Etiketter för DNA-matchningar — nu förbättrade!

Etiketter för DNA-matchningar — nu förbättrade!

Förra månaden introducerade vi Etiketter för DNA-matchningar, ett bekvämt sätt att organisera dina DNA-matchningar i grupper. Läs det blogginlägget för information om denna nya funktion.

MyHeritage DNA-användare var glada över att ha nya praktiska färgkodade etiketter för att klassificera sina DNA-matchningar. Responsen på sociala medier var entusiastisk och många användare nämnde att de ser fram emot nästa fas: tillägget av etiketter på sidan för recensionsmatchningar samt listan över gemensamma DNA-matchningar.

Till exempel hävdade Robin att den nya funktionen verkligen var till hjälp med hennes forskning: ”Att kunna sortera i grupper som vi tilldelar oss själva hjälper SÅ mycket, tack!” En annan användare, Carol, skrev att hon inte kunde vänta på den nya uppdateringen: ”Jag älskar era färgade etiketter och kan inte vänta på att de ska dyka upp i gemensamma matchningarna. Det kommer att vara så användbart.”

Leisa från Australien berättade också för oss hur exalterad hon är över den nya uppdateringen: “Förenklat uttryckt är MyHeritages nya märkningsuppdatering extraordinär och den kommer att göra användarna nöjda. Det är fantastiskt och kommer att bli populärt bland både nya användare och avancerade användare. Att kunna märka de gemensamma matchningarna är en ”game-changer”. Jag har väntat med att använda märkningsfunktionen eftersom jag visste att det skulle komma en fas två och jag är nu  angelägen om att hoppa in och göra lite seriöst MyHeritage-segmentarbete. Grattis till teamet. Jag är superglad över detta.”

Efter flera veckors hårt arbete är vi glada att kunna meddela att DNA matchnigns-etiketter har lagts till på två ställen: sidan Review Match, som inkluderar Shared DNA Matches, och DNA-matchningsexporter.

“Granska DNA-matching”-sidan

Etiketter har lagts till högst upp på denna sida.

När du granskar en individuell DNA-matchning kan du nu markera den som en favorit, lägga till nya etiketter eller lägga till anteckningar, allt från det övre högra hörnet av matchen.

Tilldela etiketter till DNA-matchningar på sidan Granska DNA-matchningar (klicka för att zooma)

Tilldela etiketter till DNA-matchningar på sidan Granska DNA-matchningar (klicka för att zooma)

Om du klickar på etikettikonen öppnas panelen för etiketthanteraren till höger på skärmen, där du kan skapa och tilldela nya etiketter.

Panel för etiketthanterare (klicka för att zooma)

Panel för etiketthanterare (klicka för att zooma)

Om en matchning redan har etiketter, eller är markerad som en favorit, kommer motsvarande etiketter att visas i det övre högra hörnet på sidan Granska matchningar.

En märkt DNA-matchning (klicka för att zooma)

En märkt DNA-matchning (klicka för att zooma)

Klicka på någon av de tilldelade etiketterna för att öppna panelen för etiketthanteraren, där du kan redigera, ta bort eller skapa nya etiketter.

Även om varje DNA-matchning kan tilldelas alla 30 etiketter, kommer upp till 6 etiketter att visas för en matchning på sidan Granska matchningar. När fler än 6 etiketter är tilldelade samma DNA-matchning kommer du att se en siffra bredvid prickarna som anger hur många ytterligare etiketter som matchningen har tilldelats.

En DNA-matchning med många etiketter (klicka för att zooma)

En DNA-matchning med många etiketter (klicka för att zooma)

Gemensamma DNA-matchningar

Gemensamma DNA-matchningar är personer som är genetiskt släkt med både dig och din DNA-matchning. Att ha gemensamma DNA-matchningar med en given matchning kan ge ledtrådar om vilka era gemensamma förfäder kan vara.

Etiketter har lagts till i listan över delade DNA-matchningar.

Efter att ha tilldelat etiketter till dina nära DNA-matchningar, om du märker att alla dina gemensamma DNA-matchningar med en specifik matchning delar en viss etikett, kommer detta att indikera att denna matchning tillhör samma släktlinje.

Märkt gemensam DNA-matchning (klicka för att zooma)

Märkt gemensam DNA-matchning (klicka för att zooma)

Du kan välja flera gemensamma matchningar och utföra massåtgärder på etiketterna för dessa matchningar på en gång. Välj till exempel flera gemensamma matchningar och associera dem med några etiketter samtidigt som du tar bort kopplingen till andra etiketter. Etiketthanteraren öppnas när du väljer en matchning, vilket låter dig lägga till en befintlig etikett, skapa en ny eller ta bort eller redigera befintliga etiketter.

Massmärkning (klicka för att zooma)

Massmärkning (klicka för att zooma)

Exportera DNA-matchningar

På MyHeritage kan du exportera listan med DNA-matchningar för ditt DNA-kit eller ett kit du hanterar. Den här listan anger nu om en match är markerad som en favorit och inkluderar en lista över alla etiketter som är kopplade till den.

För att exportera en lista över dina DNA-matchningar, gå till sidan DNA-matchningar. Klicka på de tre prickarna på höger sida och välj ”Exportera hela DNA-matchningslistan”. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en lista över dina DNA-matchningar.

Exportera DNA-matchningar (klicka för att zooma)

Exportera DNA-matchningar (klicka för att zooma)

Slutsats

Vi är glada över att ha släppt den andra fasen av etiketter för DNA-matchningar på MyHeritage, snabbt efter den ursprungliga releasen.

Vi inbjuder våra DNA-användare att dra nytta av etiketterna för att hjälpa dem att få ut det mesta av sina DNA-matchningar. Det här är ett utmärkt tillfälle att gå vidare med din släktforskning – precis lagom till julhelgen.