Vilket land hejar du på?

Vilket land hejar du på?

Många av oss har grenar från olika länder i vårt släktträd. Dagens fråga reflekterar över detta. Om du har rötter i olika länder, vilket land hejar du då på i olika sportevenemang, som till exempel OS?

Och hur kommer det sig att vi hejar så högljutt på ”vårt lag ” under de olympiska spelen?

Experter vid Texasuniversitet i Dallas erbjuder flera svar på dessa frågor.  Många gånger definierar vi oss själva genom att vara en del av en större grupp, detta fenomen kallas för ”kollektiv identitet”.

Karen Huxtable-Jester, forskare vid Texasuniversitet menar att ”kollektiv identitet” tenderar att manifesteras starkare hos män än hos kvinnor, samtidigt som hon påpekar att alla verkar njuta av att heja på sitt land.

En annan drivkraft för detta är att människor gillar att associera sig själva med framgångsrika personer.

När det kommer till de olympiska spelen, menar forskarna att människor i grupp, även om de av slump råkar ingå i en grupp eller om de ingår i en grupp på grund av arv, vill de att deras grupp ska vinna. Att identifiera sig med vinnarna stärker deras stolthet.

Vår fråga i dag är hur ni som läser detta hejar på era lag. Hur hejarna ni om ni har en massa internationella grenar i ert träd? Till exempel om du är svensk, men man har spanska grenar. Hejar du då på dina förfäders lag eller hejar du på det land som du är född i? Eller båda?

Har du internationella grenar i ditt träd?

Vi är intresserade av dina kommentarer, så dela dem nedan.