Nytt filtersystem för DNA-matchningar

Nytt filtersystem för DNA-matchningar

Vi är glada att meddela om lanseringen av en ny funktion – ett helt nytt filtersystem för DNA-matchningar –  vi tror det är det bästa systemet i branschen.

DNA-matchningar är människor som delar DNA-segment med dig. Varje DNA-matchning anses vara relaterad till dig, med en eller flera delade segment som ärvts från en eller flera förfäder. DNA-databasen på MyHeritage har nu blivit så stor att de flesta användare på MyHeritage har tusentals DNA-matchningar. Att hantera alla dessa DNA-matchningar och ordna upp dem har blivit en utmaning – och det är precis här det nya filtersystemet kommer in!

Med filter kan du se en delmängd av dina DNA-matchningar i taget, med fokus på de som matchar specifika kriterier, av mer intresse för dig. Vi har lagt till ett vackert användargränssnitt till DNA-översiktssidan som låter dig filtrera dina DNA-matchningar enkelt efter förhållande, land eller etnicitet. Och vi har lagt till ett utmärkt filterverktygsfält som låter dig göra allt detta och mycket mer. Med hjälp av det nya filterverktygsfältet kan du kombinera flera filter och filtrera matchningar efter ytterligare kriterier, t.ex. de som har ett släktträd, de som har gemensamma efternamn med dig eller de som har Smart Matches ™ med dig.

Filtrering av DNA-matchningar kan kombineras med sortering och sökning. Du kan till exempel enkelt hitta alla dina DNA-matchningar som innehåller ”Gordon” i matchningens namn eller som ett efternamn, du kan filtrera dem så att de bara visar de som har en särskild etnicitet eller bor i ett visst land, samtidigt som de sorteras i alfabetisk ordning eller efter mängden gemensamt DNA.

Dessa effektiva funktioner, tillsammans med matchningens höga noggrannhet, gör MyHeritages DNA-matchningar till de högst effektiva och mest lättanvända DNA-matchningarna på marknaden idag – enligt vår åsikt 🙂 Den som har tagit ett MyHeritage DNA-test eller har laddat upp DNA-data från en annan tjänst, kan nu dra nytta av vårt nya filtreringssystem för DNA-matchningar, och det är gratis! (En del avancerade funktioner i DNA-matchningssidan kräver en prenumeration, till exempel att kunna se etnicitetsresultat av en DNA-matchning).

Som en del av denna uppdatering har vi också gjort vissa förbättringar av användargränssnittet för DNA-matchning i allmänhet. Vi har till exempel placerat etnicitet och DNA-matchningar på två intilliggande flikar för att göra det väldigt lätt att byta från den ena till den andra, för de DNA-kit du hanterar. För att titta på DNA-matchningars släktträd används nu Pedigree View.

Många användare har sagt till oss att vi har det bästa användargränssnittet för DNA-matchningar, och nu har vi gjort det ännu bättre.

Att få tillgång till de nya filtren

Vi har sett över DNA-översiktssidan, och det nya filtersystemet för DNA-matchningar tar upp större delen av den sidan.

För att nå DNA-översiktssidan och få tillgång till de nya grafiska filtren för DNA-matchningar, klickar du helt enkelt på ”Översikt” i ”DNA”-menyn:

 

 

<strong>Åtkomst till de grafiska filtren (klicka för att zooma)</strong>

Åtkomst till de grafiska filtren (klicka för att zooma)

På sidan DNA-översikt visas en sammanfattning av din etnicitetsuppskattning, med en länk för att se hela uppskattningen. Nedan följer en sammanfattning av dina DNA-matchningar, med en grafisk fördelning av matchningarna enligt förhållandet; bosättningsland och deras etniciteter. Dessa är nya filter, beskrivna mer detaljerat nedan.

DNA-översiktsfliken (klicka för att zooma)

DNA-översiktsfliken (klicka för att zooma)

Här är en detaljerad beskrivning av de nya filtren.

Filter enligt förhållande

Genom att använda förhållande-filtret kan du enkelt se hur många av DNA-matchningarna som är nära familj (närmaste familj genom första kusiner), storfamilj (sysslingar) eller avlägsna släktingar (bryllingar och mer avlägsna kusiner). Vissa användare är mer intresserade av nära familjematchningar medan andra är intresserade av att lära sig mer om avlägsna släktingar. Du kan nu enkelt hålla koll på antalet matchningar du har i varje kategori och omedelbart se om du har nya matchningar i någon kategori som är av högt intresse för dig. Vi kommer snart att lägga till indikatorer intill Nära familj och Storfamilj, för att ange om du har nya träffar i någon av dessa kategorier.

