Personlighetsdrag som går i arv

Personlighetsdrag som går i arv

Har någon påpekat att du ser ut precis som din farfar?

Vi talar ofta om likheter i utseendet mellan oss och våra släktingar – kanske har du och din kusin likartade leenden eller så har du samma typ av ögon som din mormor.

Personlighetsdrag som går i arv

Däremot behöver vårt fysiska utseende inte vara det enda som kopplar oss samman med tidigare generationer. Det kan även handla om att vi agerar precis som dem eller att det finns återkommande personlighetsdrag.

Har du någon gång hört någon säga till dig: “du påminner mig om din gammelmormor, hon var lika viljestark som du” eller ”du tar efter din morbror. Han ville alltid hjälpa andra”. Likheter från tidigare generationer kan handla om mer än bara utseende.

Om man tittar på sina anfäder väcks berättelser om våra nära och kära till liv och ett sätt att hålla minnena om dem levande är att undersöka hur släktskapet yttrar sig, genom utseende och personlighet. Att ha liknande personlighetsdrag som en anfader kan stärka vårt band med släktens förflutna.

Det är behagligt att tänka på denna koppling som ett sätt att göra en bit av vår släkthistoria levande genom att vi bär en del av våra anfäder inom oss.

Tror du att man kan finna likheter mellan levande personer och dess anfäder? Har du något personlighetsdrag som du vet att en anfader till dig har haft? Berätta i kommentarsfältet nedan!