografin skapas.

Vi har också för avsikt att framöver förbättra AI Biography™ så att all information som du lägger till också tas med i anteckningarna till biografin. På så sätt kan du enkelt lägga till eventuell information du vill ha med i biografin, t.ex. personens intressen, unika personlighetsdrag, särskilda anekdoter från livet och så vidare. Denna information tas med nästa gång du genererar en AI Biography™ för personen.

Kostnad

Om du har ett MyHeritage Komplett-abonnemang kan du praktiskt taget använda AI Biographer™ obegränsat (vi har för närvarande satt en gräns på 100 för att förhindra att den missbrukas). Andra användare kan testa AI Biographer™ gratis, med begränsad användning. Utöver gratiskvoten behöver du ett Komplett-abonnemang om du vill skapa fler AI Biographier™.

Läs mer om våra prenumerationer här.

Sammanfattning

På MyHeritage fortsätter vi att bredda släktforskningen mot nya spännande områden, och AI Biographer™ är ytterligare ett exempel på hur vi förenklar för människor att bevara och dela med sig av sina förfäders berättelser. AI Biographer™ fyller ett stort behov av att snabbt kunna sammanställa en biografi av hög kvalitet för alla personer i släktträdet och som du också kan dela med dig av. Vi hoppas du kommer att använda den ofta och ha stor glädje av den!