Förhållande-filter (Klicka för att zooma)

Förhållande-filter (Klicka för att zooma)

Håll musen över vilken förhållandekategori du vill och den markerar motsvarande ring i lila, i den grafiska displayen.

Genom att klicka på kategorinamnet eller på motsvarande ring kommer du till DNA-matchningssidan, där DNA-matchningarna automatiskt filtreras för att visa endast matchningar från den relationskategori du har valt.

Filter enligt plats

Detta filter visar hur många matchningar du har från varje land runt om i världen. Detta återspeglar ofta din etnicitetsfördelning.

Landsfilter (Klicka för att zooma)

Landsfilter (Klicka för att zooma)

Om du klickar på något land på kartan eller i listan till höger tar det dig till DNA-matchningssidan-sidan och filtreras automatiskt för att visa endast matchningar bosatta i landet du har valt.

Obs! För konsekvens är detta filter baserat på dina matchningars bosättningsland och inte på släktträdsinformation såsom födelseland. Födelselandet kan vara mycket användbart och det är ibland annorlunda än det nuvarande bosättningslandet, men det är inte tillgängligt för DNA-matchningar utan ett släktträd. Kanske kommer vi att stödja ett filter som använder födelseland i framtiden.

Filter enligt etnicitet

Etnicitetsfiltret visar hur många av dina matchningar som har etniciteter av de 42 etniciteterna som stöds av MyHeritage DNA, där etniciteten är meningsfull och omfattar minst 10% av den matchande personens övergripande etnicitet.

Etnicitetsfilter (Klicka för att zooma)

Etnicitetsfilter (Klicka för att zooma)

De etniciteter som anges på toppen av filtret är dina egna etniciteter (sorterade i procent) eftersom de nog är de matchningar du vill undersöka först. Några av dina DNA-matchningar kommer att listas under flera etniciteter. Därför summerar siffrorna på högra sidan upp till en total summa som överstiger det totala antalet matchningar du har. Det här är ett bra tillfälle att identifiera vilka av dina rapporterade etniciteter som kan vara felaktiga. Om exempelvis MyHeritage uppskattar att du är 1,2% italiensk men du har absolut inga matchningar som är italienska (med minst 10%), är det troligt att din beräknade italienska etnicitet är falsk positiv. Kom ihåg att etnisk uppskattning bara är just detta – en uppskattning – och det kan innefatta felaktigheter. Etniciteter för vilka du har många matchningar är mer benägna att spela en viktig roll i din egen etnicitetsuppskattning. Tänk på att siffrorna är baserade på befolkningen hos människor som testats av MyHeritage. Vissa etniciteter är överrepresenterade och vissa är underrepresenterade. Det finns så många människor som har europeisk etnicitet på MyHeritage så chansen är stor att du kommer ha många av dem som dina matchningar, även om du inte har någon europeisk etnicitet alls. Ett annat illustrativt exempel är att du kanske är 0% kenyansk, men du har ändå några matchningar som har kenyansk etnicitet. Hur kan det vara? Det kan bli så eftersom de fick en del kenyansk etnicitet från sina förfäder men det är inte samma förfäder som de delar med dig, utan förfäder på deras andra led.

Genom att klicka på någon av etniciteterna tar du dig till DNA-matchningslistan, filtreras automatiskt för att visa endast matchningar som har den specifika etniciteten (bestående av minst 10% av deras etnicitetsuppskattning).

Exempel: Filter efter etnicitet visar endast matcher med nord- och västeuropeisk etnicitet (klicka för att zooma)

Exempel: Filter efter etnicitet visar endast matcher med nord- och västeuropeisk etnicitet (klicka för att zooma)

Om du har en särskild etnicitet i din egen etnicitetsuppskattning som fascinerar dig, använd då det här filtret för att titta på dina DNA-matchningar med den etniciteten. Kanske kommer du att kunna identifiera hur de är relaterade till dig, och på så sätt ta reda på vilka av dina förfäder som gav dig denna särskilda etnicitet.

