Ny och förbättrad familjestatistik på MyHeritage

Ny och förbättrad familjestatistik på MyHeritage

Har du någonsin undrat vilka av dina släktingar som levt längst, den genomsnittliga åldern för dina släktingar vid äktenskap eller vilka förnamn som är vanligast i din familj? Visste du att det finns ett praktiskt avsnitt på MyHeritages webbplats som kan berätta allt detta och mycket mer? Vi har nöjet att meddela att vår användbara funktion Släktstatistik precis har fått en rejäl uppgradering! Släktstatistik är en helt GRATIS funktion som ger massor av upplysande och roliga insikter om din familj. Om du älskar att upptäcka trender och analysera data vill du inte missa detta.

Översikt

Släktstatistik visar massor av olika analyser för ditt släktträd. Om du använder mätvärdena på sidan får du bättre förståelse för familjehistorian i flera kategorier: platser, åldrar, födelser, äktenskap, barn, skilsmässor och nu, relationer. 

Bland många intressanta fakta som visas får du veta vilket par som var gift under längst tid och vilket syskonpar som hade den största åldersskillnaden. Du upptäcker också vem som hade flest barn, vem som var gift flest gånger och du får till och med veta i vilken månad de flesta har fötts i din familj. Tror du att du känner till ditt släktträd helt och hållet? Släktstatistik kan ge dig några överraskningar. 

Vad är nytt?

Den aktuella uppdateringen omfattar en uppfräschning av designen för ett modernare utseende. Displayen är större, vilket gör sidan enklare att läsa. I den här uppdateringen har vi också lagt till nya insikter och gjort den totala användarupplevelsen på sidan trevligare.   

Ny design för Släktstatistik (klicka för att zooma)

Ny design för Släktstatistik (klicka för att zooma)

I den nya designen har navigeringen mellan kategorier flyttat från vänsterpanelen till överst på sidan, vilket har medfört att alla sidkomponenter blivit större. 

Tillgång till Släktstatistik

Håll muspekaren över fliken Hem i navigeringsfältet och välj “Släktstatistik” för att se statistiken för din släktplats.

Tillgång till Släktstatistik

Tillgång till Släktstatistik

Om du hanterar flera släktträd på MyHeritage kan du välja ett valfritt träd i rullgardinsmenyn för att visa dess statistik. Du kan också välja “Alla släktträd” för att visa sammanställd statistik för alla dina släktträd.

Välja ett släktträd (klicka för att zooma)

Välja ett släktträd (klicka för att zooma)

Användare med mycket stora släktträd kan upptäcka att det tar flera minuter att förbereda data första gången. Annars genereras och visas data snabbt.

Tack vare den här uppdateringen är sidan nu mobilvänlig och kan också visas på din telefons webbläsare.

Nyheter: Relationer

Förutom de visuella förbättringarna har vi också lagt till nya mätvärdeskategorier: Relationer. Sidan Relationer visar sex tavlor som ger en djupare förståelse för hur personerna i ditt släktträd är släkt med dig. 

Klicka på fliken Relationer för att öppna sidan.

Relationssida: Allmän tavla (klicka för att zooma)

Relationssida: Allmän tavla (klicka för att zooma)

Den allmänna tavlan högst upp på sidan visar en delmängd personer i ditt släktträd baserat på deras relation till dig, och räknar antalet personer i var och en. Till exempel inkluderar “Alla” alla personer i trädet, “Släkt med dig” inkluderar delmängden personer som faktiskt har en relationsväg som kopplar samman er, “Släktingar genom blodsband” inkluderar alla i trädet som du delar en gemensam förfader med, och så vidare. Tomma delmängder visas inte, så om du exempelvis inte har några ättlingar visas inte motsvarande delmängd “Dina ättlingar” i tavlan.

Det går att klicka i alla tavlor på sidan Relationer, vilket gör Släktstatistik till en kraftfull språngbräda när du arbetar med ditt släktträd. Om du klickar på valfri delmängd (stapel) i tavlan öppnas ett nytt fönster som visar motsvarande personer i Listvy i ditt släktträd. I exemplet nedan klickade vi på “Dina förfäder”, som sedan listar de 53 förfäderna.

Listvy som bara visar dina förfäder (klicka för att zooma)

Listvy som bara visar dina förfäder (klicka för att zooma)

I Listvy ser du mer information om varje förfader, samt deras relation till dig, datum och plats för födelse och död och om du har upptäckter som Smart Matches™ eller Record Matches för dem. Sidan Listvy är mycket praktisk att arbeta med. Du kan redigera alla trädprofiler härifrån för att berika informationen, eller klicka på valfri profil för att visa mer information om personen i en panel till vänster.

Vänsterpanelen visar en profil från Listvy (klicka för att zooma)

Vänsterpanelen visar en profil från Listvy (klicka för att zooma)

Om du går tillbaka till fliken Relationer och bläddrar vidare nedåt på sidan, visas en serie med tre tavlor som visar hur nära släkt du är med personerna i ditt släktträd.