Användning av det nya filterverktygsfältet

Det nya filterverktygsfältet är en del av DNA-matchningassidan och visas automatiskt om ett filter är aktivt. I alla exempel som visas ovan kommer man till DNA-matchningssidan när ett visst filter aktiveras från de grafiska filtren på DNA-översiktssidan, och det visas med fetstil i verktygsfältet Filter. Du kan dock också komma åt filterverktygsfältet direkt.

För att göra det, besök DNA-matchningassidan genom att klicka på ”DNA-matchningar” under ”DNA”-menyn.

Tillgång till DNA-matchningssidan (klicka för att zooma)

Tillgång till DNA-matchningssidan (klicka för att zooma)

På sidan DNA-matchningar klickar du på ”Filter”, som visas bredvid en ikon som ser ut som ett filter, och filterverktygsfältet visas under det, såsom visas nedan:

Tillgång till filterverktygsfältet (klicka för att zooma)

Tillgång till filterverktygsfältet (klicka för att zooma)

Filterverktygsfältet ger dig tillgång till de tidigare beskrivna filter (Relation, Plats, Etnicitet) och du kan nu tillämpa flera filter samtidigt. Om mer än ett filter väljs, kommer de att tillämpas inklusivt (med OCH-logik, t ex filter1 OCH filter2 OCH filter3). Du kan till exempel filtrera dina DNA-matchningar för att se alla matchningar som bor i USA OCH är Ashkenazi Judiska. För att ge ett annat exempel, kan du se alla dina utökade familjematchningar som bor i Nederländerna.

Var uppmärksam på den första funktionen i filterverktygsfältet, vilket är träddetaljer. Med trädetaljfiltret kan du bara se de matchningar som har ett släktträd, har ett gemensamt efternamn med dig, eller om Smart Matches ™ finns mellan era träd. Detta är oerhört viktigt för att isolera DNA-matchningar som kan vara mycket värdefulla för din forskning. Matchningar som har gemensamma efternamn från förfäder med dig, är matchningar som du kanske lättare kan räkna ut hur ni är relaterade, speciellt om förfadersnamnet ni delar är sällsynt. Till exempel, om en DNA-matchning delar det sällsamma efternamnet Kopelevitch med dig, och det är din farfars efternamn och flicknamnet på mormor hos din matchning, kan det visa hur ni två är relaterade: genom en gemensam förfader till Kopelevitch.

Filter för träddetaljer i filterverktygsfältet (klicka för att zooma)

Filter för träddetaljer i filterverktygsfältet (klicka för att zooma)

Nedan visas ett exempel på hur man kan använda ett filter för gemensamma efternamn, här med en matchning som delar efternamnet ”Gordon”:

Filtrering av gemensamma efternamn (klicka för att zooma)

Filtrering av gemensamma efternamn (klicka för att zooma)

Med relations-filtret i filterverktygsfältet kan du filtrera dina matchningar enligt deras förhållande till dig, du kan välja att bara se nära familj, storfamilj eller avlägsna släktingar.

Relationsfilter i filterverktygsfältet (Klicka to zooma)

Relationsfilter i filterverktygsfältet (Klicka to zooma)

Med platsfiltret kan du filtrera matchningar efter bosättningsland. Inom den närmaste framtiden planerar vi att lägga till alternativet att filtrera även efter amerikanska stater. Om du till exempel har förfäder från South Dakota kan du tycka att det är spännande att se vilka av dina DNA-matchningar som också har förfäder från South Dakota. Och du kan kombinera det med ytterligare filter som Gemensamma efternamn, för att zooma in på DNA-matchningar av högt intresse.

Platsfilter i filterverktygsfältet (klicka för att zooma)

Platsfilter i filterverktygsfältet (klicka för att zooma)

Slutligen, med etnicitetsfiltret, kan du filtrera matchningar efter etnicitet och välja att bara se de matchningar som har minst 10% av en viss etnicitet i sin etnicitetskalkyl.

Etnicitetsfilter i filterverktygsfältet (klicka för att zooma)

Etnicitetsfilter i filterverktygsfältet (klicka för att zooma)

Som tidigare förklarats kan du tillämpa mer än ett filter samtidigt. Till exempel visar filtrering av ”Utökad familj” och ”irländsk, skotsk and walesisk” etnicitet vilken av dina DNA-matchningarsom  uppfyller båda dessa villkor. Dvs. vilken av dina matchningar som troligen är kusiner eller sysslingar och som har 10% eller mer av irländsk, skotsk eller walesisk etnicitet.