Tabeller som visar hur du är släkt med personerna i ditt träd (klicka för att zooma)

Tabeller som visar hur du är släkt med personerna i ditt träd (klicka för att zooma)

“Steg från dig” anger hur många “hopp” det finns mellan dig och en annan person i trädet, rangordnat i ordning från minst antal steg till störst antal. Dina närmsta släktingar är ett steg från dig och omfattar dina föräldrar, syskon, maka/make och barn. De som är två steg från dig är mor-/farföräldrar, mor-/farbröder och mostrar/fastrar, syskonbarn, svärföräldrar och svågrar/svägerskor, styvföräldrar, och så vidare. Maximalt antal steg i tavlan är tio. Om det finns personer i släktträdet som är mer än tio steg från dig inkluderas de i en annan post som är märkt med 10+. 

Tavlan i mitten, “Generationsskillnad från dig”, anger generationsgapet mellan dig och dina släktingar. Din generation omfattar dina syskon, maka/make, kusiner, sysslingar, deras make/maka, och så vidare. Den här tavlan sorteras från högst antal generationer från dig till lägst antal. Om ditt släktträd går längre tillbaka än sju generationer blir det högsta antalet som listas 7+ generationer över dig.

Tavlan till höger, som är märkt med “Äktenskap från dig”, anger hur många äktenskap som utgör relationsvägen mellan dig och dina släktingar. Personer i listan “Släkt med dig utan äktenskap” är faktiskt dina släktingar genom blodsband. I exemplet ovan har personen i fråga 98 släktingar genom blodsband i släktträdet. 

Liksom tidigare kan du klicka på valfri post för att öppna Listvy, som visar dig dessa personer. Det här är ett väldigt praktiskt sätt att se alla personer i ditt träd i din generation, alla personer som är släkt med dig via äktenskap, och så vidare.

Längre ned på sidan Relationer finns ett avsnitt som visar huvudgrenarna i ditt släktträd, alltså för dina föräldrar (inklusive biologiska, adoptions- och fosterföräldrar, om tillämpligt), mor-/farföräldrar, maka/make, syskon och barn. Antalet personer visas för varje gren och du kan klicka på valfri gren för att utforska dessa personer i Listvy.

I exemplet nedan för användaren Laura Janssen ser vi, förutom grenen till Lauras far Brian Janssen, även undergrenar för hennes farfar, Jozef, och hennes farmor, Beppie.

Grenar som indikerar släktingar på fars sida (klicka för att zooma)

Grenar som indikerar släktingar på fars sida (klicka för att zooma)

Håll muspekaren över valfri gren eller undergren för att se andelen personer i trädet som hör till den familjegrenen. Du kan klicka på valfri gren för att visa en lista över alla personer i den här grenen, d.v.s. alla personer som är släkt med dig genom den här släktingen.

Den sista tavlan på sidan Relationer visar en uppdelning av dina släktingar genom blodsband – personerna i släktträdet som har en gemensam förfader med dig. Släktingar i den här tavlan grupperas efter relationstyp, till exempel gammelmor-/farföräldrar eller sysslingar. Klicka på valfritt kort för att se alla släktingar genom blodsband av den typen i Listvy. 

Klicka på valfritt kort för att se alla dina släktingar med den typen av relation (klicka för att zooma)

Klicka på valfritt kort för att se alla dina släktingar med den typen av relation (klicka för att zooma)

Om ni delvis är släkt genom blodsband, till exempel ett syskon som du bara delar en biologisk förälder med, anges detta i tavlan med en streckad linje och ett kort i en ljusare färg.

Halvsyskon indikeras med en streckad linje och kort i en ljusare färg

Halvsyskon indikeras med en streckad linje och kort i en ljusare färg

Användbart tips

Förutom att ge fascinerande insikter i ditt släktträd, kan den nya sidan Relationer också hjälpa dig att upptäcka och åtgärda problem i ditt släktträd. Den allmänna tavlan (allra högst upp på sidan) inkluderar exempelvis en stapel för personer som inte är släkt med dig. Det innebär att ingen väg hittas som kopplar dem till dig i ditt släktträd. Det är personer som kan ha kopplats bort från trädet vid någon tidpunkt, men aldrig har kopplats tillbaka.

Personer utan väg markeras med “Inte släkt med dig” (klicka för att zooma)

Personer utan väg markeras med “Inte släkt med dig” (klicka för att zooma)

Du kan klicka på “Inte släkt med dig” för att visa dessa personer i Listvy. Är de dubbletter som bör raderas? Bör de kopplas tillbaka någon annanstans? Listvy kan hjälpa dig att avgöra vad du ska göra med dem.

Uppdatering av familjestatistik

Om du inte är bekant med Släktstatistik eller inte har använt funktionen på länge finner du en sammanfattning av de olika tavlorna och mätvärdena nedan. 

Sidan Översikt visar tavlor som visar en uppdelning på hög nivå av personerna i ditt träd baserat på kön, oavsett om de lever eller är döda, och deras civilstånd.

Sidan Översikt för Släktstatistik (klicka för att zooma)

Sidan Översikt för Släktstatistik (klicka för att zooma)

Längst ned på sidan ser du vanliga namn i din familj, grupperade efter typ. Vanliga efternamn och förnamn går att klicka på. Klicka på ett namn för att öppna Listvy i släktträdet och visa alla personer i trädet med det namnet. Du kan också hålla muspekaren över valfritt namn på korten för att se hur många i släktträdet som har det namnet.