Användning av flera filter samtidigt (klicka för att zooma)

Användning av flera filter samtidigt (klicka för att zooma)

 

Sortera matchningar

DNA-matchningar kan sorteras genom att klicka på ”Sortera”, därefter väljer man ett av alternativen i rullgardinsmenyn. Gemensamt DNA, Delade segment, Största segmentet, Fullständigt namn eller Senaste.

Som standard sorteras matchningar med gemensamt DNA, vilket innebär att matchningar som du har mer gemensamt DNA med, listas först. Sorteringskapaciteten är inte ny, men det är bra att du också kan sortera på matchningar som har filtrerats.

 

Söka matchningar

Du kan också söka efter en matchning med namn eller efternamn med hjälp av sökfältet. Klicka på förstoringsglasikonen för att starta en sökning.

När du söker efter ett namn kommer matchningar med det namnet eller förfaderns efternamn att visas.

Du kan kombinera sökning med filter. Du kan söka bland de matchningar du tidigare filtrerat. Eller du kan göra en sökning, och sedan filtrera sökresultaten.

I det avancerade exemplet nedan har platsfiltret, etnicitetsfiltret och sökfältet alla använts samtidigt. Resultaten visar DNA-matchningar som är belägna i USA, har skandinavisk etnicitet och har ”Johnson” i sina namn eller som ett efternamn. Du har verkligen effektiva medel till hands!

Sökning + filter (klicka för att zooma)

Sökning + filter (klicka för att zooma)

För att rensa ett aktivt filter klickar du på ”Rensa filter”. För att rensa en aktiv sökning, klicka på ”Rensa sökning”.

Förbättrat användargränssnitt

Vi har förbättrat användargränssnittet för DNA-matchningssidorna, vilket gör DNA-resultaten mer intuitiva och enklare att navigera. Dessa sidor är nu organiserade i tre olika flikar – en översiktsflik, en etnicitetsuppskattningsflik och en DNA-matchningsflik.

Namnet på den person vars resultat du tittar på visas överst på listan. När du flyttar fram och tillbaka mellan de olika flikarna ser du alltid resultat från samma person, oavsett om det är en översikt, en etnicitetsuppskattning eller en DNA-matchning.

Om du hanterar mer än ett kit kan du ändra den person vars resultat du tittar på genom att klicka på ”Välj en annan person” och välja en annan person från rullgardinsmenyn. Detta ersätter den tidigare skärmen vi hade, som tillämpade olika ”kort” för varje DNA-kit som du hanterade. Den föregående displayen såg man inte bra på om det fanns mer än tre kit och det var heller inte så enkelt att byta mellan DNA-matchningar och etnicitetsuppskattningen för samma kit. Om du gillade den tidigare ”kort”-skärmen hoppas vi att du snabbt kommer att bekanta dig med ”Välj en annan person”-metoden och föredra denna.

Använd ”Välj en annan person” för att se resultaten från ett annat DNA-kit (klicka för att zooma)

Använd ”Välj en annan person” för att se resultaten från ett annat DNA-kit (klicka för att zooma)

Översiktsfliken

Överst på fliken ”Översikt” ser du de största etniciteterna i etnicitetsuppskattningen. Om det finns mer än tre etniciteter i etnicitetsuppskattningen kommer inte alla att visas här.

Klicka på ”Visa fullständig uppskattning” för att komma till etnicitetsuppskattningsfliken, där du kan se en fullständig lista över dina etniciteter med procentandelar.

Etnicitetsuppskattningsfliken (klicka för att zooma)

Etnicitetsuppskattningsfliken (klicka för att zooma)

Under de största etniciteterna visar översiktssidan en sammanfattning av DNA-matchningarna, med de tre grafiska filtren som redan beskrivits ovan.

För att se hela listan över alla dina DNA-matchningar (ofiltrerad), klicka på ”Visa DNA-matchningar” vilken tar dig till DNA-matchningsfliken.

DNA-matchningsfliken (klicka för att zooma)

DNA-matchningsfliken (klicka för att zooma)

Etnicitetsuppskattningsfliken

I den andra fliken ser du ett fullständigt etnicitetsuppskattningsresultat. Det finns inga ändringar här.

Etnicitetsuppskattningsflik (klicka för att zooma)

Etnicitetsuppskattningsflik (klicka för att zooma)

En del av våra användare är omedvetna om att det finns en bra funktion här, så vi tar oss ett ögonblick för att nämna denna funktion. Om du aktiverar kryssrutan ”Visa händelser från ditt släktträd” visas alla födelseplatser och dödsplatser för förfäder som finns i ditt släktträd, på kartan ovanför etnicitetsresultatet. Du kan sedan jämföra hur din etnicitetsuppskattning korrelerar med händelser från ditt släktträd. Denna extra vy bidrar till att placera din etnicitetsuppskattning inom ramen för din släktforskning och kan ge dig en bra utgångspunkt för vidare utredning.

Etnicitetsuppskattning med överlappande släkthistoria (klicka för att zooma)

Etnicitetsuppskattning med överlappande släkthistoria (klicka för att zooma)

DNA-matchningsfliken

Den tredje fliken tar dig till DNA-matchningssidan, där vi har lagt till det förbättrade gränssnittet för filtrering av DNA-matchnignar som kan kombineras med sortering och sökning som beskrivet ovan.

Visa DNA-matchningars träd

En annan uppdatering som vi har tillämpat på DNA-matchningssidan är att när du väljer ”Visa träd” för någon DNA-matchning, öppnas automatiskt den personens släktträd i den nya släkttavlevyn.

Tillgång till DNA-matchningars träd (klicka för att zooma)

Tillgång till DNA-matchningars träd (klicka för att zooma)

Släkttavlevyn, som släpptes nyligen och har mottagit fantastiska recensioner från våra användare, visar en huvudperson och hens direka förfäder. Den visar inte syskon eller makar och kräver inte svår panorering. Den visar också kvinnor med endast flicknamn.

En DNA-matchnings släktträd i släkttavlevyn (klicka för att zooma)

En DNA-matchnings släktträd i släkttavlevyn (klicka för att zooma)

Sammanfattning

Att ha många DNA-matchningar är bra, men det kan vara överväldigande. Många människor vet inte hur man ska granska sina matchningar och var de ska börja. Detta påminner mig om ett uttryck som en släkting till mig alltid sa, på franska: ”Embarras de richesses”. Det betyder Rikedomens förlägenhet, dvs det förvirrande överflöd av alternativ som kommer från rikedom.

Det nya filtersystemet för DNA-matchningar hjälper dig genom att låta dig granska dina DNA-matchningar i mindre bitar med fokus på områden av särskilt intresse för dig. Det är de matchningar som är närmare relaterade till dig, eller matchningar som bor i ett visst land av intresse för din släktforskning, eller en särskild etnicitet. Du kan enkelt söka i dina DNA-matchningar och du kan sortera dem. Du kan enkelt kombinera filter, sökning och sortering. Den nya DNA-översikten och det nya filterverktygsfältet gör allt detta möjligt.

Det här är en enorm förbättring av hanteringen av DNA-matchningar, och det gör dem till ett nöje att använda, förutom den extremt höga noggrannheten hos matchningarna själva och effektiva, ledande verktyg såsom vår ”en till många” kromosomläsare. Ja, vi vet att MyHeritage DNA-matchningar inte alltid var så bra. Början var dålig. Men vi har kommit väldigt långt på kort tid och även de mest stränga kritiker kommer sannolikt att vara överens om att MyHeritage-systemet för DNA-matchningar nu har det bästa användargränssnittet av alla. Det här intuitiva och lättanvända gränssnittet utrustar dig med de verktyg du behöver för att sålla din lista över DNA-matchningar och att snabbt fokusera på de matchningar som kommer att leda till din nästa spännande, fantastiska upptäckt i din familjehistoriska forskning.

Om du ännu inte har stigit in i den fascinerande världen av DNA-testning, så bjuder vi in dig att ta del av de innovativa, genetiska, genealogiska funktionerna på MyHeritage. Beställ ett MyHeritage DNA-kit idag eller ladda upp ditt DNA-data från ett annat företag gratis och starta ett nytt kapitel i din släktforskning.

Vi hoppas att du kommer att älska våra nya funktioner. Fortsätt att berätta vad du behöver, och vi fortsätter att lyssna och lägga till vad du begär.

Lycka till i din forskning!

P.S. Vi är inte färdiga ännu! Massor av ytterligare förbättringar är på gång!