Vanliga namn går att klicka på (klicka för att zooma)

Vanliga namn går att klicka på (klicka för att zooma)

Sidan Platser visar tre interaktiva kartor som visar födelseplats, dödsplats och hemvist i hela släktträdet. Tillsammans kan dessa kartor måla upp en intressant bild av din familjs flyttmönster över generationer.

Födelseplatser (klicka för att zooma)

Födelseplatser (klicka för att zooma)

Dödsplatser (klicka för att zooma)

Dödsplatser (klicka för att zooma)

Hemvister (klicka för att zooma)

Hemvister (klicka för att zooma)

Använd pilarna längst ned på varje sida för att klicka mellan de olika flikarna i Släktstatistik. 

Sidan Åldrar visar åldersfördelningen i ditt släktträd och visar de äldsta och yngsta familjemedlemmarna. Om du klickar på “Topp 10” visas de män och kvinnor i varje kategori som hamnar bland de 10 översta.

Åldersfördelningen i ditt släktträd (klicka för att zooma)

Åldersfördelningen i ditt släktträd (klicka för att zooma)

Den här sidan tillhandahåller insikter om medellivslängden i din familj och visar personerna med längst och kortast livslängd. I hela Släktstatistik har vissa tavlor ett X i det övre högra hörnet, såsom “Levt kortast tid” i exemplet nedan. Om du inte vill se en särskild tavla klickar du på X för att dölja den.

Livslängdsinsikter på sidan Åldrar (klicka för att zooma)

Livslängdsinsikter på sidan Åldrar (klicka för att zooma)

På sidan Födelser kan du hitta fördelningen av födelsedatum i ditt släktträd ordnat efter månad och årtionde, och de som gillar horoskop kan hitta uppdelningen av personer i släktträdet ordnat efter stjärntecken.

Släktstatistik: Födelser (klicka för att zooma)

Släktstatistik: Födelser (klicka för att zooma)

Är du nyfiken på paren i ditt släktträd? Sidan Äktenskap innehåller massor av detaljerade tavlor som visar antalet äktenskap, ålder vid äktenskap och varaktigheten för relationerna.

Släktstatistik: Äktenskap (klicka för att zooma)

Släktstatistik: Äktenskap (klicka för att zooma)

Åldersfördelning vid äktenskap (klicka för att zooma)

Åldersfördelning vid äktenskap (klicka för att zooma)

Äktenskapets varaktighet (klicka för att zooma)

Äktenskapets varaktighet (klicka för att zooma)

Åldersskillnader bland par (klicka för att zooma)

Åldersskillnader bland par (klicka för att zooma)

Sidan Barn visar genomsnittligt antal barn per kärnfamilj, vilka par som fick flest barn och vilken person som fick flest barn.

Släktstatistik: Barn (klicka för att zooma)

Släktstatistik: Barn (klicka för att zooma)

Tavlorna på nästa rad visar dina släktingars genomsnittsålder när de fick barn, samt de äldsta och yngsta släktingarna som fick barn.

Ålder då man fick barn (klicka för att zooma)

Ålder då man fick barn (klicka för att zooma)

Sista raden på sidan visar den genomsnittliga åldersskillnaden mellan syskon och största och minsta åldersskillnaden mellan syskon i ditt släktträd.

Åldersskillnad mellan syskon (klicka för att zooma)

Åldersskillnad mellan syskon (klicka för att zooma)

Slutligen visar sidan Skilsmässor antalet skilsmässor i ditt släktträd, vem som skildes flest antal gånger och vilket långvarigt äktenskap som slutade i skilsmässa.

Släktstatistik: Skilsmässor (klicka för att zooma)

Släktstatistik: Skilsmässor (klicka för att zooma)

Du upptäcker även åldersfördelningen på dina släktingar när deras äktenskap avslutades.

Ålder vid skilsmässa (klicka för att zooma)

Ålder vid skilsmässa (klicka för att zooma)

Bygg ditt släktträd

Många släktforskare är stolta över sin forskning och ser till att säkerställa att deras släktträd är så exakta som möjligt. Med denna senaste uppdatering erbjuder Släktstatistik fler sätt för dig att uppnå större noggrannhet i ditt släktträd. Dessutom är insikterna som visas ögonöppnare och ett fantastiskt sätt att presentera din familjehistoria på för dina familjemedlemmar. Släktstatistik ger svar på frågorna direkt nästa gång de frågvisa personerna i din familj vill veta vilken släkting som har levt längst eller hur många personer som finns i din mormors gren av släktträdet. Släktstatistik är gratis att använda på MyHeritages webbplats och i mobilens webbläsare. Ju fler uppgifter du lägger till i ditt träd, desto intressantare blir tavlorna, så se till att bygga ditt släktträd idag!


Vi hoppas att du tycker om förbättringen i Släktstatistik och vi vill tacka Uri Gonen i vårt team, som varit drivkraften bakom denna funktion.